Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2023/2024 – 09. 11. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2023 je do 15.11.2023.

2. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2023. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2023.

3. Oznamujeme FK, že si môžu e-mailom na tfz@tfz.sk predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2024. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 20.11.2023 (pondelok) do 12.00 h. Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning s prihliadnutím na voľné kapacity HP, bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve.

4. Informujeme, že do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie „ostaršení“ hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

5. Prijali sme nasledujúce prihlášky do Zimnej ligy mládeže, resp. Zimného pohára TFZ:
U09 – Bystrička, Diviaky, Dražkovce, Kláštor, Sklabiňa, T. Kľačany, T. Štiavnička, Vrútky, Žabokreky
U11 – Bystrička (2 družstvá), Diviaky (2 družstvá), Dražkovce, Kláštor, Košťany, T. Kľačany, Vrútky, Žabokreky (2 družstvá)
U13 – Bystrička, Diviaky, Dražkovce, Sklabiňa, Sučany, T. Kľačany, T. Štiavnička, Vrútky
U15 – Dražkovce, Košťany, T. Štiavnička, Vrútky
U19 – Belá (Ďanová), Dražkovce, Kláštor, Príbovce, Sučany, Turany, Vrútky
Zimný pohár TFZ (dospelí) – Ďanová, H. Štubňa, Košťany, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, T. Kľačany, Valča

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-27 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 13. kolo TJ Družstevník Ďanová – FC Tatran Kláštor p. Znievom dňa 9.11.2023 (štvrtok) o 18.30 hod. na UT Pltníky (zmena termínu z dôvodu nespôsobilej HP v pôvodnom termíne).

ŠTK-S-28 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 7. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Slovany dňa 11.11.2023 (sobota) o 11.00 hod. na UT ZŠ Hurbanova (zmena termínu z dôvodu nespôsobilej HP v pôvodnom termíne).

ŠTK-S-29 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy, 11. kolo TJ Dynamo Krpeľany – FK Valča dňa 31.03.2023 (nedeľa) o 13.00 hod. (zmena termínu z dôvodu nespôsobilej HP v pôvodnom termíne).

ŠTK-S-30 Žiadame TJ Družstevník Ďanová o predloženia povolenia štartu hráča Michal Hlobej 1365820 vo vyššej vekovej kategórii. Povolenie žiadame predložiť prostredníctvom funkcionality evidencie „ostaršení“ hráčov v ISSF (postup je uvedený pod sekretariátom v bode 4).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-36 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 8. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – TJ ŠK Dienok Mošovce dňa 11.04.2024 (štvrtok) o 16.30 hod. (zmena termínu a času).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Organizované semináre trénerov (na predĺženie licencie):
pre trénerov UEFA GR C a UEFA B licencie v rozsahu 5 hod. v piatok 17. novembra 2023 od 09.00 hod. v Dome futbalu SsFZ, Partizánska cesta 93 (teória) a na ihrisku MMŠ v Radvani (prax). Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze: https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613886/SEMIN%C3%81R%20TR%C3%89NEROV%20BB%2017.11.23.pdf
pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 22. novembra 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze: https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613881/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2022.11.23%20Ment%C3%A1lny%20rozvoj%20hr%C3%A1%C4%8Da.pdf
pre trénerov UEFA GR C, UEFA B, UEFA A licencie v rozsahu 5 hod. v pondelok              04. december 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613882/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2004.12.23%20Hern%C3%A9%20formy.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 07. 11. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 114 Ratica Michal 1420836 Košťany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.11.2023, DP 37-3
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ