Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2022/2023 – 27. 04. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 24.04.2023
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ, vrátane informácie o tabuľke II. VITAR triedy po skončení základnej časti a rozdelenie účastníkov do nadstavbovej časti v zmysle záverov zo stretnutia s účastníkmi II. VITAR triedy dňa 27.03.2023,
– vyhodnotenie Zimnej ligy mládeže 2023 spolu s vyčíslením nákladov na prenájom športovej infraštruktúry, ktoré hradil TFZ v celkovej sume 2123 €,
– informácie o transferoch za obdobie 1.-3. mesiac 2023,
– informácie o pripravenosti medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 18.05.2023 v Dolnom Kubíne,
– plnenie rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za I. štvrťrok 2023, stav záväzkov a pohľadávok,
– správu ekonomickej komisie o platobnej disciplíne klubov za 1.-3. mesiac 2023,
– informácie ku konferencii SsFZ, ktorá sa uskutoční dňa 11.05.2023 vo Zvolene,
Schválil:
– finančný príspevok vo výške 150 € na turnaj Fomat Cup 2023 U10, ktorý sa uskutoční dňa 24.06.2023,
– finančný príspevok vo výške 150 € na turnaj Bystrička Cup U09, ktorý sa uskutoční dňa 17.06.2023,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-42 Na základe správy R v zmysle ustanovení SP čl. 82., bod 1., písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme  MFS I. QUICK triedy, 18. kolo TJ Turčan Košťany n. Turcom -TJ IDOP Lipovec 3:0 a priznávame 3 body TJ Turčan Košťany n. Turcom. Prípad postupujeme na riešenie DK.

ŠTK-S-43 V zmysle ustanovení SP futbalu, čl. 18, ods. 1. a 2., a podľa čl. 19., ods.1., boli po skončení základnej časti II. VITAR triedy podľa umiestnenia pre vylosovanie nadstavbovej časti pridelené čísla: 1 – Turčianske Teplice, 2 – Turany, 3 – Krpeľany, 4 – Háj, 5 – Sklené, 6 – Malý Čepčín. Vylosovanie je zapracované v ISSF a bolo zaslané aj e-mailom účastníkom súťaže.

ŠTK-S-44 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia futbalový klub TJ Turčianske Kľačany (tréner).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-51 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 13. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – Tatran Turany dňa 01.05.2023 (pondelok) o 10.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-52 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 14. kolo FO Tatran Sučany – Tatran Turany dňa 27.04.2023 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-53 Na základe ISSF podania od TJ Družstevník Dražkovce, predvolávame z MFS staršej prípravky U11, 12. kolo Sučany – Dražkovce na zasadnutie ŠTK TFZ dňa 02.05.2023 (utorok) o 15.30 hod. na sekretariát TFZ (Pltníky):
VD domácich – Ľubomír Špirko 1026710, tréner domácich – Milana Remeňa 1179483

ŠTK-M-54 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 10. kolo Tatran Turany – TJ Dynamo Príbovce dňa 10.06.2023 (sobota) o 10.00 hod. (zmena dátumu a času).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF za mesiac marec 2023 od  TJ Dynamo Krpeľany ani v náhradnom termíne do 24.04.2023. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ oznamuje konečnú nomináciu do výberu TFZ kat. U11 na turnaj „O STREDOSLOVENSKÝ POHÁR PRÍPRAVIEK“, ktorého sa zúčastnia výbery U11 Oblastných futbalových zväzov pôsobiace na strednom Slovensku. Turnaj sa uskutoční 03. mája 2023 vo Zvolene.
Nominovaní hráči:
Martin Budiský, Viliam Pravňan (obaja Belá-Dulice), Ondrej Šichta (Diviaky), Matúš Daubner (Malý Čepčín), Peter Štefanides, Matej Štefanides, Peter Jurošek (všetci Žabokreky), Albert Viselka, Richard Kohút (obaja Vrútky), Jakub Fleško (Sklabiňa), Nikolas Bránik (Bystrička), Max Braun (Dražkovce)
Realizačný tím: Tréneri – Rastislav Fúčela (tel. kontakt 0907 831 441), Milan Pravňan, za TFZ – Martina Žalmanová.
Hráči si so sebou donesú kopačky, ponožky, chrániče, uterák a preukaz poistenca.
Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu je v stredu 03. mája 2023 o 6.45 hod. na parkovisku pri Športpark Pltníky. Odchod do Zvolena je o 7.00 hod. Hráči z Diviak a M. Čepčína zraz na parkovisku pri futbalovom ihrisku v Diviakoch o 7.15 hod.

2. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na tréningový zraz hráčov U12 (ročník 2011). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 11.05.2023 (štvrtok) o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku UT Pltníky v Martine. Zraz účastníkov o 9.45 hod.
Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca. Kontrolný tréningový zraz je súčasťou prípravy na MEDZIOBLASTNÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV, ktorého sa zúčastnia výbery Oravy, Liptova a Turca, ktorý sa bude konať 18. mája 2023 v Dolnom Kubíne.
Nominovaní hráči:
Michal Burda, Peter Daubner, Kristián Kubík, Dominik Povazsai, Ondrej Jozef Tumpach, Peter Vojtko, Samuel Zelenec (všetci Diviaky), Jaroslav Melo, Kevin Gregor (obaja Vrútky), Oscar Braun, Šimon Krasnec, Lukáš Pajunk, Marián Rapán (všetci Dražkovce), Tobias Krutek, Jakub Podskoč (obaja Kláštor p. Znievom), Peter Matejček, Tomáš Boga (obaja Belá-Dulice), Martin Kováčik, Michal Košík, Adrián Rožko (všetci Mošovce), Andrej Korínek (T. Štiavnička)
V prípade ospravedlnenia hráča z tréningového zrazu porosím informujte hlavného trénera p. Mariána Turčinu na tel. čísle 0905 896 614. Ospravedlnenky do školy obdržia hráči na tréningovom zraze.

3. MŠK Žilina v spolupráci so SFZ organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA PRO, UEFA EYA, UEFA A a UEFA B licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 10. mája 2023 od 8.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Obmedzený počet miest je pre 300 ľudí. Prednášky budú v anglickom jazyku. Účastnícky poplatok je 70 € (v cene obed, pitný režim a preklad)prihlášky je možné zasielať do 08.05.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/04/10-05-2023-seminar-trenerov-uefa-pro-eya-a-b-licencie-zilina.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 25. 04. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 189 Pakán Timotej 1345753 Príbovce, vylúčený po 2 ŽK,DS: 1 SSN od 24.04.2023, DP 37-3,
U – 190 Doboš Dušan 1142445 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 24.04.2023, DP 37-3,
U – 191 Lettrich Peter 1148537 Dubové, HNS- vylúčený za sotenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, čím zabránil dosiahnutiu gólu, DS: 1 SSN od 24.04.2023, DP 45- 2,
U – 192 Maslák Samuel 1377199 Sučany, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 24.04.2023, DP 48-2a,
U – 193 Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa, HNS – zmarenie jasnej gólovej šance, zakázanou hrou rukou, DS: 2 SSN od 24.04.2023 + zmena zvyšku podmienečnej DS uloženej pod U-169 na nepodmienečnú do 20.06.2023, DP 45-2,
U – 194 Kubatka Lukáš 1328620 H. Štubňa, HNS – vrazenie do súpera v prerušenej hre nie zanedbateľnou silou, DS: 2 SSN od 24.04.2023, DP 49-2a,
U – 195 Hvizdák Andrej 1275702 Príbovce, DK dňom 24.04.2023 pozastavuje hráčovi výkon akejkoľvek športovej činnosti do vyriešenia previnenia, DP 18,
U – 196 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 24.04.2023 DP 37-5:
Havlín Lukáš 1274790  Dražkovce
Šimko Branislav 1197662 Dražkovce
U – 197 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Turčianske Kľačany, za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ 2022/2023 čl. XVIII, bod 6 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 198 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ IDOP Lipovec pre porušenie RS TFZ 2022/2023 čl. XXII, bod 10 e) (nenastúpenie na MFS Košťany – Lipovec, 1x), DK ukladá pokutu 100 €, DP 64-1b,
U – 199 TJ Družstevník Dražkovce – DK žiada o zaslanie videozáznamu zo stretnutia I. QUICK triedy Dražkovce – Príbovce. Záznam je potrebné doručiť na TFZ do 02.05.2023 (utorok) do 13.00 hod.,
U – 200  DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 04.05.2023 o 16.00 hod. zo stretnutia I. QUICK triedy Dražkovce – Príbovce :
R – Dubovec Jakub, AR 1 – Vallo Andrej,
Príbovce – Hvizdák Andrej 1275702 hráč
Dražkovce – Vladimír Vacha HU
Účasť predvolaných na zasadnutie DK je bezpodmienečne nutná pod následkom udelenia DS.
U – 201 Duranzia Michal 1174136 Košťany, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a túto žiadosť zamieta.
U – 202 Na základe podnetu EK TFZ, DK ukladá TJ Dynamo Krpeľany za nesplnenie U-188 pokutu 20 € a zároveň určuje nový termín úhrady do 02.05.2023, DP 54-3,
U – 203 TJ Družstevník Ďanová – na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS TFZ 2022/2023, čl. XXII bod 3 (odhlásenie družstva mládeže U-9 zo súťaže), DK ukladá uhradiť podľa čl. X bod 4 a čl. XXII bod 3 RS TFZ poplatok vo výške 150 €, DP 64-1a.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Maťková Nikola – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 22.-23.04.2023:
Šperka -0,2 (nevyplnená kolónka zranení hráči)
Mišťúrik -0,2 (chýbajúca konfrontácia hráčov)

3. KR upozorňuje rozhodcov mládežníckych stretnutí (žiaci, dorast), že najlepších hráčov je potrebné písať do kolónky „Záznam rozhodcu“ a nie do kolónky „poznámka“.

4. KR TFZ berie na vedomie potvrdenie od lekárov od rozhodcov Gregor Dominik a Obžut Šimon, ktorý sa ospravedlnili z MFS.

5. KR TFZ upozorňuje R Riško Rastislav, ktorý menil oddielovú príslušnosť, že poplatok 10 € za zmenu oddielovej príslušnosti je potrebné uhradiť do 03.05.2023 na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ. Pokiaľ R neuhradí poplatok, zmena oddielovej príslušnosti k 30.06.2023 nebude prevedená.

6. KR TFZ upozorňuje R Wehle Roman na úhradu poplatku za prerokovanie na DK zo dňa 13.10.2023. Poplatok je potrebné uhradiť do 03.05.2023 na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ. V prípade neuhradenia poplatku bude R odstúpený na riešenie DK.

7. KR prijala podnet na komisiu od TJ Dynamo Príbovce, k zápasu I. QUICK triedy, 18. kolo Dražkovce – Príbovce.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ