Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2021/2022 – 14. 10. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 11.10.2021 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– správou o prestupoch za obdobie 1. – 9. mesiac roka 2021,
– prípravou volebnej konferencie, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2021 v spoločenskej sále budovy Obecného úradu Bystrička o 16.00 hod.,
– informáciami z konferencie SFZ konanej 17.09.2021,
– informáciami zo stretnutia predsedov ObFZ s prezidentom SFZ, ktoré sa konalo 29.09.2021,
– informáciami ku školeniu trénerov UEFA GR C licencie, ktoré sa uskutoční Martine v termíne od 8. novembra 2021 do 31. januára 2022,
-spôsobom rozdelenia a využitia hracej plochy Pltníky v zimnom období, okrem iného možnosťou využitia hracej plochy na Zimný pohár TFZ,
Schválil:
– návrh Výkonného výboru TFZ na kandidátov do volených funkcií a orgánov TFZ

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 13.10.2021 bola futbalovým klubom zaslaná pozvánka na volebnú konferenciu TFZ, ktorá sa uskutoční 20.10.2021 v spoločenskej sále budovy OÚ Bystrička o 16.00 hod. Žiadame FK, aby nahlásili delegátov na konferenciu za svoj klub do 18.10.2021 e-mailom na tfz@tfz.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónny kontakt a presnú e-mailovú adresu (z dôvodu evidencie účastníkov v zmysle vyhlášky ÚVZ SR).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-17 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy, 12. kolo, TJ Družstevník Ďanová – FC Tatran Kláštor pod Znievom dňa 16.10.2021 (sobota) o 14.00 hod.

ŠTK-S-18 ŠTK berie na vedomie písomné ospravedlnenie zástupcu TJ Žiara Horná Štubňa Petra Tomahogha za neúčasť na zasadnutí ŠTK, taktiež prísľub vyriešenia vyhotovovania videozáznamov z MFS podľa Rozpisu súťaží. ŠTK uvedený prísľub v budúcnosti preverí.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-40 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 8. kolo, FC Tatran Kláštor pod Znievom – TJ Žiara Horná Štubňa dňa 17.10.2021 (nedeľa) o 10.00 hod.

ŠTK-M-41 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 9. kolo, FO Tatran Sučany – TJ Turčan Košťany dňa 24.10.2021 (nedeľa) o 10.00 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 12. 10. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 84 Šmatlák Jakub 1197374 M. Čepčín, vylúčený za HNS – na základe vzhliadnutého videozáznamu – za udretie súpera nadmernou silou rukou do hlavy v prerušenej hre, DS: 3 SSN od 11.10.2021, DP 49-2b,
U – 85 Görög Anton 1003040 tréner FK Dražkovce dospelí, HNS voči DO, podľa čl. 16-1DP, DS: 2 SSN od 11.10.2021, DP 48-2b,
U – 86 Matuščin Martin 1281020 Háj, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-81 na 1 SSP do 30.06.2022, DP 41-1,2,
U – 87 Cicko Ladislav 1150814 Košťany, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-78 na 1 SSP do 30.06.2022, DP 41-1,2,
U – 88 Na základe podania TJ Družba M. Čepčín a po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia M. Čepčín – Sl. Pravno, DK ukladá TJ Družba Malý Čepčín  pokarhanie za nedostatočnú US, DP 64-1a,
U – 90 Na základe podania OFK Sl. Pravno a po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia M. Čepčín – Sl. Pravno, DK ukladá OFK Slovenské Pravno pokarhanie za neoprávnený vstup členov RT na hraciu plochu, DP 64-1a
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje R na včasný príchod na MFS a zároveň na dodržiavanie aktuálnych pandemických opatrení v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19.

2. KR žiada všetkých R aby si naštudovali  SFZ – Usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amatérskeho futbalu i mládeže, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze: https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/. Žiadame o jeho dôkladné preštudovanie a dodržiavanie, nakoľko kluby môžu požadovať príslušné doklady pred vstupom do areálu štadióna a môže sa stať, že bez nich Vás do neho nevpustia.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ