Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2017/2018 – 14. 06. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 07.06.2018 do 24.06.2018 do 24.00 hod. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom MZF. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení (dorast, žiaci a prípravka – bez poplatku).
2. Oznamujeme zainteresovaným osobám a subjektom, ako aj širokej futbalovej verejnosti, že reprezentačné stretnutie medzi výberom TFZ Martin a MFK Tepličan, ako víťazom súťaže I. QUICK triedy, sa uskutoční dňa 23. júna 2018 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku v Turčianskych Tepliciach.
3. Riadna konferencia TFZ sa uskutoční 02.07.2018 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Podrobnejšie informácie boli zverejnené v predchádzajúcich Úradných správach TFZ.
4. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ sa uskutočnia 16.06.2018 v Sučanoch – turnaj prípravky – 1. ročník Memoriál Silvestra Huja a 23.06.2018 v Diviakoch – turnaj žiakov – 21. ročník Memoriál Ľudovíta Hojného.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-073 Vzhľadom na stav súťaže II. QUICK triedy a poradie mužstiev v tabuľke, súhlasíme s predohraním MFS 22. kola Krpeľany – Turany dňa 16.06.2018 (sobota) so začiatkom o 10.30 hod. a Košťany – Valča dňa 16.06.2018 (sobota) o 16.00 hod.
ŠTK-074 Žiadame o predloženie videozáznamu z MFS I. QUICK triedy 25. kolo Kláštor p. Znievom – T. Teplice. Videozáznam žiadame doručiť na sekretariát TFZ do 18.06.2018.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-190 Na základe vzájomných dohôd, nariaďujeme odohrať MFS:
– prípravky U11 sk. „A“ 4. kolo Fomat Martin „C“ – Diviaky „A“ dňa 12.06.2018 (utorok) o 17.00 hod. na ihrisku Fomatu Martin,
– prípravky U11 sk „B“ 5. kolo Valča – Turany dňa 14.06.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku vo Valči,
– žiakov U15 26. kolo T. Teplice – Kláštor pod Znievom., dňa 17.06.2018 (nedeľa) o 14.00 hod. na ihrisku v T. Tepliciach. Kláštor uhr. 10 € v MZF,
– dorastu U19 22. kolo Sučany – Dražkovce dňa 14.06.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku v Sučanoch. Sučany uhr. 10 € v MZF.
KM-191 Berieme na vedomie záväznú prihlášku FK Dražkovce na Memoriál Ľ. Hojného dňa 23.06.2018 v Diviakoch.
KM-192 Kontumujeme MFS žiakov U15 25. kolo H. Štubňa – Belá-Dulice, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Štubňa podľa 82/1b SP (hostia sa na MFS nedostavili). Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy súťažného ročníka 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2018 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku v Turčianskych Tepliciach. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Stanislav PETRÍK, Milan BIELIK a vedúci mužstva – Imrich ARVAY.
Nominovaní hráči do výberu:
Dražkovce – Lukáš Čiljak, Jozef Jesenský, Andrej Pisch, Martin Margetín, Trebostovo – Tomáš Grusmann, Matej Výbošťok, Matej Záborský, Sklabiňa – Andrej Žilák, Ján Chmúrny, Peter Černák, Marián Móric, Bystrička – Tomáš Krnáč, Stanislav Košút, Príbovce – Michal Bízik, Jakub Čierny, Pavol Ziman, Dubové – Rastislav Karas, Jaroslav Šmiček, Peter Lettrich, Mošovce – Peter Lúdik, Vladimír Kubis, Patrik Rišian, H. Štubňa – Jozef Gaurik, Milan Masaryk, Ďanová – Michal Drahoš, Tomáš Gallo, Lipovec – Marek Raček, Viktor Rác, Samuel Rybárik, Matúš Havran, Vrútky – Tomáš Scherer, Dušan Jesenský, Milan Lučanský, Necpaly – Radoslav Hanzel, Košťany – Juraj Lukášik, Richard Kutman, Turany – Libor Majerík, Valča – Peter Cíger, Richard Gloss, Háj – Róbert Ižip, Patrik Lejtrich, Krpeľany – Tomáš Mačto, Malý Čepčín – Jakub Šmatlák, Slovany – Adam Gavenda, Slovenské Pravno – Lukáš Menich.
Zraz všetkých nominovaných hráčov je v sobotu 23. júna 2018 o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku v Turčianskych Tepliciach. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí bude mať hráč zastavenú pretekársku činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXV, ods. 34 písm.c – RS TFZ 2017- 2018).
Disciplinárna komisia – zasadnutie 12. 06. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 165 Weis Patrik 1258230 Ďanová, DS: 1 SSN od 11.06.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 166 Fekete Ľubomír 1168780 Dražkovce, DS: 1 SSN od 11.06.2018, DP 37-3, uhr. 10  € v MZF,
D – 167 Oros Peter 1120459 Valča, DS: 4 SSN od 11.06.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 168 Noga Branislav 1132036 Valča, DS: 4 SSN od 11.06.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 169 Krivuš Matúš 1277443 Valča, DS: 4 SSN od 11.06.2018, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 170 FK Belá-Dulice žiaci, na základe návrhu KM TFZ pre porušenie RS čl. XXII bod 9/e ods. 1 (nenastúpenie družstva na MFS), DK udeľuje uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 59, 64-1a,
D – 171 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 11.06.2018 na 1 MFS:
Mika Dominik 1263976 Valča, uhr. 10 € v MZF,
D – 172 Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športu podľa čl. 37 ods. 5., príslušná DK na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa ods. 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa počtu napomenutí v súťažnom ročníku. Ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa ods. 5. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže. V takomto prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR žiada od TJ Družstevník Ďanová videozáznam zo stretnutia dospelých Ďanová – Dražkovce, konaného dňa 10.06.2018 (na podnet TJ Dražkovce). Videozáznam žiadame doručiť do 18.06.2018 na sekretariát TFZ.
2. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 9.-10.06.2018: Ursacher -0,2 (chýba HP), Vallo -0,2 (chýba HP).
3. Prevedený pohovor s novým záujemcom o rozhodovanie: Milan Uhliar.
4. Obsadenie stretnutia víťaza I. QUICK triedy MFK Tepličan – výber TFZ Martin, 23.06.2018 (sobota) o 16.00 hod. – Plavecký, Čordáš, Vallo!!.
5. Obsadenie žiackeho turnaja Memoriálu Ľudovíta Hojného v Diviakoch, 23.06.2018 (sobota) o 9.00 hod. – Čavolský, Dubovec, Parenička, Bajcár!!.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ