Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2018/2019 – 23. 08. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 29.08.2018 do 02.09.2018 bude mimo územia Slovenskej republiky a bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v lehotách v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-6 Žiadame predložiť povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii hráča Marcel Kroščen 1280701 (T. Štiavnička „B“) na sekretariát TFZ (môže byť aj mailom – sken) do 28.08.2018 do 14.00 hod.
ŠTK-7 Na základe ISSF podania a dohody súperov, z dôvodu konania Mošovského jarmoku a uzatvorených prístupových ciest na štadión, nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy, 10. kolo Mošovce – Príbovce dňa 07.10.2018 (nedeľa) v UHČ o 14.30 hod.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-28 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS:
prípravky U11 sk. „A“, 1. kolo Fomat Martin – Turany dňa 22.08.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku FK Slovan Bystrička,
prípravky U11 sk. „B“, 1. kolo Dražkovce – Valča dňa 10.09.2018 (pondelok) o 17.00 hod. na ihrisku vo Dražkovciach,
žiakov U15, 2. kolo Krpeľany – Príbovce dňa 05.09.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Krpeľanoch. Príbovce uhr. 10 € v MZF,
žiakov U15, 2. kolo Kláštor – Mošovce dňa 19.09.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Kláštore. Mošovce urh. 10 € v MZF,
dorastu U19, 4. kolo Košťany – Sl. Pravno dňa 24.08.2018 (piatok) o 17.00 hod. na ihrisku v Košťanoch. Sl. Pravno uhr. 10 € v MZF,
dorastu U19, 4. kolo Turany – T. Štiavnička dňa 05.09.2018 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Turanoch. T. Štiavnička uhr. 10 € v MZF.
KM-29 Berieme na vedomie podanie na komisiu od TJ Družba Malý Čepčín o nenastúpení na MFS dorastu U19 2. kola Žabokreky – M. Čepčín dňa 11.08.2018.
KM-30 Kontumujeme MFS dorastu U19, 3. kolo T. Teplice – Dražkovce hraného 18.08.2018, priznávame 3 body a skóre 7:0 v prospech FK Dražkovce podľa 81/g SP (pokles hráčov D pod 7). Prípad postupujeme na riešenie DK.
KM- 31 Dôrazne upozorňujeme vedúcich mládežníckych družstiev na dôsledné vypísanie zápisu o stretnutí keď nie je delegovaný R a je aktivovaný „rozhodca laik“.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 21. 08. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 18 Vilček Ján 1108590 Bystrička, DS: 3 SSN od 20.08.2018, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 19 Kubo Tomáš 1212562 Ďanová, DS: 1 SSN od 20.08.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 20 Čepčány Ján 1236745 Trebostovo, DS: 1 SSN od 20.08.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 21 Červeň Adam 1272727 Blatnica, DS: 2 SSN od 20.08.2018, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 22 Saniga Peter 113346 Turček, DS: 3 SSN od 20.08.2018, DP 48-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 23 Na základe podnetu HK TFZ, TJ Družstevník Ďanová za neuhradenie MZF za mesiac júl 2018, ktorej splatnosť bola 13.08.2018 a povinnosť nebola splnená ani v novom termíne, DK ukladá podľa čl. XXIII bod 7 RS TFZ 2018/2019 pokutu 20 € + 20 € a zároveň DK určuje nový termín úhrady do 27.08.2018 pod následkom udelenia DS. DP 64-1b, 64-4, uhr. 10 € v MZF,
U – 24 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
DK žiadosť FK Valča pre porušenie čl. 41 bod 1 DP zamieta, uhr. 10 € v MZF,
U – 25 Na základe podnetu KM TFZ, TJ Družba Malý Čepčín – dorast, pre porušenie čl. 82/1b SP a podľa čl. XXII bod 10/e ods. 1 RS TFZ 2018/209 (nenastúpenie družstva na MFS), DK udeľuje uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b,
U – 26 
Na základe podnetu KM TFZ TJ Družba Malý Čepčín – dorast, za odhlásenie družstva dorastu v priebehu súťaže, DK v zmysle čl. XXII bod 2 ods. 3 RS TFZ 2018/2019 ukladá uhradiť poplatok 150 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b,
U – 27 
Na základe podnetu KM TFZ, MFK Tepličan T. Teplice – dorast, za zavinenie predčasného skončenia MFS (pokles hráčov pod 7), DK v zmysle čl. XXII bod 10/e ods. 3 RS TFZ 2018/2019 ukladá uhradiť poplatok 20 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1.Predvolaný R – Čavolský, absencia na MFS dorastu Kláštor – Sl. Pravno, vyriešený pohovorom.
2. Predvolaný R – Dubovec, manipulácia s nomináciami v zápise o stretnutí, vyriešený pohovorom.
3. Úhrada poplatkov za oneskorené ospravedlnenie, podľa RS TFZ 2018/2019, čl. XXI, ods. 3: T. Bodoň – 10 € + 5 €, Cvengroš – 5 €, Čavolský – 20 €, Hanko – 5 €.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ