Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2017/2018 – 14. 09. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 18.09.2017 (pondelok) o 16.00 hod.
2. Pripomíname FK, že splatnosť II. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 je 25.09.2017.
3. TFZ zabezpečuje školenie zdravotníkov ukončené certifikátom v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Konkrétny dátum školenia bude známy po ukončení dovolenky zodpovedného pracovníka Slovenského červeného kríža a bude oznámený záujemcom prostredníctvom predsedu FK.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-013 Berieme na vedomie oznámenie o výpadku záznamu v 1. polčase z MFS Mošovce – Dražkovce.
ŠTK-014 Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 19.09.2017 o 15.45 hod. z MFS 6. kola I. QUICK triedy Trebostovo – Kláštor p. Znievom R Roman WEHLE.
ŠTK-015 V zmysle správy ŠTK-009 upozorňujeme oddiely na povinnosť evidencie v systéme ISSF osôb uvádzaných v zápise o stretnutí, konkrétne – I. QUICK trieda: Príbovce (videotechnik), Mošovce (hlásateľ, videotechnik), Kláštor p. Znievom (hlavný usporiadateľ, vedúci mužstva, hlásateľ, videotechnik), Ďanová (hlavný usporiadateľ, vedúci mužstva, videotechnik), Trebostovo (hlásateľ, videotechnik), Vrútky (hlásateľ, videotechnik), II. QUICK trieda: Turček (vedúci mužstva, hlásateľ, videotechnik), Slovany (vedúci mužstva, hlásateľ), Krpeľany (hlavný usporiadateľ, vedúci mužstva, hlásateľ, videotechnik), Valča (hlásateľ), Slovenské Pravno (hlásateľ). Pri opakovanom neuvádzaní funkcionárov (jedna osoba nemôže vykonávať nezlučiteľné funkcie) pristúpime od najbližšieho kola k DS.
ŠTK-016 Žiadame FK Trebostovo o predloženie videozáznamu zo stretnutia 6. kola Trebostovo – Kláštor p. Znievom na sekretariát TFZ do 14.00 hod.18.09.2017 (pondelok).

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-58 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 9. kolo Turany – Príbovce, dňa 06.09.2017 o 10.00 hod. na ihrisku v Turanoch.
KM-59 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 10. kolo Sučany – Košťany, dňa 08.09.2017 o 17.00 hod. na ihrisku v Sučanoch.
KM-60 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 7. kolo Košťany – Trebostovo, dňa 18.09.2017 o 17.00 hod. na ihrisku v Košťanoch.
KM-61 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 3. kolo Mošovce – M. Čepčín, dňa 19.09.2017 o 16.30 hod. na ihrisku v Mošovciach.
KM-62 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 4. kolo Slov. Pravno – Diviaky „B“, dňa 19.09.2017 o 17.00 hod. na ihrisku v Slov. Pravne.
KM-63 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 8. kolo Slov. Pravno – H. Štubňa, dňa 22.09.2017 o 16.30 hod. na ihrisku v Slov. Pravne.
KM-64 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS mladších žiakov U13 sk. „B“ 2. kolo Diviaky – M. Čepčín, dňa 28.09.2017 o 17.00 hod. na ihrisku v Diviakoch.
KM-65 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 6. kolo Belá – Valča, dňa 05.11.2017 o 10.00 hod. na ihrisku v Belej. Belá uhr. 10 € v MZF.
KM-66 Pre kolidovanie MFS dospelých z MFS dorastu, upravujeme UHČ a hracie dni pre Dynamo Príbovce dorast a žiaci nasledovne: Dorast – 6. kolo 24.09.2017 (nedeľa) o 12.00 hod. Príbovce – Vrútky „B“, 8. kolo 08.10.2017 (nedeľa) o 11.00 hod. Príbovce – Žabokreky. Žiaci – 10. kolo 08.10.2017 (nedeľa) o 9.00 hod. Príbovce – Turany.
KM-67 Kontumujeme MFS žiakov U15 5. kolo Dražkovce – Príbovce, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dražkovce podľa 82/1f SP a čl. VII bod 1 RS TFZ 2017/2018 (neoprávnený štart hráča). Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ.
KM-68 Po šetrení dodatočne kontumujeme MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 9. kolo Dražkovce – Fomat Martin „D“, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dražkovce podľa 82/1f SP a čl. VII bod 6 RS TFZ 2017/2018 (neoprávnený štart hráča).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 13. 09. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 58 Lukáč Mário 1241609 Ďanová, DS: 1 SSN od 11.09.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 59 Kubo Tomáš 1212562 Ďanová, DS: 1 SSN od 11.09.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 60 Labaš Marek 1155751 Košťany, DS: 3 SSN od 11.09.2017, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 61 Na základe návrhu KM TFZ za neoprávnený štart hráča v stretnutí žiakov Dražkovce – Príbovce, DK trestá FK Príbovce pokutou 20 € + 5 € uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4,
D – 62 Na základe návrhu KM TFZ Ján Gomola VD FK Príbovce žiaci, DS: 6 SSN zákaz výkonu funkcie VD od 12.09.2017, DP 53-3b, uhr. 10 € v MZF,
D – 63 Nátny Patrik 1351297 Príbovce, DK upúšťa od potrestania menovaného , DP 53-4, uhr. 5 € v MZF,
D – 64 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
Černák Jakub 1248967 Kláštor – zmena DS na 1 SSP do 30.04.2018, uhr. 10 € v MZF.      
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 09.-10.09.2017: Kucahrčík -0,2 (najlepší hráči).
2. Úhrada poplatkov podľa RS TFZ čl. XXI bod 3 (oneskorené ospr.): Krkoška – 5 €, Wehle – 3 € (oneskorené uzavretie zápisu).
3. KR berie na vedomie lekárske správy predložené rozhodcami Dvorský a Štancel a upúšťa od poplatku.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ