Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2018/2019 – 06. 09. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2018 je do 10.09.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-13 V zmysle ustanovení SP čl. 82 bod 1, písm. d) – spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia, kontumujeme MFS I. QUICK triedy, 5. kolo Mošovce – Ďanová a priznávame 3 body ŠK Drienok Mošovce. Výsledok 4:0 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti. Prípad postupujeme na riešenie DK.
ŠTK-14 Na základe ISSF podania, žiadosti TJ Družstevník Dražkovce a vzájomnej dohody, súhlasíme so zmenou konania MFS I. QUICK triedy, 6. kolo Belá „B“ – Dražkovce na nedeľu 09.09.2018 o 15.30 hod. Dražkovce uhr. 10 € v MZF.
ŠTK-15 Nariaďujeme odohrať MFS II. QUICK triedy, 3. kolo Turček – Krpeľany, ktoré sa pre nespôsobilú HP neodohralo, dňa 19.09.2018 (streda) o 16.00 hod.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-38 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS:
dorastu U19 5. kolo T. Teplice – Kláštor dňa 11.09.2018 (utorok) o 17.30 hod. na ihrisku FK T.Teplice. T. Teplice uhr. 10 € v MZF.
KM-39 Berieme na vedomie:
– podanie na komisiu FK Ďanová k nenastúpeniu na MFS dorastu U19 2. kolo Ďanová – Košťany,
– oznámenie FK Diviaky o nenastúpení na MFS 1. kola prípraviek „A“ a „B“ družstva.
KM-40 Predvolávame na zasadnutie KM dňa 11.09.2018 o 15.30 hod. R Tomáš Maretta (2. a 4. kolo Belá – T. Teplice a Belá – Fomat MT), Jakub Dubovec (3. kolo Vrútky „B“ – Belá) a Roman Wehle (5.kolo T. Štiavnička – Belá).
KM-41 Žiadame FK Belá – Dulice o predloženie RP hráča Marek Kostolný č. 1306525 do 11.09.2018 do 15.00 hod. na sekretariát TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 04. 09. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 36 Hvizd Samuel 1274748 Sklabiňa, DS: 1 SSN od 30.08.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 37 Matej Lukáš 1200259 Ďanová, DS: 1 SSN od 30.08.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 38 Hríb Samuel 1315213 Turany, DS: 1 SSN od 30.08.2018, DP 46-2, uhr. 5 € v MZF,
U – 39 Boďa Jaroslav 1240922 H. Štubňa, DS: 1 SSN od 03.09.2018, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 40 Móric Marián 1116737 Sklabiňa, DS: 1 SSN od 03.09.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 41 Švábik Ivan 1222554 Sklabiňa, DS: 1 SSN od 03.09.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 42 Majerčík Ferdinand 1179517 Košťany, DS: 1 SSN od 03.09.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 43 Na základe podnetu KM TFZ, TJ Družstevník Ďanová – dorast, pre porušenie čl. 82/1b SP a podľa čl. XXII bod 10/e ods. 1 RS TFZ 2018/2019 (nenastúpenie družstva na MFS), DK ukladá uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b,
U – 44 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Družstevník Ďanová – dospelí, za zavinenie predčasného ukončenia MFS (pokles hráčov pod 7), DK v zmysle čl. XXII bod 10/e ods. 3 RS TFZ 2018/2019 a SP čl. 82 bod 1 písm. d) ukladá uhradiť poplatok 50 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b,
U – 45 Na základe podnetu KM TFZ, FK Diviaky – prípravka, za svojvoľné preloženie MFS a neoznámenie riadiacemu orgánu túto skutočnosť, DK ukladá podľa čl. 11 DP pokarhanie. Uhr. 5 € v MZF,
U – 46 Na základe podnetu KM TFZ, FK Príbovce – prípravka, za svojvoľné preloženie MFS a neoznámenie riadiacemu orgánu túto skutočnosť, DK ukladá podľa čl. 11 DP pokarhanie. Uhr. 5 € v MZF,
U – 47 Na základe podnetu KM TFZ, FK Kláštor p. Znievom – prípravka, za svojvoľné preloženie MFS a neoznámenie riadiacemu orgánu túto skutočnosť, DK ukladá podľa čl. 11 DP pokarhanie. Uhr. 5 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Prevedený pohovor s R – Parenička Samuel – absencia na stretnutí dňa 04.09.2018.
2. Chyby R v zápisoch o stretnutí hraných 29.08.2018: Višňovec -0,5 (neuvedený dôvod ČK), Hanko -0,2 (neuvedení najlepší hráči).
3. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 11.09.2018 o 16.30 hod. R – Višňovec Vladimr (neuvedený dôvod udelenia ČK).
4. Dôrazne upozorňujeme R na dodržiavanie RS TFZ čl. VI bod 8-11 – štart hráča bez platného RP.
5. Upozorňujeme R, aby pri nastupovaní dievčat (rok narodenia 2003) v súťaží žiakov uvádzali v zázname rozhodcu číslo dresu, meno a priezvisko hráčky a číslo RP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ