Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2023/2024 – 26. 10. 2023 
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje organizáciu zimného pohára TFZ pre kategóriu dospelých v mesiacoch február-marec 2024 ako aj zimnú ligu pre mládežnícke družstva v kategóriách U09-U19 v zimnom období. Organizácia pohára ako aj zimnej ligy mládeže je závislá od prejaveného záujmu. Žiadame FK o spätnú väzbu najneskôr do 31.10.2023 a to záväznou prihláškou na Zimný pohár TFZ e-mailom na tfz@tfz.sk, z dôvodu nadstavenia procesov organizovania resp. neorganizovania turnaja a následnej prípravy harmonogramu na HP Pltníky počas zimnej prípravy. Zimný pohár TFZ pre kat. dospelých by sa uskutočnil na HP Pltníky za rovnakých podmienok ako na jar 2023. Taktiež v rovnakom termíne žiadame o spätnú väzbu v prípade o záujem zúčastniť sa zimnej ligy mládeže (aj s informáciou s ktorými kategóriami má FK záujem sa zúčastniť zimnej ligy).

2. Dňa 25.10.2023 bol e-mailom na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2023“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2023“ a „Najlepší žiak za rok 2023“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 08.11.2023. Spolu s anketovými lístkami pre určenie Najlepšieho futbalistu roka 2023 bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2023“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2023.

3. Touto cestou chceme poďakovať všetkým hráčom – Matej Štefanides, Juraj Chyla (obaja Žabokreky), Max Braun, Samuel Lilge (obaja Dražkovce), Tomáš Kotúč (Košťany), Jakub Gavorník, Tomáš Grusman, Matúš Daubner, Šimon Lettrich, Peter Lettrich, Damián Petrovič (všetci Diviaky), ktorí reprezentovali TFZ vo výbere U11 a členom realizačného tímu tréner – Andrej Glejtek, vedúci družstva – Peter Jurošek, ktorí sa dňa 24.10.2023 zúčastnili na turnaji prípravky U11 O pohár predsedu SsFZ v Zubrohlave kde obsadili 1. miesto.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-24 ŠTK na základe informácie od TJ Dynamo Príbovce opravuje uznesenie ŠTK-S-23 zo dňa 19.10.2023 a oznamuje, že MFS I. QUICK triedy 12. kolo Príbovce – Turany sa odohrá v pôvodnom termíne dňa 29.10.2023 (nedeľa) o 14.00 hod.

ŠTK-S-25 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním nasledovných MFS, ktoré sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnili v pôvodnom termíne:
II. VITAR trieda, 9. kolo TJ Dynamo Krpeľany – OFK Slovenské Pravno dňa 11.11.2023 (nedeľa) o 13.00 hod.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-33 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 8. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – TJ ŠK Drienok Mošovce dňa 11.11.2023 (sobota) o 11.00 hod. (zmena termínu z dôvodu nespôsobilej HP v pôvodnom termíne).

ŠTK-M-34 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 9. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – TJ Turčan Košťany dňa 01.11.2023 (streda) o 11.00 hod. (zmena termínu a času).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C a UEFA B licencie v rozsahu 5 hod. v piatok 17. novembra 2023 od 09.00 hod. v Dome futbalu SsFZ, Partizánska cesta 93 (teória) a na ihrisku MMŠ v Radvani (prax). Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 15 € a prihlášky je možné zasielať do 12.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613886/SEMIN%C3%81R%20TR%C3%89NEROV%20BB%2017.11.23.pdf

2. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 22. novembra 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 30. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 21.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613881/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2022.11.23%20Ment%C3%A1lny%20rozvoj%20hr%C3%A1%C4%8Da.pdf

3. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C, UEFA B, UEFA A licencie v rozsahu 5 hod. v pondelok 04. december 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 02.12.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613882/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2004.12.23%20Hern%C3%A9%20formy.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 24. 10. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 100 Pogonyi Ján 1012931 VD TJ T. Kľačany – DK na základe ZoS, správy DZ a vyjadrenia menovaného na DK za HNS voči DO udeľuje DS: 2 SSN od 17.10.2023, DP 48-2a,
U – 101 Čieško Matúš 1272730 Slovany – HNS, sotenie rozhodcu po stretnutí na HP nie zanedbateľnou silou s kritikou R, DS: 5 SSN od 22.10.2023, DP 49-2d,
U – 102 Ďuriga Samuel 1334960 Kláštor – HNS voči DO, DS: 4 SSN od 22.10.2023, DP 48-2b,
U – 103 Spišák Timotej 1341384 Košťany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 23.10.2023, DP 37-3,
U – 104 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 23.10.2023, DP 37-5:
Štefanides Martin 1179524 Belá – Dulice
Gajdoš Peter 1322537 Kláštor
Bella Tomáš 1240218 Turany
Líner Matej 1207721 M. Čepčín
Košárik Dávid 1277354 Mošovce
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Laššuth Dominik – 5 €, Maťková Nikola – 5 €. R sú povinní uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Na základe podnetu TJ Turčianske Kľačany KR TFZ žiada TJ Družstevník Slovany o predloženie videozáznamu z MFS I. QUICK triedy Slovany – T. Kľačany. Videozáznam je potrebné doručiť do 31.10.2023 do 12.00 hod.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ