Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2017/2018 – 24. 05. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 21.05.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02. júla 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 22.06.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ.
2. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 21.05.2018 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– správou HK TFZ o platobnej disciplíne klubov
– propagáciou, sponzorovaním, reklamou TFZ,
– prípravou a zabezpečením medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční 29.05.2018 v Turčianskych Kľačanoch,
– prípravou RS TFZ pre ročník 2018/2019,
– prípravou dekorovania víťazov jednotlivých súťaží TFZ,
Schválil:
– návrh KR na postup rozhodcov do súťaží SsFZ, rozhodcov Čordáš a Plavecký,
– realizačný tím pre výber dospelých s víťazom I. QUICK triedy, v zložení: tréner – Stanislav Petrík, asistent trénera – Milan Bielik, VD – Imrich Arvay (ekonóm)
– nákup dresov pre reprezentačné účely TFZ pre hráčov v kategórii dospelých,
– schválil použitie dotácie v hodnote 100 € od mesta Martin a dotácie SsFZ na medzioblastný turnaj mladších žiakov,
– úpravu Smernice o bezhotovostnom styku s účinnosťou od 01.07.2018,
– turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-061 Na základe správy R z MFS 22. kola I. QUICK triedy Trebostovo – Sklabiňa, konštatujeme porušenie povinnosti usporiadateľa stretnutia podľa čl. XVIII., bod 7. RS TFZ – nefunkčný internet. Prípad postupujeme na DK.
ŠTK-062 Dôsledne upozorňujeme všetkých usporiadateľov MFS súťaží dospelých na povinnosť vytvorenia materiálno–technických podmienok (funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet, funkčná tlačiareň a vhodná samostatná miestnosť)  na bezproblémové dopĺňanie a uzatváranie Zápisov o stretnutí. Porušenie povinnosti bude riešené DK v zmysle čl. XXII., bod 11. RS TFZ.
ŠTK-063 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, súhlasíme s predohraním MFS 26. kola I. QUICK triedy Vrútky – Lipovec dňa 16.06.2018 (sobota) so začiatkom o 17.30 hod. Vrútky uhr. 5 € v MZF.
ŠTK-064 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera schvaľujeme predbežne odohranie MFS II. QUICK triedy 22. kolo Košťany – Valča dňa 16.06.2018 (sobota) o 16.00 hod. V prípade nutnosti rozhodnutia o poradí mužstiev v tabuľke, nariadime odohrať MFS mužstiev zainteresovaných do postupu v jednom termíne.
ŠTK-065 Upravujeme súhlas termínu odohratia MFS zo správy ŠTK-060 na PREDBEŽNÝ. V prípade nutnosti rozhodnutia o poradí mužstiev v tabuľke, nariadime odohrať MFS mužstiev zainteresovaných do postupu v jednom termíne.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-180 Berie na vedomie písomné vyjadrenie FK Sučany. Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ pre porušenie čl. 82/1b SP.
KM-181 Berie na vedomie oznámenie R Štefan Čordáš o neodohraní MFS 15. kola žiakov U15 Košťany – Sučany (dohrávka) z dôvodu nespôsobilého terénu a dohodu oboch FK na náhradnom termíne.
KM-182 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS:
prípravky U11 sk. „C“ 1. kolo Vrútky „B“ – Valča dňa 19.05.2018 (sobota) o 10.30 hod. na ihrisku vo Vrútkach.
– prípravky U11 sk. „B“ 2. kolo Diviaky „B“ – Sučany dňa 25.05.2018 (piatok) o 17.00 hod. na ihrisku v Diviakoch.
– prípravky U11 sk. „B“ 2. kolo Vrútky „A“ – Dražkovce dňa 31.05.2018 (štvrtok) o 16.00 hod. na ihrisku vo Vrútkach.
– žiakov U15 dohrávka 15. kolo Košťany – Sučany dňa 24.05.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku v Košťanoch.
– dorastu U19 22. kolo Košťany – Žabokreky dňa 16.06.2018 (sobota) o 13.30 hod. na ihrisku v Košťanoch.
KM-183 Dôrazne upozorňujeme vedúcich mládežníckych družstiev, že konfrontácia u mládežníckych družstiev je v zmysle čl. 49, bod 8 SP povinná! RS TFZ 2017/2018 čl. X. bod 14.
KM-184 Dôrazne upozorňujeme R v mládežníckych stretnutiach na dodržiavanie čl. 49, bod 8 SP a RS TFZ 2017/2018 čl. X, bod 14 konfrontácia.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje nomináciu hráčov do výberu z regiónu Turiec – ročník 2006, na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 29. mája 2018 v Turčianskych Kľačanoch so začiatkom o 10.00 hod.
Nominovaní hráči: REJKO Alex, SAMČÍK Miroslav Marek, TYRŠEL Adrián (všetci Dražkovce), HLADEK Dávid, FAČKO Peter, ŠPIRKO Jozef, KĽUCINEC Ľubomír (všetci Vrútky), TOMAHOGH Róbert (Horná Štubňa), KALNICKÝ Timotej (Žabokreky), HANEK Damian Rafael, HOLIENČÍK Patrik, CHLEPKO Samuel, KAMIEN Peter, KRŠKA Adam, MENCEL Matúš, PEKELSKÝ Michal, RUMAN Andrej, SMIK Oliver (všetci Fomat Martin).
Realizačný tím: Tréner – Marián Turčina, asistenti trénera – Vladimír Furo, Dragan Drljača, vedúci družstva – Peter Moric.
Hráči si so sebou donesú kopačky, ponožky, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu je v utorok 29. mája 2018 o 9.00 hod. na futbalovom ihrisku v Turčiansky Kľačanoch.
2. TMK SsFZ bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Žilina doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. júna 2018 (nedeľa) v areáli futbalového ihriska TJ Tatran Bytčica. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár je možné posielať do 10. júna 2018 na tlačive prihlášky (zverejnená na stránke ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 22. 05. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 147 Boďa Jaroslav 1240922 H. Štubňa, DS: 1 SSN od 21.05.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 148 Brna Filip 1272612 Žabokreky, DS: 1 SSN od 21.05.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
D – 149 Lukášik Juraj 1113231 Košťany, DK na základe vzhliadnutého videozáznamu upúšťa od uloženia DS, v zmysle DP 38-1 a čl. XXV bod 30 RS TFZ 2017/2018, uhr. 10 € v MZF,
D – 150 Na základe návrhu KR TFZ, TJ Turčan Košťany pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie pre porušenie čl. XVIII bod 13 písm. d) RS TFZ 2017/2018, uhr. v MZF, DP 64-1a,
D – 151 Mizera Ondrej 1255013 Slovany, DK na základe vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia Košťany – Slovany začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k situácii z 88 min. (udretie hráča domácich č. 9). Písomné stanovisko je potrebné zaslať na DK do 28.05.2018. DK zároveň menovanému pozastavuje výkon športu od 22.05.2018.
D – 152 Na základe návrhu KM TFZ, FK Sučany dorast pokuta 100 € + 5 € za prerokovanie podľa RS TFZ čl. XXII bod 9e) odsek 2 za nenastúpenie na MFS (2x), DP 64-1a, 64-4, uhr. v MZF,
D – 153 Na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie povinnosti usporiadateľa stretnutia Trebostovo – Sklabiňa podľa čl. XVIII bod 7 RS TFZ, DK udeľuje FK Trebostovo pokutu 5 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1a, 64-4,
D – 154 Žiadosť o podmienečné upustenie od zvyšku DS, DP 41-1:
Petrovič Ján 1229787 Mošovce, zamieta sa, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa budú konať 12. júna 2018 (utorok) o 18.00 hod v areáli SOUS Martin. Účasť všetkých R je nutná a bude podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2018/2019.
2. R – Erik Bodoň, uhr. 20 € za neúčasť na stretnutí dospelých Dražkovce – Belá „B“ dňa 20.05.2018 (AR1).
3. Stanovisko k videozáznamu zo stretnutia Košťany – Slovany (13.05.2018), na základe podania FK Slovany:
a) 9 min. – priestupok sa nestal,
b) 88 min. – (nie 80 min. ako bolo uvedené) – situáciu vyprovokoval hráč FK Slovany (udretie súpera), následne sa potvrdilo, že hráč domácich hodil plastovú fľašu pred AR, nie do R a ďalší hráč domácich vstúpil bez dresu na HP,
c) ďalej KR vlastným šetrením zistila nevhodné miesto natáčania videozáznamu (nebolo optimálne v zmysle RS),
d) odstupujeme na DK a ŠTK.
4. KR upozorňuje všetkých R, aby dôsledne kontrolovali vyplňovanie zápisov (HP, konfrontácia hráčov,…) a svoje poznatky (napr. najlepších hráčov u mládeži, tréneri,..) uvádzali do kolónky ZÁZNAM ROZHODCU (nie do poznámky).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ