Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2017/2018 – 10. 05. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že splatnosť MZF za mesiac apríl 2018 je 14.05.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-057 Žiadame TJ Družba Malý Čepčín o predloženie povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii pre hráča Lukáš Slezák 1284831 na sekretariát TFZ do 15.05.2018 (resp. sken na tfz@tfz.sk).
ŠTK-058 ŠTK prerokovala ISSF žiadosť TJ Dynamo Príbovce o zmenu termínu konania MFS 23. kola I. QUICK triedy Ďanová – Príbovce. Nakoľko chýba súhlas domáceho mužstva a obidvaja súperi nespĺňajú podmienku počtu aktívnych rozhodcov, trváme na odohratí MFS podľa rozlosovania.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-168 Berie na vedomie písomné vyjadrenie FK Slov. Pravna. Prípad odstupujeme na riešenie DK pre porušenie čl. 82/1b SP.
KM-169 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 21. kolo Dražkovce – Trebostovo dňa 14.05.2018 (pondelok) o 16.30 hod. na ihrisku v Dražkovciach.
KM-170 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS ml. žiakov U13 4. kolo „JAR“ Trebostovo – Dražkovce dňa 13.06.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Trebostove.
KM-171 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 13. kolo H. Štubňa – Žabokreky dňa 17.05.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. na ihrisku FK H. Štubňa.
KM-172 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 23. kolo Turany – Príbovce dňa 28.05.2018 (pondelok) o 17.30 hod. na ihrisku v Turanoch.
KM-173 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 18. kolo Sučany – Kláštor dňa 16.05.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Sučanoch. FK Kláštor uhr. poplatok 10 € v MZF.
KM-174 Berie na vedomie oznámenie R Dominika Čavolského.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na výberové stretnutie hráčov U13 (ročník 2006). Termín a miesto konania výberového stretnutia: 17. mája 2018 (štvrtok) o 09.00 hod. na futbalovom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Hurbanova Martin. Zraz nominovaných hráčov je o 8.30 hod. Hráči si so sebou donesú kopačky (na umelú trávu), chrániče, uterák, preukaz poistenca. Dresy, trenírky a štulpne dostanú.
Nominovaní hráči: HANEK Damian Rafael, HOLIENČÍK Patrik, CHLEPKO Samuel, KACIÁN Timotej, KAMIEN Peter, KONÔPKA Samuel, KRŠKA Adam, MANIŠ Oskar, MENCEL Matúš, PEKELSKÝ Michal, RUMAN Andrej, SAMČÍK Patrik, SMIK Oliver, ŠTRKÁČ René (všetci Fomat Martin), REJKO Alex, SAMČÍK Miroslav Marek, TYRŠEL Adrián (všetci Dražkovce), HLADEK Dávid, FAČKO Peter, MIKULÁŠ Matej, ŠPIRKO Jozef (všetci Vrútky), BIŠČÁK Tobias, JÁNOŠÍK Jakub (obaja T. Teplice), TOMAHOGH Róbert (Horná Štubňa), JESENSKÝ Martin, KALNICKÝ Timotej (obaja Žabokreky), FÁNČI Tobias, URSÍNY Jaroslav (obaja Diviaky), CEIZEL Oliver, ŠTRBA Adam (obaja Kláštor p. Znievom).
Tréner: TURČINA Marián

Disciplinárna komisia – zasadnutie 09. 05. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 135 Balek Lukáš 1271301 Žabokreky, DS: 2 SSP do 30.09.2018, DP 46-1a, uhr. 5 € v MZF,
D – 136 Hrdina Martin 1321267 Kláštor, DS: 1 SSN od 09.05.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
D – 137 Petrovič Ján 1229787 Mošovce, DK na základe zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS voči delegovanej osobe po vystriedaní a po skončení stretnutia. Písomné stanovisko je potrebné zaslať na DK do 14.05.2018. DK zároveň pozastavuje menovanému výkon športu od 07.05.2018.
D – 138 Slovenské Pravno dorast, na základe návrhu KM TFZ pre porušenie RS čl. XXII bod 9/e ods. 1 (nenastúpenie družstva na MFS), DK udeľuje uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie v MZF, DP 59, 64-1a.
D – 139 Capek Dalibor AR1, DK žiada menovaného o písomné vyjadrenie k HNS hráča Jána Petroviča ŠK Drienok Mošovce, pri odchode z HP a po skončení stretnutia. Písomné vyjadrenie je potrebné zaslať na DK do 14.05.2018.
D – 140 Bajcár Jakub AR2, DK žiada menovaného o písomné vyjadrenie k HNS hráča Jána Petroviča ŠK Drienok Mošovce, pri odchode z HP a po skončení stretnutia. Písomné vyjadrenie je potrebné zaslať na DK do 14.05.2018.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Úhrada poplatkov za oneskorené ospravedlnenie podľa RS TFZ čl. XXI bod 3: Maretta – 10 €.
2. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 05.-06.05. a 08.05.2018: Ursacher -0,4 (neuvedené všetky údaje).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ