Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2023/2024 – 14.12.2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 22.12.2023 do 05.01.2024 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2024 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.

2. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov. Upozorňujeme, že v zmysle novelizácie RaPP-u je možné podať žiadosť o prestup amatéra aj v prestupovom termíne prestupu s obmedzením, avšak vyžaduje sa súhlas materského klubu.

3. Dňa 15.12.2023 bude FK, ktoré zaslali požiadavku na využívanie HP, e-mailom zaslaný harmonogram využívania HP Pltníky klubmi TFZ v období január-marec 2024 a zároveň bude zverejnený aj na webovom sídle TFZ, kde bude priebežne aktualizovaný podľa aktuálnej dostupnosti (napr. zmena v tréningovom procese Fomatu, uvoľnené termíny a pod.). Žiadame FK, ktoré budú uvedené v harmonograme, aby vyplnili objednávku podľa termínov uvedených v harmonograme. Objednávky prosím zaslať na tfz@tfz.sk čo najskôr, najneskôr však do 21.12.2023 do 12.00 h. V prípade nejasností kontaktujte sekretára TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. V mesiacoch február – marec 2024 sa uskutoční na hracej ploche Pltníky Zimný pohár TFZ QUICK Sport Cup. Do turnaja sa prihlásilo 9 účastníkov – Dražkovce, Ďanová, Horná Štubňa, Košťany, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, T. Kľačany, Valča. Z toho dôvodu sa uskutoční aj jeden zápas v rámci predkola.
Program turnaja:
Predkolo:
03.02.2024, 15.30 hod.                      Sklené – Dražkovce
1. kolo:
10.02.2024, 15.30 hod.                      Ďanová – Horná Štubňa
10.02.2024, 17.30 hod.                      Mošovce – Košťany
11.02.2024, 16.00 hod.                      Malý Čepčín – T. Kľačany
11.02.2024, 18.00 hod.                      víťaz predkola – FK Valča
Semifinále:
24.02.2024, 16.00 hod.                      semifinále č. 1
24.02.2024, 18.00 hod.                      semifinále č. 2
Finále:
09.03.2024, 14.30 hod.                      o 3. miesto
09.03.2024, 16.30 hod.                      o 1. miesto
Pavúk Pohára je zverejnený aj na webovom sídle TFZ a bol spoločne s propozíciami zaslaný účastníkom turnaja e-mailom dňa 11.12.2023.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Žilina organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Žiline v termíne od 24. januára do 08. apríla 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné od 02.01.2024 do 15.01.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/12/24-01-2024-03-04-2024-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-zilina.pdf
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK Oravského futbalového zväzu a Liptovského futbalového zväzu organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (3 bloky) a Dolnom Kubíne (3 bloky) v termíne od 28. februára do 13. mája 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné od 02.01.2024 do 31.01.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/12/28-02-2024-06-05-2024-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-ruzomberok-dolny-kubin.pdf

3. Dňa 06.12.2023 úspešne ukončili školenie trénerov UEFA C licencie, ktoré sa konalo v Martine v období od 27.09. – 30.11.2023 nasledovný uchádzači: Cíger Peter, Ďanovský Miroslav, Dubovec Matúš, Gašper Benedikt, Hanko Roman, Hlatký Tomáš, Horniak Michal, Kornuta Peter, Kubištel Štefan, Lamoš Radovan, Lipinský Maroš, Macho Štefan, Mizerák Daniel, Palider Samuel, Pisch Andrej, Remšík Miroslav, Rihane Adam Ramy, Rohoň Ján, Seman Oliver, Šimko Peter, Šimo Tomáš, Šmiček Jaroslav, Tomahogh Róbert. Novým trénerom gratulujeme.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ