Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2017/2018 – 31. 05. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 21.05.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02. júla 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 22.06.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-066 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera súhlasíme s predohraním MFS II. QUICK triedy 22. kolo T. Kľačany – Háj dňa 16.06.2018 (sobota) o 17.30 hod. T. Kľačany uhr. 5 € v MZF.
ŠTK-067 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera súhlasíme s predohraním MFS II. QUICK triedy 22. kolo Turček – M. Čepčín dňa 16.06.2018 (sobota) o 14.00 hod. Turček uhr. 5 € v MZF.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-185 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS:
– prípravky U11 nadstavba sk. „A“ 2. kolo Sl. Pravno – Fomat MT „D“ dňa 29.05.2018 (utorok) o 17.00 hod. na ihrisku v Sl. Pravne,
– dorastu U19 20. kolo T. Štiavnička – Žabokreky dňa 02.06.2018 (sobota) o 10.00 hod. na ihrisku v T. Štiavničke. Žabokreky uhr. 5 € v MZF,
– dorastu U19 21. kolo Žabokreky – Sučany dňa 06.06.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku vo Valči. Sučany uhr. 5 € v MZF.
KM-186 Z dôvodu kolidácie MFS dospelých a dorastu nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 22. M. Čepčín – Vrútky dňa 17.06.2018 (nedeľa) o 12.30 hod. na ihrisku v M. Čepčíne.
KM-187 Podanie FK Príbovce berieme na vedomie a žiadame MŠK FOMAT Martin o vyjadrenie sa k podaniu FK Príbovce k MFS prípravky U11 nadstavba sk. „A“ 2. kolo Fomat Martin „C“ – Príbovce hraného dňa 27.05.2018. Vyjadrenie žiadame doručiť do 05.06.2018 do 14.00 hod na sekretariát TFZ. Kópiu podania preposielame na MŠK FOMAT Martin.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy súťažného ročníka 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2018 (sobota) o 16.00 hod. u víťaza I. QUICK triedy. V čase, keď bude jasný víťaz I. QUICK triedy, bude nominácia upravená o hráčov víťazného družstva. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Stanislav PETRÍK, Milan BIELIK a vedúci mužstva – Imrich ARVAY.
Nominovaní hráči do výberu:
T. Teplice – Jozef Šavol, Roman Frno, Chovanec Marek, Lukáš Hanzel, Martin Hríbik, Dražkovce – Lukáš Čiljak, Jozef Jesenský, Andrej Pisch, Martin Margetín, Trebostovo – Tomáš Grusmann, Matej Výbošťok, Matej Záborský, Sklabiňa – Andrej Žilák, Ján Chmúrny, Peter Černák, Marián Móric, Bystrička – Tomáš Krnáč, Stanislav Košút, Príbovce – Michal Bízik, Jakub Čierny, Pavol Ziman, Dubové – Rastislav Karas, Jaroslav Šmiček, Peter Lettrich, Mošovce – Peter Lúdik, Vladimír Kubis, Patrik Rišian, H. Štubňa – Jozef Gaurik, Milan Masaryk, Ďanová – Michal Drahoš, Tomáš Gallo, Lipovec – Marek Raček, Viktor Rác, Samuel Rybárik, Matúš Havran, Vrútky – Tomáš Scherer, Dušan Jesenský, Milan Lučanský, Necpaly – Radoslav Hanzel, Košťany – Juraj Lukášik, Richard Kutman, Turany – Libor Majerík, Valča – Peter Cíger, Richard Gloss, Háj – Richard Ižip, Patrik Lejtrich, Krpeľany – Tomáš Mačto, Malý Čepčín – Jakub Šmatlák, Slovany – Adam Gavenda, Slovenské Pravno – Lukáš Menich.
Zraz všetkých nominovaných hráčov je v sobotu 23. júna 2018 o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku víťaza I. QUICK triedy. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí bude mať hráč zastavenú pretekársku činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXV, ods. 34 písm.c – RS TFZ 2017- 2018).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 29. 05. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 155 Prjevara Róbert 1172270 Vrútky, DS: 1 SSN od 28.05.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 156 Lukačka Juraj 1249800 H. Štubňa, DS: 1 SSN od 28.05.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 157 Tencer Michal 1344235 Slov. Pravno, DS: 1 SSN od 24.05.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
D – 158 Sitár Jakub 1352439 Dražkovce, DS: 1 SSN od 24.05.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
D – 159 Musil Libor, 121007 Dubové, DS: 2 SSP do 30.09.2018, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
D – 160 Kováč Roman 1374191 Dražkovce, DS: 2 SSP do 30.09.2018, DP 45-2a, uhr. 5 € v MZF,
D – 161 Mizera Ondrej 1255013 Slovany, DS: 3 SSN od 22.05.2018, DP 49-2b, DK zároveň ruší DS uvedenú pod D – 151, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR sa zaoberala podnetom TJ Žiara Horná Štubňa, zo stretnutia Sklabiňa – H. Štubňa. Nakoľko podnet nespĺňa predpísané náležitosti podľa RS čl. XXVII, KR podnet neriešila.
2. KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa budú konať 12. júna 2018 (utorok) o 18.00 hod v areáli SOUS Martin. Účasť všetkých R je nutná a bude podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2018/2019.
3. KR upozorňuje všetkých R, aby dôsledne kontrolovali vyplňovanie zápisov (HP, konfrontácia hráčov,…) a svoje poznatky (napr. najlepších hráčov u mládeži, tréneri,..) uvádzali do kolónky ZÁZNAM ROZHODCU (nie do poznámky).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ