Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2017/2018 – 07. 06. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 21.05.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02. júla 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 22.06.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 07.06.2018 do 24.06.2018 do 24.00 hod. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom MZF. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení (dorast, žiaci a prípravka – bez poplatku).
2. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2018: 16.06.2018 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): plný počet prihlásených družstiev, 23.06.2018 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedeného turnaja, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na komisiu mládeže TFZ v termíne do 15.06.2018.
3. Upozorňujeme FK, že splatnosť MZF za mesiac máj 2018 je 11.06.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-068 Žiadame TJ Družstevník Dražkovce o predloženie povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii pre hráča Dušan Rohoň 1345864 na sekretariát TFZ do 12.06.2018 (resp. sken na tfz@tfz.sk).
ŠTK-069 Žiadame TJ Družstevník Ďanová o predloženie povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii pre hráča Adam Červeň 1272727 na sekretariát TFZ do 12.06.2018 (resp. sken na tfz@tfz.sk).
ŠTK-070 Na základe ISSF podania z dôvodu rekonštrukcie HP, nariaďujeme odohrať MFS 25. kola I. QUICK triedy Bystrička – Mošovce dňa 10.6.2018 (nedeľa) na UT Fomat Martin so začiatkom o 17.00 hod. Bystrička uhr. 5 € v MZF.
ŠTK-071 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, upravujeme znenie správy ŠTK-066 a súhlasíme so zmenou začiatku MFS II. QUICK triedy 22. kola T. Kľačany – Háj dňa 16.06.2018 (sobota) na 15.30 hod. T. Kľačany uhr. 5 € v MZF.
ŠTK-072 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera súhlasíme s predohraním MFS I. QUICK triedy 26. kolo Dražkovce – Bystrička dňa 16.06.2018 (sobota) o 16.00 hod. Dražkovce uhr. 5 € v MZF.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-188 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS:
– prípravky U11 sk. „A“ 3. kolo Diviaky „A“ – Slov. Pravno dňa 05.06.2018 (utorok) o 17.00 hod. na ihrisku v Diviakoch.
– prípravky U11 sk. „B“ 5. kolo Sučany – H. Štubňa dňa 13.06.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Sučanoch.
– mladších žiakov U13 7. kolo Vrútky – Kláštor dňa 11.06.2018 (pondelok) o 18.00 hod. na ihrisku vo Vrútkach.
– žiakov U15 26. kolo Žabokreky – H. Štubňa dňa 14.06.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku v Žabokrekoch. FK Žabokreky uhradia poplatok 5€ v MZF.
KM-189 Berieme na vedomie ospravedlnenie MŠK Fomat Martin, ktorým reagoval na podanie FK Príbovce z MFS 2. kola prípravky U11 sk. „A“ Fomat Martin „C“ – Príbovce. Upozorňujeme MŠK Fomat Martin, aby sa v budúcnosti podobné situácie neopakovali, hlavne pri vysokých teplotách. Vyjadrenie MŠK Fomat preposielame FK Príbovce.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy súťažného ročníka 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2018 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku v Turčianskych Tepliciach. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Stanislav PETRÍK, Milan BIELIK a vedúci mužstva – Imrich ARVAY.
Nominovaní hráči do výberu:
Dražkovce – Lukáš Čiljak, Jozef Jesenský, Andrej Pisch, Martin Margetín, Trebostovo – Tomáš Grusmann, Matej Výbošťok, Matej Záborský, Sklabiňa – Andrej Žilák, Ján Chmúrny, Peter Černák, Marián Móric, Bystrička – Tomáš Krnáč, Stanislav Košút, Príbovce – Michal Bízik, Jakub Čierny, Pavol Ziman, Dubové – Rastislav Karas, Jaroslav Šmiček, Peter Lettrich, Mošovce – Peter Lúdik, Vladimír Kubis, Patrik Rišian, H. Štubňa – Jozef Gaurik, Milan Masaryk, Ďanová – Michal Drahoš, Tomáš Gallo, Lipovec – Marek Raček, Viktor Rác, Samuel Rybárik, Matúš Havran, Vrútky – Tomáš Scherer, Dušan Jesenský, Milan Lučanský, Necpaly – Radoslav Hanzel, Košťany – Juraj Lukášik, Richard Kutman, Turany – Libor Majerík, Valča – Peter Cíger, Richard Gloss, Háj – Richard Ižip, Patrik Lejtrich, Krpeľany – Tomáš Mačto, Malý Čepčín – Jakub Šmatlák, Slovany – Adam Gavenda, Slovenské Pravno – Lukáš Menich.
Zraz všetkých nominovaných hráčov je v sobotu 23. júna 2018 o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku v Turčianskych Tepliciach. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí bude mať hráč zastavenú pretekársku činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXV, ods. 34 písm.c – RS TFZ 2017- 2018).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 05. 06. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 162 Gašper Ján Miroslav 1240267 Valča, DS: 1 SSN od 04.06.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 163 Petrovič Michal 1179102 Mošovce, DS: 1 SSN od 04.06.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 164 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 04.06.2018 na 1 MFS:
Mazurák Miroslav 1145836 Príbovce, uhr. 10 € v MZF,
Doboš Dušan 1142445 Sklabiňa, uhr. 10 € v MZF,
Kutman Richard 1135619 Košťany, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa budú konať 12. júna 2018 (utorok) o 18.00 hod v areáli SOUS Martin. Účasť všetkých R je nutná a bude podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2018/2019.
2. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 02.06.-03.06.2018: Cvengroš -0,4 (chýba HP, konfrontácia hráčov).
3. Obsadenie stretnutia víťaza I. QUICK triedy MFK Tepličan – výber TFZ Martin, 23.06.2018 (sobota) o 16.00 hod. – Plavecký, Čordáš, Bajcár.
4. Obsadenie žiackeho turnaja Memoriálu Ľudovíta Hojného v Diviakoch, 23.06.2018 (sobota) o 9.00 hod. – Čavolský, Dubovec, Parenička, Vallo.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ