Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2017/2018 – 12. 10. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V dňoch 10.10. – 11.10.2017 sa v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Martine uskutočnil kurz prvej pomoci, ktorého sa zúčastnilo 15 účastníkov z futbalových klubov, konkrétne: Martin Gábor (T. Kľačany), Juraj Líška (Dubové), Vladimír Vacha, Eduard Záborský, Martin Záborský (všetci Dražkovce), Peter Berák (Diviaky), Ľuboš Janura (Vrútky), Milan Haľama (Háj), Ladislav Lehotzký, Michal Pyšný, Alžbeta Pyšná (všetci Kláštor p. Znievom), Ján Hanulík (Sklabiňa), Jaroslav Bágel (T. Teplice), Vladimír Kvočkuliak (Valča), Dušan Valocký (M. Čepčín). Certifikáty o absolvovaní kurzu budú odovzdané na konferencii 20.10.2017 prostredníctvom zástupcov FK.
2. Volebná konferencia TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2017 v spoločenskej sále budovy hasičskej zbrojnice v Mošovciach o 16.00 hod.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-031 Za nesledovanie Úradných správ, opakovanej výzvy ŠTK a oneskorené predloženie videozáznamov z MFS postupujeme TJ IDOP Lipovec na riešenie DK TFZ.
ŠTK-032 V zmysle predchádzajúcich správ a upozornení, žiadame predložiť videozáznamy zo stretnutia I. QUICK triedy: Dražkovce – T. Teplice (8.k.) a zo stretnutí II. QUICK triedy: Slov. Pravno – Valča (6.k.), M. Čepčín – Turany (6.k.), Krpeľany – Slovany (7.k.), Háj – T. Štiavnička (7.k.), Turany – Turček (7.k.), Valča – M. Čepčín (7.k.), T. Kľačany – Slov. Pravno (8.k.), Turček – Valča (8.k.), T. Štiavnička „B“ – Turany (8.k.), Slovany – Háj (8.k.), Košťany – Krpeľany (8.k.), na sekretariát TFZ do 14.00 hod. 17.10.2017 (utorok).
ŠTK-033 V zmysle ustanovení SP futbalu čl. 82, bod 1, písm. „g“ (pokles počtu hráčov družstva hostí pod 7), kontumujeme MFS II. QUICK triedy, 8. kolo Košťany – Krpeľany a priznávame 3 body TJ Turčan Košťany. Výsledok 5:0 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti. V zmysle čl. XXII., bod 9 e) Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme  TJ Dynamo Krpeľany na riešenie DK.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-98 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15  11. kolo Valča – Príbovce, dňa 15.10.2017 (nedeľa) o 12.00 hod. na ihrisku vo Valči ako predzápas dospelých.
KM-99 Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS 4. kolo prípravky U11 Trebostovo – Sučany dňa 18.10.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Trebostove.
KM-100 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 Turany – Mošovce, dňa 17.10.2017 (utorok) o 16.00 hod. na ihrisku v Turanoch. Mošovce uhr. 10 € v MZF.
KM-101 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 6. kolo Belá – Valča, dňa 13.10.2017 (piatok) o 16.30 hod. na ihrisku v Belej.
KM-102 V zmysle žiadostí účastníkov súťaže žiakov U13 sk. „A“ – Fomat Martin, Attack Vrútky a MFK Tepličan, KM TFZ rozlosovala nadstavbu jesennej časti súťaže U13 sk. „A“ s hracím systémom D – V s výnimkou – výmenou hracej plochy T. Teplíc (tzn. T. Teplice odohrá stretnutia v októbri na svojej HP a následne u súperov). Rozlosovanie nadstavby bolo zaslané účastníkom súťaže a je prístupné aj v ISSF a na Futbalnete.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK SsFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky – školenie trvá 2 x 2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota) a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota-nedeľa) a záverečné skúšky 07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 € a bude ešte znížená o príspevok TFZ v závislosti od počtu účastníkov. Podrobnosti budú oznámené záujemcom. Touto cestou žiadame FK, ktoré predbežne nahlásili záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty – tlačivá) a doručili ho na sekretariát TFZ. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 10. 10. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 84 Valko Michal 1175121 Turček, DS: 8 SSN od 09.10.2017, DP 49-1b, uhr. 10 € v MZF,
D – 85 Cíger Peter 1171684 Valča, DS: 2 SSN od 09.10.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 86 Šťastniak Pavol 1188761 Trebostovo, DS: 1 SSN od 09.10.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 87 Berák Dominik 1272567 Príbovce, DS: 2 SSN od 09.10.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 88 Na základe vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia Košťany – Kľačany a odborného posúdenia KR TFZ, Kubík Peter 1249035 Košťany: DK udeľuje menovanému DS 3 SSN od 10.10.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 89 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
Mikeš Peter 1199668 Slov. Pravno – 2 SSP do 31.05.2018, uhr. 10 € v MZF,
D – 90 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Lipovec pre nerešpektovanie ustanovení RS TFZ čl. XVII., bod 13 (vyhotovovanie videozáznamu z MFS) a nerešpektovanie opakovanej výzvy na predloženie videozáznamu bez ospravedlnenia, DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1a, 64-4, uhr. v MZF,
D – 91 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Krpeľany v zmysle ustanovení SP čl. 82/1g (pokles hráčov družstva hostí pod 7), v stretnutí Košťany – Krpeľany v zmysle čl. XXII., bod 9 e) RS TFZ, DK ukladá pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1a, 64-4, uhr. v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 07.-08.10.2017: Štancel -0,2 (neuved. konfrontácia hráčov), Kucharčík -0,4 (námietky nevyplnené + konfrontácia).
2. Úhrada poplatkov poda RS TFZ čl. XXI bod 3.: Maretta – 20 € (absencia), Čavolský – 20 € (absencia)
3. Prevedený pohovor so záujemcami o rozhodovanie – Jakub Černák, Jakub Kuniak, Adam Kraľovanský.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ