Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2023/2024 – 07. 12. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory trénerov a ich činnosti pri mládežníckych družstvách, ktoré bolo potrebné zaslať do 03.12.2023 evidujeme od nasledovných FK: Blatnica, Bystrička, Diviaky, Fomat Martin, Mošovce, Príbovce, Sklabiňa, Sučany, Turany, T. Kľačany, T. Štiavnička, Valča, Vrútky, Žabokreky. Týmto klubom budú najneskôr do 20.12.2023 poukázané finančné príspevky na bankový účet uvedený v ISSF a e-mailom zaslaná aj písomná informácia.

2. Oznamujeme FK ako aj futbalovej verejnosti, že 27. ročník reprezentačného plesu TFZ, na ktorom budú vyhodnotené ankety Najlepší futbalista roka 2023, Najlepší dorastenec a žiak roka 2023, Trénerská osobnosť Turca a Píšťalka roka 2023, sa uskutoční dňa 19.01.2024 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Bližšie informácie a rezervácie na sekretariáte TFZ, tel. kontakt: 0915 261 235.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Vylosovanie Zimného pohára TFZ sa uskutoční v priestoroch sekretariátu TFZ dňa 07.12.2023. V priebehu budúceho týždňa bude prihláseným družstvám zaslaný pavúk spoločne s propozíciami pohára. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1.  Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK príslušných ObFZ plánuje v prvom polroku 2024 zorganizovať 2 školenia UEFA C licencie – UEFA C Žilina (max. 24 účastníkov) od januára do apríla 2024 a UEFA C Dolný Kubín / Ružomberok (max. 24 účastníkov) od marca do júna 2024. Prihlasovanie na školenia začne od 02.01.2024.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 04. 12. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 123 TJ Družstevník Ďanová – DK TFZ na základe neodstránenia nedostatkov odvolania ID 178658 požadovaných pod U-122 (doplnenie odvolania v zmysle čl. 83 DP), konanie o odvolaní zastavuje, DP 83-4
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ