Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2018/2019 – 30. 05. 2019
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia TFZ prijala odvolanie TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiu DK TFZ uvedené pod U – 174 a U – 177 a dňom 21.05.2019 začína odvolacie konanie.
2. Odvolacia komisia TFZ prijala odvolanie TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiu ŠTK uvedené pod ŠTK-64 a dňom 29.05.2019 začína odvolacie konanie.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje adresy ISSF manažéri FK a sú zverejnené aj na úvodnej stránke webového sídla TFZ (www.tfz.sk). Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €).
2. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2019: 22.06.2019 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 22.06.2019 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedeného turnaja, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na komisiu mládeže TFZ v termíne do 06.06.2019.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-67 Na základe vzhliadnutého videozáznamu a šetrenia ŠTK v zmysle ustanovení čl. 82, bod 1, písm. c) a d) SP – spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia opustením HP kontumujeme MFS I. QUICK triedy 21. kola FK Trebostovo – Slovan Bystrička 3:0 a priznáva 3 body FK Trebostovo.
ŠTK-68 V zmysle čl. 82, bod 1., písm. „b“ – nenastúpenie na stretnutie, kontumujeme MFS II. QUICK triedy 19. kolo FK Valča – Tatran Turany 0:3 a priznávame 3 body Tatranu Turany. Prípad postupujeme  na doriešenie DK.
ŠTK-69 ŠTK prijala ISSF podanie a odvolanie TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiu č. ŠTK-64. Nakoľko neexistujú a odvolávajúci sa klub tiež neuvádza legislatívne ustanovenia na priznanie kontumácie MFS II. QUICK triedy 14. kolo Kláštor p. Zn. – Háj v prospech hosťujúceho mužstva, ŠTK trvá na svojom rozhodnutí o dohraní stretnutia. Z odvolania nevyplýva žiadosť o vydanie predbežného opatrenia o zrušení stretnutia, ale len poukazuje na neochotu nastúpiť, čo nemožno zameniť s nenastúpením na stretnutie.  Prípad odstupujeme na Odvolaciu komisiu TFZ.
ŠTK-70 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. QUICK triedy 22. kolo Družstevník Háj – FK Valča dňa 15.06.2019 (sobota) o 15.00 hod. Háj uhr. 5 € v MZF.
ŠTK-71 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy 26. kolo Družstevník Dražkovce – FK Trebostovo dňa 15.06.2019 (sobota) o 17.30 hod. Dražkovce uhr. 5 € v MZF.
ŠTK-72 Na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS I. QUICK triedy 21. kola FK Trebostovo – Slovan Bystrička, ŠTK dôrazne upozorňuje FK Trebostovo na povinnosť vyhotovovať videozáznam v zmysle ustanovení čl. XVIII., bod 13., písm. b) a d) Rozpisu súťaží TFZ. V prípade nevyhotovovania záznamu z vyvýšeného miesta, nenatočenia nástupu mužstiev na HP, otáčania kamery, pohľadov na oblaky a stromy počas hry, tiež neustály komentár videotechnika bude takýto záznam považovaný za nevyhovujúci, nekomplexný a konanie videotechnika považované za manipuláciu so záznamom aj s následnými disciplinárnymi postihmi.
ŠTK-73 V zmysle článku XVIII., bod 13., Rozpisu súťaží TFZ žiadame ŠK Sklené o predloženia videozáznamu z MFS II. QUICK triedy 19. kolo ŠK Sklené – TJ Turčianske Kľačany na sekretariát TFZ do 03.06.2019 do 14.00 hod

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-130 V zmysle čl. 82, bod 1., písm. „b“ – nenastúpenie na stretnutie, kontumujeme MFS žiakov U15 19. kolo Dynamo Krpeľany – Žiara Horná Štubňa 0:3 a priznávame 3 body TJ Žiara Horná Štubňa. Prípad postupujeme  na doriešenie DK.
KM-131 Na základe ISSF podania a dohody súperov a z dôvodu nepriaznivého počasia v pôvodnom termíne, súhlasíme s odohraním MFS žiakov U15 18. kolo Tatran Turany – Drienok Mošovce dňa 06.06.2019 (štvrtok) o 17.00 hod.
KM-132 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS žiakov U15 20. kolo Turčan Košťany – Dynamo Krpeľany dňa 31.05.2019 (piatok) o 16.30 hod. Krpeľany uhr. 10 € v MZF.
KM-133 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 24. kolo Družstevník Ďanová – Družstevník Dražkovce dňa 01.06.2019 (nedeľa) o 16.00 hod. (zmena času).

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe dokladu o úhrade MZF za mesiac apríl 2019 (uhradené dňa 15.05.2019) doručeného od TJ Slovan Bystrička, navrhujeme DK TFZ zrušiť účinok rozhodnutia uvedeného pod U-200 (vrátenie poplatku) zo dňa 21.05.2019.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva prípravky U11 na medzinárodný futbalový turnaj – memoriál Jaroslava TARABU, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.-16. júna 2019 na futbalovom ihrisku v Žabokrekoch.
Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Milan REMEŇ, Michal KEMPNÝ, Ján STAŇO.
Nominovaní hráči do výberu :
DRAŽKOVCE – Martin IVAŠKA, Dominik MARČEK, Maxim NABO, SUČANY – Michal TOMÁŠKA, Miloš MASLÁK, Tomáš BENIAČ, TURANY – Jakub MAJERÍK, Tomáš LAMOŠ, T. ŠTIAVNIČKA – Jakub BELLA, Dominik ŠTÍPALA, Kristián GREGOR, PRÍBOVCE – Matej KRUPEC, ĎANOVÁ – Samuel KEMPNÝ, Martin ĎURDÍK, KOŠŤANY – Šimon STRELKA, MALÝ ČEPČÍN – Adrián ČERCHLA, VRÚTKY – Milan VAŇKO, Andrej JANÍK, Tomáš OKULIAR, DIVIAKY – Nikolas OČKAJ, Alexej OČKAJ, KLÁŠTOR – Jakub DAUBNER,
Zraz všetkých nominovaných hráčov je v sobotu dňa 15. júna 2019 o 08.00 hod. na futbalovom ihrisku Žabokreky. Stravovanie zabezpečuje organizátor turnaja.
2. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy súťažného ročníka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2019 (sobota) o 16.00 hod. u víťaza I. QUICK triedy. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Milan BIELIK a Rudolf NOVÁK, vedúci mužstva – Imrich ARVAY.
Nominovaní hráči do výberu :
VRÚTKY – Peter GORGOSZ, Roman VOLNA, Ján ROHOŇ, Tomáš ZÁTHURECKÝ, DRAŽKOVCE – Jozef JESENSKÝ, Lukáš ČILIAK, Andrej PISCH, Martin ZÁBORSKÝ, TREBOSTOVO – Tomáš GRUSMANN, Marián MOŠKVAN, Ľuboš THOMKA, DUBOVÉ – Peter ŠMIČEK, Jaroslav ŠMIČEK, Peter LETTRICH, BYSTRIČKA – Tomáš KRNÁČ, Stanislav KOŠÚT, PRÍBOVCE – Michal BIZÍK, Pavol ZIMAN, SKLABIŇA – Andrej ŽILÁK, Marián MÓRIC, MOŠOVCE – Peter LUDIK, Branislav PLEŠO, Stanislav ZÁBORSKÝ, H. ŠTUBŇA – Miroslav KUBATKA, Martin HRÍBIK, LIPOVEC – Samuel RYBÁRIK, Daniel KÚDELKA, BLATNICA – Milan KOLENÍK, Vladimír KUBIS, KOŠŤANY – Ladislav MARTINČEK, MALÝ ČEPČÍN – Jakub ŠMATLÁK, HÁJ – Matej GRESCHNER, NECPALY – Radoslav HANZEL, Peter ROHÁČIK, Marián BRZÁK, KRPEĽANY – Matúš MAČTO, TURANY – Patrik GOLIER, SL. PRAVNO – Martin LIČKO, T. KĽAČANY – Michal PANČI,
Zraz všetkých nominovaných hráčov je v sobotu dňa 22. júna 2019 (sobota) o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku víťaza I. QUICK triedy. V budúcich Úradných správach bude nominácia upravená o hráčov víťazného družstva. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí bude mať hráč zastavenú pretekársku činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou  komisiou TFZ (bod č. XXV., ods. čl. 34 písm. c) – Rozpis súťaží vo futbale 2018-2019).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 28. 05. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 201 Doboš Dušan 1142445 Sklabiňa, DS: 1 SSN od 27.05.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 202 Kubík Pavol 1249034 Košťany, DS: 2 SSN od 27.05.2019, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 203 Hrivnák Jozef 1106031 Dubové, DS: 2 SSN od 27.05.2019, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 204 Bukva Milan 1348970 Ďanová, DS: 1 SSN od 27.05.2019, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 205 Gregor Dominik 1347287 Ďanová, DS: 1 SSN od 27.05.2019, DP 46-2, uhr. 5 € v MZF,
U – 206 Rovňaník Roman 1332776 Dražkovce, DS: 1 SSN od 27.05.2019, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 207 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 27.05.2019:
Kučera Marek 1276888 Dubové, uhr. 10 € v MZF,
Lamoš Radovan 1210616 Turč. Kľačany, uhr. 10 € v MZF,
Ivanka Branislav 1275841 Belá-Dulice, uhr. 5 € v MZF,
U – 208 Na základe dokladu o úhrade MZF za mesiac apríl 2019, DK na návrh HK TFZ r u š í  účinok svojho uznesenia uvedeného pod U-200.
U – 209 DK berie na vedomie žiadosť o zmenu zvyšku DS hráča Vidlák Ján 1074327 Valča. Hráč disciplinárnu sankciu vykonal dňa 26.05.2019 v stretnutí, ktoré bolo kontumované ŠTK TFZ.
U – 210 FK Valča dospelí, DK na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS čl. XXII bod 10/e ods.1 (nenastúpenie družstva na MFS 1x ), DK udeľuje uhradiť poplatok 100 € + 10 € za prerokovanie, poplatok uhr. v MZF, DP 59, 64 – 1a,
U – 211 FK Krpeľany, žiaci U15, DK na základe návrhu KM TFZ pre porušenie RS čl. XXII bod 10/e ods.1 (nenastúpenie družstva na MFS 1x ), DK udeľuje uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, poplatok uhr. v MZF, DP  59, 64 – 1a.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Patrick Veselka – 10 €, Roman Hanko – 5 €.
2. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 25.05.-26.05.2019: Paľovčík Jozef -0,2 (najlepší hráči), Šperka Sebastián -0,2 (neuvedenie HU).
3. KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa budú konať 11. júna 2019 (utorok) o 18.00 hod. v areáli SOUS Martin. Účasť všetkých R je nutná a bude podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020 (R absolvujú 12. min. beh).
4. KR TFZ oznamuje, že Komisia delegátov SFZ organizuje v dňoch 26.-27.07.2019 v Liptovskom Mikuláši dvojdňový licenčný seminár pre získanie licencie Delegáta zväzu (tzv „A“). Záujemcovia musia spĺňať podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 75 € (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno-technické zabezpečenie). Záujemcovia o funkciu delegáta zväzu sa prihlásia do 15.06.2019 na TFZ resp. predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470.
5. Dôrazne upozorňujeme R na RS TFZ, čl. XXI, bod 3 – uzavretie zápisu zo stretnutia v systéme ISSF najneskôr 1 hod. po skončení stretnutia. Ak zápis zo stretnutia R neuzavrie do 1 hod. musí uviesť v Oznámení o nedostatkoch dôvod prečo nebol zápis uzavretý, a nechať si toto Oznámenie podpísať hl. usporiadateľom.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ