Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2018/2019 – 21. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Upozorňujeme všetkých členov SFZ (kluby, hráči, rozhodcovia, delegáti zväzu, tréneri atď.), že v systéme ISSF zaviedlo SFZ obmedzenie používania ISSF pre používateľov, ktorí nemajú uhradený členský poplatok. V prípade, že Vás nepustí pracovať so systémom, je nutné vygenerovať poplatok a následne uhradiť faktúru. V prípade klubov musí vygenerovať poplatok ich zástupca (ISSF manažér). Členské poplatky pre fyzické osoby (hráči, rozhodcovia, tréneri atď.) si musia tento poplatok vystaviť za svoju osobu. Systém je nadstavený automaticky tak, že pokiaľ nemáte uhradený poplatok, presmeruje Vás na Vaše členské poplatky, aby ste tak mohli urobiť.
3. Spoločné stretnutie FK s vedením TFZ sa uskutoční 15.03.2019 o 16.30 hod. v hoteli Gader v Blatnici. Pozvánky na stretnutie budú zaslané neskôr.
4. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Upozorňuje R a DZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Pre prístup do ISSF je potrebné mať splnené 3 podmienky (od 01.03.2019). Mať platnú licenciu R alebo DZ, uhradený členský príspevok SFZ a platný registračný preukaz (alebo požiadaný o nový preukaz). Ak nebude mať R alebo DZ niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny, a po 01.03.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia (ISSF ho nepustí do systému nahrať). V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, objednajte si ho prostredníctvom ISSF – elektronická podateľňa – žiadosť o RP sám pre seba.
Zoznam R a DZ, ktorí nemajú platný registračný preukaz alebo im konči do marca 2019: Bajcár Piški, Štancel, Vallo, Viluda. Ak majú uvedený R záujem o vystavenie preukazu hromadne prostredníctvom TFZ, aby kontaktovali sekretára TFZ do 26.02.2019. Po tomto termíne môžu požiadať samostatne cez svoj profil avšak najneskôr do 01.03.2019, resp. konca platnosti preukazu. V prípade potreby usmernenia v postupe neváhajte kontaktovať sekretára TFZ.
2. V sobotu 16.02.2019 sa uskutočnil v Ružomberku 4. ročník futsalového turnaja rozhodcov z ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Turnaja sa zúčastnilo 10 mužstiev a TFZ reprezentovali rozhodcovia: Kosturský, Burger, M.Škvarek, Náther, Diabelko, Dubovec, Čavolský, Cvengroš a Veselka. Mužstvo TFZ odohralo 5 stretnutí, pričom 2x vyhralo, 1x remizovalo a 2x prehralo.
Výsledky: TFZ – Zvolen 5:0  (Burger – 2, Veselka, Cvengroš, Čavolský) TFZ – Dolny Kubín  1:4 (Burger) TFZ – Liptovský Mikuláš 2:3 (Dubovec, Čavolský) TFZ – Žiar nad Hronom 5:5 (Burger -3, Veselka, Čavolský), stretnutie o 5. miesto: TFZ – Čadca 3:3 (Čavolský, Veselka, Burger), na PK zvíťazilo mužstvo TFZ 3:2 (Čavolský, Burger, Veselka).
TFZ obsadilo celkovo 5. miesto. Konečné poradie: 1. Prešov, 2. D. Kubín, 3. B. Bystrica, 4. L. Mikuláš, 5. TFZ, 6. Čadca, 7. Žilina, 8. Žiar n/Hr., 9. Lučenec, 10. Zvolen. Ako najkrajší gól turnaja bol vyhodnotený gól Dominika Čavolského zo stretnutia TFZ – Žiar n/Hr.. Všetkým zúčastneným rozhodcom KR TFZ ďakuje za vzornú reprezentáciu TFZ.
3. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 16. – 17. marca 2019 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2019, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne najneskôr do 11.03.2019. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 30 €, kde 20 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ