Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2022/2023 – 20. 04. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-41 Opätovne a naposledy upozorňujeme FK Ďanová, a tiež T. Kľačany a Sklené, na povinnosť uvádzať trénera v realizačnom tíme družstva. Nesplnenie tejto povinnosti bude riešené Disciplinárnou komisiou.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-49 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva U09 TJ Družstevník Ďanová zo súťaže mladšia prípravka U09, doručené na TFZ dňa 18.04.2023. Družstvá, ktoré boli vylosované s TJ Družstevník Ďanová budú mať voľno.

ŠTK-M-50 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 13. kolo MŠK Fomat Martin „B“  – TJ Dynamo Príbovce dňa 22.04.2023 (sobota) o 13.00 hod. (zmena času).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac marec 2023 od  TJ Dynamo Krpeľany. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na druhý tréningový zraz hráčov U11 (ročník 2012 a mladší). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 27.04.2023 (štvrtok) o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku UT Pltníky. Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca. Kontrolný zraz je súčasťou prípravy na turnaj „O STREDOSLOVENSKÝ POHÁR PRÍPRAVIEK“, ktorého sa zúčastnia výbery U11 Oblastných futbalových zväzov pôsobiace na strednom Slovensku, ktorý sa bude konať 03. mája 2023 vo Zvolene.

Nominovaní hráči:
Martin Budiský, Teodor Vanko, Viliam Pravňan, Matúš Šramel (všetci Belá-Dulice), Alex Poláček, Richard Kohút, Albert Viselka (všetci Vrútky), Jakub Fleško (Sklabiňa), Samuel Adamovský, Matej Kamensky, Tomáš Štefaničiak (všetci T. Štiavnička), Richard Ilgo, Max Braun (obaja Dražkovce), Damjan Budisky, Filip Baniari (obaja T. Kľačany), Šimon Ševčík, Nikolas Bránik, Tobias Bránik (všetci Bystrička), Stanislav Luchkai, Matej Štefanides, Peter Štefanides, Peter Jurošek (všetci Žabokreky), Dávid Vavrovič, Damián Petrovič, Adam Vallo, Ondrej Šichta (všetci Diviaky), Tobias Maretta (Valča), Tomáš Kotúč (Košťany), Matúš Daubner, Tobias Záborský, Peter Párička Sninský (všetci M. Čepčín), Michal Porubský (Príbovce).

V prípade ospravedlnenia hráča z tréningového zrazu porosím informujte hlavného trénera p. Rastislava Fúčelu na tel. čísle 0907 831 441. Ospravedlnenky do školy obdržia hráči na tréningovom zraze.

2. MŠK Žilina v spolupráci so SFZ organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA PRO, UEFA EYA, UEFA A a UEFA B licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 10. mája 2023 od 8.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Obmedzený počet miest je pre 300 ľudí. Prednášky budú v anglickom jazyku. Účastnícky poplatok je 70 € (v cene obed, pitný režim a preklad)prihlášky je možné zasielať do 08.05.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/04/10-05-2023-seminar-trenerov-uefa-pro-eya-a-b-licencie-zilina.pdf

3. TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen so súhlasom SFZ – oddelenie trénerov, organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v utorok 02. mája 2023 od 15.00 h. v priestoroch konferenčnej miestnosti HOTEL TENIS Zvolen a na ihrisku MFK Zvolen. Obmedzený počet miest je pre 50 ľudí. Účastnícky poplatok je 20 € a prihlášky je možné zasielať do 22.04.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230406.1680798129/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ml%C3%A1de%C5%BEe%20-%20ZVOLEN%20-%20INFO.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 18. 04. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 181 Tomahogh  Róbert 1107215 H. Štubňa, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 17.04.2023, DP 37-3,
U – 182 Vladár Michal 1286313 M. Čepčín, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 17.04.2023, DP 37-3,
U – 183 Bečák Jakub 1339129 Turany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 17.04.2023,             DP 37-3,
U – 184 Duranzia Michal 1174136 Košťany,  HNS – podrazenie súpera v čistej gólovej príležitosti pred PÚ, DS: 2 SSN od 17.04.2023, DP 45-2,
U – 185 Kubík Pavol 1249034 Košťany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 17.04.2023,          DP 37-3,
U – 186 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 17.04.2023, DP 37-5:
Jošt Juraj 1211547 Košťany
Ličko Martin 1190539 Košťany
Maruniak Patrik 1233362 Mošovce
U – 187 Gábor Jozef 1377319 Kláštor, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a túto žiadosť pre porušenie čl. 41-1 DP zamieta, DP 41-1,
U – 188 Na základe podnetu EK TFZ , DK  dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Krpeľany na úhradu MZF za mesiac marec 2023, ktorej splatnosť bola 12.04.2023 a zároveň určuje nový  termín úhrady do 24.04.2023 pod následkom udelenia DS, DP 54-1.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 15.-16.04.2023:
Laššuth -0,2 (chýbajú najlepší hráči)

2. KR upozorňuje rozhodcov mládežníckych stretnutí (žiaci, dorast), že najlepších hráčov je potrebné písať do kolónky „Záznam rozhodcu“ a nie do kolónky „poznámka“.

3. KR TFZ berie na vedomie potvrdenie od lekára rozhodcu Vajdel Rastislav, ktorý sa ospravedlnili z MFS I. QUICK triedy Vrútky – Dražkovce (16.04.2023).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ