Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2017/2018 – 17. 05. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozlosovanie nadstavbovej časti súťaže prípravky U11 bolo zaslané na e-mailová adresy FK dňa 15.05.2018. Rozlosovanie je zároveň zverejnené na webovom sídle TFZ a tiež v ISSF a na Futbalnete.
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 21.05.2018 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-059 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, súhlasíme s odohratím MFS 22. kola I. QUICK triedy Dražkovce – Belá „B“ dňa 20.05.2018 (nedeľa) so začiatkom o 17.00 hod. Dražkovce uhr. 5 € v MZF.
ŠTK-060 Na základe ISSF podania, v dôsledku obsadenosti HP spoločenským podujatím – súťažou hasičských družstiev, nariaďujeme predohrať MFS 22. kola II. QUICK triedy Krpeľany – Turany dňa 16.06.2018 (sobota) so začiatkom o 10.30 hod.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-175 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS:
ml. žiakov U13 „Jar“ 4. kolo Vrútky – Diviaky, dňa 17.05.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku vo Vrútkach,
dorastu U19 18. kolo Slov. Pravno – Dražkovce, dňa 18.05.2018 (piatok) o 17.00 hod. na ihrisku v Slov. Pravne. Slov. Pravno uhr. 10 € v MZF.
KM-176 Kontumujeme MFS dorastu U19 17. kolo Košťany – Sučany, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Košťany podľa 82/1b SP (hostia sa na MFS nedostavili).
KM-177 Žiadame FK Sučany o zaslanie písomného stanoviska k neúčasti na MFS dorastu U19 17. kola dňa 12.05.2018 Košťany – Sučany do 21.05.2018 do 15.00 hod. na sekretariát TFZ.
KM-178 Berie na vedomie oznámenie R Dominika Čavolského.
KM-179 Schvaľujeme výsledky MFS dosiahnutých na HP vrátane kontumácií:
– dorast U19 12. až 16. kolo
– žiaci U15 14. až 21. kolo, okrem 15. kola
– ml. žiaci U13 1. a 2. kolo
– prípravka U11 sk. „Sever“ 14. až 21. kolo; prípravka U11 sk. „Juh“ 14. až 18. kolo

Disciplinárna komisia – zasadnutie 15. 05. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 141 Žúbor Pavol 1179257 Ďanová, DS: 1 SSN od 14.05.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 142 Michálek Ján 1223505 Slovany, DS: 1 SSN od 14.05.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 143 Petrovič Ján 1229787 Mošovce, DS: 3 SSN od 07.05.2018, DK zároveň ruší DS uvedenú pod D-137, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 144 ŠK Drienok Mošovce, pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie pre porušenie čl. XVII bod 13 písm. d) RS TFZ 2017/2018, DP 64-1a
D – 145 DK TFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.05.2018 o 16.00 hod. zo stretnutia Košťany – Slovany:
Štancel Michal – rozhodca,
Maretta Tomáš – AR1,
FK Košťany: HU – Zigo Vladimír, Prchlík Roman 1075407 kapitán, Lukášik Juraj 1113231 hráč,
FK Slovany: Maťko František 1255012 kapitán
D – 146 DK žiada TJ Turčan Košťany o predloženie videozáznamu zo stretnutia Košťany – Slovany hraného 13.05.2018. Videozáznam je bezpodmienečne potrebné doučiť do 21.05.2018 na sekretariát TFZ.
Účasť menovaných na zasadnutí DK je nutná pod následkami sankcií v zmysle DP.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa budú konať 12. júna 2018 (utorok) o 18.00 hod v areáli SOUS Martin. Účasť všetkých R je nutná a bude podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2018/2019.
2. V období 18.05-20.05.2018 je predseda KR TFZ odcestovaný. V prípade neodkladných záležitostí ho bude zastupovať Tibor Vojtek, tel.č.: 0907 666 633.
3. KR TFZ žiada TJ Turčan Košťany o predloženie videozáznamu z MFS II. QUICK triedy Košťany – Slovany v termíne do 21.05.2018 do 14.00 hod. na sekretariát TFZ. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ