Black & Yellow Business Facebook Cover

2% na podporu futbalu v Turci

Tak ako každý rok, aj teraz máte možnosť poukázať 2% z vašich daní. Podporou vášho podielu z dane z príjmov (2%) nám umožníte aj naďalej vytvárať a zlepšovať podmienky pre rozvoj mladých športovcov v Turci.

Budeme Vám veľmi vďační, ak aj tento rok prispejete touto formou TFZ, kde vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci (organizáciu turnajov, zakúpenie tréningových pomôcok a pod.).

Nenechajte svoje 2% z vašej dane „prepadnúť“ v prospech štátu a podporte podmienky pre športovanie detí a mládeže!

Ako na to?
Prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát  zväzu na ihrisku Pltníky spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, prípadne obe vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne.

POSTUP POUKÁZANIA 2%  DANE  Z PRÍJMOV:

Zamestnanec:
Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ za rok 2023.

1. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%, ktoré môžete poukázať Turčianskemu futbalovému zväzu.

2. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%.

3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, ktoré si môžete klikom na názov dokumentu stiahnuť, alebo ho nájdete nižšie na tejto stránke, ako „pdf“ dokument aj s predvyplnenými údajmi TFZ.

4. „Potvrdenie o zaplatení dane“ „Vyhlásenie o poukázaní“, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na sekretariát TFZ na ihrisku Pltníky, alebo osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.04.2024.

Fyzická osoba:
1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník – je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:
– v daňovom priznaní typu A (strana 5 – VIII. oddiel)
– v daňovom priznaní typu B (strana 11 – XII. oddiel)

Obchodné meno (názov): Turčiansky futbalový zväz
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31938396

3.Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania na príslušný daňový úrad.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnuť tu:

č. 39 - 11.04.2024

Staň sa rozhodcom

STAŇ SA ROZHODCOM

 

Zaujíma ťa futbal a dianie okolo neho?

Máš viac ako 15 rokov a si samostatný/á?

Chcel/a by si byť súčasťou futbalového zápasu?

Ale nie ako hráč/ka, ale rozhodca/rozhodkyňa?

 

Tak potom hľadáme práve teba !!

 

Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov a rozhodkyne v priebehu celého roka. Po absolvovaní vstupného testu, už nič nebráni tomu, aby si odštartoval/a kariéru futbalového rozhodcu/rozhodkyne.

Ponúkame:

  • aktívne športové vyžitie

  • rozvoj svojich schopností

  • možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch

  • štartovací balíček dresov

  • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného

  • možnosť kariérneho rastu, rozhodovanie vo vyšších futbalových súťažiach

 

Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470 alebo nás môžete kontaktovať na tfz@tfz.sk