Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2022/2023 – 18. 05. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaj financovaný aj TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Bystrička – Bystrička CUP (prípravka U09): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa prihlásili u p. Viliama Ondrlu – tel.č. 0948 559 598, ktorý im poskytne aj bližšie informácie.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-45 Nesúhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy, 4N. kolo TJ Dynamo Krpeľany – Tatran Turany v požadovanom termíne 11.06.2023, z dôvodu zachovania regulárnosti súťaže, Fair-play a Rozpisu súťaží TFZ. Nakoľko zainteresované FK, nepredložili nový termín odohrania, ktorý by sa konal do 02.06.2023 (o čom boli FK informované prostredníctvom ISSF), MFS sa bude konať v pôvodnom termíne 21.05.2023.

ŠTK-S-46 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy, 6N. kolo TJ Družstevník Háj – TJ Družba Malý Čepčín dňa 03.06.2023 (sobota) o 15.00 hod. (zmena dátumu a času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-61 Berieme na vedomie podanie na komisiu od FC Tatran Kláštor pod Znievom vo veci nevycestovania na MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 14. kolo Fomat Martin – Kláštor, ktorý sa mal konať 18.05.2023. V záujem zachovania fair play prístupu žiadame zainteresované družstvá o dohodu a zaslanie nového termínu odohrania MFS. Dohodu je potrebné zadať cez ISSF v termíne do 23.05.2023.

ŠTK-M-62 Berieme na vedomie informáciu uvedenú v ZoS vo veci nevycestovania družstva žiakov Hornej Štubne na MFS starších žiakov U15, 15. kolo Turany – H. Štubňa, ktorý sa mal konať 14.05.2023. V záujem zachovania fair play prístupu žiadame zainteresované družstvá o dohodu a zaslanie nového termínu odohrania MFS. Dohodu je potrebné zadať cez ISSF v termíne do 23.05.2023.

ŠTK-M-63 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody sa MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 17. kolo MŠK Fomat Martin – FO Tatran Sučany odohrá dňa 20.05.2023 (sobota) o 12.00 hod. na HP Sučany (zmena HP a času).

ŠTK-M-64 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 16. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – MŠK Fomat Martin dňa 29.05.2023 (pondelok) o 17.00 hod. na HP T. Štiavnička (zmena termínu a HP).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 16. 05. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 225 Fráter Tomáš 1335688 Kláštor, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 15.05.2023, DP 37-3,
U – 226 Gaurík Marián 1264932 Dubové, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 15.05.2023, DP 37-3,
U – 227 Kubík Marek 1220932 T. Teplice, DK na základe podania R v ISSF začína disciplinárne konanie. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu vo všetkých stretnutiach FK T. Teplice od 15.05.2023 až do vyriešenia prípadu, podľa čl. 43-1, 2a, 4 DP.
U – 228 Privitzer Richard 1069188 T. Teplice VD, DK na základe podania R v ISSF začína disciplinárne konanie. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FK T. Teplice od 15.05.2023 až do vyriešenia prípadu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP.
U – 229 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.05.2023 o 16.00 hod. Zo stretnutia Krpeľany – T. Teplice :
R – Šperka Sebastián, AR 1 Kytas Tibor, AR 2 Wehle Roman
FK Krpeľany HU: Gallo Dušan
FK T. Teplice: Kubík Marek 1220932 hráč, Privitzer Richard 1069188 VD
Účasť predvolaných na zasadnutie DK je bezpodmienečne nutná pod následkom udelenia DS.
U – 230 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Turčianske Kľačany, za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ 2022/2023, čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 231 DK berie na vedomie podnet hráča TJ Turčianske Kľačany Jakuba Čieška bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení, DP 71-5c,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 13.-14.05.2023:
Kytas -0,2 (chýbajú najlepší hráči), Vajdel -0,2 (zo dňa 11.5. chýbajú najlepší hráči).

2. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Laššuth Dominik – 10 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. KR TFZ posúdila podanie na komisiu od MFK Tepličan z MFS II. VITAR triedy Krpeľany – T. Teplice a rozhodla:
– podanie nespĺňa náležitosti v zmysle RS TFZ XXVII bod 1.
Napriek tomu KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia s nasledovným stanoviskom:
– priestupok na hráča hostí č. 17 nebol, nakoľko brankár domácich chytil loptu vžitým spôsobom,
– zakázaná hra rukou nebola, nakoľko hráč zahral rukou spôsobom, ktorý sa nepovažuje za zakázanú hru v zmysle pravidiel futbalu (odrazenie lopty od zeme do vlastnej ruky).

 Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ