Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2017/2018 – 09. 11. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2017 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, tak ako informoval prezident TFZ na konferencii v Mošovciach. Výzva bude zverejnená na webovej stránke SFZ v najbližších dňoch, o čom budeme informovať aj prostredníctvom Úradnej správy TFZ.
2. Pripomíname FK, že splatnosť MZF za mesiac október je 13.11.2017.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-046 Schvaľujeme výsledky MFS I. QUICK triedy 9. – 13. kolo dosiahnuté na hracích plochách vrátane dohrávok.
ŠTK-047 Schvaľujeme výsledky MFS II. QUICK triedy 7. – 11. kolo dosiahnuté na hracích plochách vrátane dohrávok.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-118 Schvaľujeme výsledky MFS prípravky sk. „Juh“ 1. – 13. kolo tak ako boli dosiahnuté na HP.
KM-119 Schvaľujeme výsledky MFS mladších žiakov sk. „B“ tak ako boli dosiahnuté na HP.
KM-120 Predvolávame na zasadnutie KM dňa 14.11.2017 o 15.00 hod. z MFS žiakov 13. kola Valča – Dražkovce, R – Ján Krkoška, a VD Dražkoviec – Eduard Záborský.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK SsFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky – školenie trvá 2 x 2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota) a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota-nedeľa) a záverečné skúšky 07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 € a bude ešte znížená o príspevok TFZ v závislosti od počtu účastníkov. Podrobnosti budú oznámené záujemcom. Touto cestou žiadame FK, ktoré predbežne nahlásili záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty – tlačivá) a doručili ho na sekretariát TFZ. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 07.11.2017 (predseda Pavol Baják):
D – 109 Fekete Ľubomír 1168780 Dražkovce, DS: 1 SSN od 06.11.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 110 Mandík Ľubomír 1281005 Vrútky, DS: 1 SSN od 06.11.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 111 Oros Peter 1120459 Valča, DS: 1 SSN od 06.11.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 112 Piader Peter 1315800 Turany, DS: 5 SSN od 06.11.2017, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF,
D – 113 Bondra Patrik 1272672 Turany, DS: 4 SSN od 06.11.2017, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF,
D – 114 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 06.11.2017 na 1 MFS:
Prjevara Róbert 1172270 Vrútky, uhr. 10 € v MZF
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch z MFS hraných 04.-05.11.2017: Čavolský -0,2 (najlepší hráči), Kucharčík -0,2 (najlepší hráči).
2. Úhrada poplatku za oneskorené uzavretie zápisu podľa RS TFZ, kapt. XXI, bod 3: Krkoška – 3 €.
3. KR TFZ upozorňuje R a DZ, že jarný seminár bude v mesiaci marec 2018. Žiadame R, aby sledovali ÚS aj počas zimnej prestávky.
KR –  obsadenie R a DZ na 11.11.2017
DORAST (U 19) – Romantics.sk – 11. kolo:  11. novembra 2017 (sobota)
Belá – Príbovce (o 11.00 hod. Parenička, Maretta)
Dražkovce – Sučany (o 13.30 hod. Kucharčík, Wehle)

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ