Úradná správa TFZ č.42

Úradná správa č. 42 – ročník 2022/2023 – 11. 05. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-59 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 16. kolo FO Tatran Sučany – TJ Dynamo Príbovce dňa 11.05.2023 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-60 Na základe vzájomnej dohody, súhlasíme s novým termínom odohrania MFS starších žiakov U15, 13. kolo TJ Dynamo Príbovce – MŠK Fomat Martin „B“ odohrá dňa 03.06.2023 (sobota) o 10.00 hod. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ oznamuje konečnú nomináciu do výberu TFZ kat. U12 na MEDZIOBLASTNÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV, ktorého sa zúčastnia výbery Oravy, Liptova a Turca, ktorý sa bude konať 18. mája 2023 v Dolnom Kubíne.
Nominovaní hráči:
Michal Burda, Kristián Kubík, Dominik Povazsai, Peter Vojtko (všetci Diviaky), Kevin Gregor (Vrútky), Lukáš Pajunk (Dražkovce), Tobias Krutek, Jakub Podskoč (obaja Kláštor p. Znievom), Jakub Mišuta (Turany), Alex Černák, Martin Červeň, Matias Mazurák, Matej Albrecht, Marek Kráľ, Daniel Šašura, Simon Končený, Peter Ďurmek, Filip Mulinka (všetci Fomat Martin).
Realizačný tím: Tréneri – Marián Turčina (tel. kontakt 0905 896 614), Filip Zboja, za TFZ – Martina Žalmanová.
Hráči si so sebou donesú kopačky, ponožky, chrániče, uterák a preukaz poistenca.
Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu je vo štvrtok 18. mája 2023 o 7.45 hod. na parkovisku pri Športpark Pltníky. Odchod do Dolného Kubína je o 8.00 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 09. 05. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 214 Čieško Jakub 1272729 T. Kľačany – HNS voči DO v polčasovej prestávke, DS: 4 SSN od 30.04.2023, DP 48-2b,
U – 215 Jurkov Tomáš 1228652 Lipovec, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 08.05.2023, DP  37-3,
U – 216 Ivanka Branislav 1275841 Príbovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 08.05.2023, DP 37-3,
U – 217 Bečák Jakub 1339129 Turany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 08.05.2023, DP 37-3,
U – 218 Cebuľa Róbert 1414425 Košťany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 08.05.2023, DP 37-3,
U – 219 Wahlandt Marek 1249966 Dubové – HNS voči DO, hrubá urážka AR, DS: 2 SSN od 08.05.2023, DP 48-2c,
U – 220 DK obdržala sťažnosť od FK ATTACK Vrútky pre neoprávnený štart hráča Duranzia Michal v stretnutí I. QUICK triedy Košťany – Vrútky. Menovaný hral v stretnutí oprávnene po vykonaní DS (čl. XXV, bod 25 b RS TFZ 2022/2023).
U – 221 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 08.05.2023, DP 37-5:
Kijonka Jakub 1248961 Lipovec
Hulla  Marek 1331174 Dubové
Tomahogh Róbert 1107215 H. Štubňa
U – 222 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 9 ŽK od 08.05.2023, DP 37-5:
Ďanovský Andrej 1156010 Ďanová
U – 223 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Turčianske Kľačany, za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ 2022/2023, čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 224 Na základe podnetu ŠTK TFZ, ŠK Sklené, za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ 2022/2023, čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 06.-07.05.2023:
Hanko -0,2 (chýba HU)
Kosturský ml. -0,4 (chýbajú zranení a najlepší hráči).

2. KR TFZ posúdila videozáznam zo stretnutia I. QUICK triedy Dubové – T. Kľačany konaného 29.04.2023 a rozhodla:
– sťažnosť TJ Turčianske Kľačany nespĺňa náležitosti v zmysle SP a RS TFZ 2022/2023,
– okolnosti uvedené v sťažnosti sú nepreukázateľné resp. neopodstatnené,
– rozhodca viedol stretnutie objektívne v prospech obidvoch FK.

3. KR TFZ sa zaoberala podaním na komisiu od diváka z MFS I. QUICK triedy Lipovec – Kláštor p. Znievom a na základe vzhliadnutého videozáznamu rozhodla:
– video nepreukázalo nevhodné správanie diváka ani rozhodcu.
S hlavným rozhodcom spomínaného stretnutia bol prevedený pohovor.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ