Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2017/2018 – 24. 08. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu sviatku Výročia SNP sa najbližšie zasadnutia odborných komisií budú konať 30.08.2017 (streda).
2. V rámci projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry” schválil výkonný výbor SFZ 14.08.2017 na základe odporúčania pracovnej skupiny zoznam úspešných žiadateľov o príspevok v rámci prvej etapy projektu, ako aj výšku finančných príspevkov na jednotlivé projekty. Medzi podporenými projektmi, ktoré žiadatelia zaslali na SFZ na základe výzvy, z regiónu Turiec sú ŠK Drienok Mošovce, Attack Vrútky a mesto Turčianske Teplice v celkovej sume 46 000 €.
3. Rozhodnutím Ekonomického oddelenie SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj elektronicky (v PDF formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu fakturacia@futbalsfz.sk. Pripomíname, že faktúry musia obsahovať správne údaje (hlavne číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF).
4. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 28.08.2017 (pondelok) o 16.00 hod.
5. Po školení k registrácii športových odborníkov (osoby uvádzané v zápise o stretnutí), ktoré sa uskutočnilo na TFZ ako aj možnosti informovania sa u sekretára TFZ v tejto veci, upozorňujeme FK že od 26.08.2017 je povinné uvádzanie osôb v zápise o stretnutí ako vedúci družstva, videotechnik, hlavný usporiadateľ, hlásateľ, lekár resp. zdravotník. Tieto dopredu registrované osoby je možné uviesť v časti funkcionári družstiev v zápise o stretnutí. V prípade potreby, pomoci pri registrácii, je možné kontaktovať sekretára TFZ v pracovných dňoch za účelom dodatočného vysvetlenia.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-006 Pod následkom DS žiadame FK Kláštor p. Znievom o predloženie na ŠTK povolenie štartu hráča Kristián Horváth 1371945 vo vyššej vekovej kategórii do 30.08.2017.
ŠTK-007 Žiadame predložiť povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: Lukáš Boďa 1272565 – Mošovce, Denis Košárik 1280686 – Dražkovce, Patrik Križánek 1332149 – Kláštor p. Zniecom, Matej Mikos 1280988 – M. Čepčín, Michal Noga 1305335 – Turany v termíne do 30.08.2017 osobne resp. sken na tfz@tfz.sk.
ŠTK-008 Na základe ISSF žiadosti o zmenu termínu nariaďujeme odohrať MFS II. QUICK triedy 9. kolo Valča – T. Štiavnička „B“ dňa 15.10.2017 (nedeľa) o 14.30 hod.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-25 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 3. kolo Košťany – Slov. Pravno, dňa 15.09.2017 (piatok) o 16.00 hod. na ihrisku v Košťanoch. Košťany uhr. 10 € v MZF.
KM-26 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 3. kolo Príbovce – Belá, dňa 30.08.2017 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Príbovciach. Belá uhr. 10 € v MZF.
KM-27 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 3. kolo Blatnica – Valča, dňa 27.09.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Ďanovej. Valča uhr. 10 € v MZF.
KM-28 Nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 3. kolo Kláštor – Turany, dňa 01.09.2017 (piatok) o 10.00 hod. na ihrisku v Kláštore.
KM-29 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 3. kolo Ďanová – H. Štubňa, dňa 06.09.2017 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku v Ďanovej.
KM-30 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 1. kolo Ďanová – Diviaky „B“, dňa 13.09.2017 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Ďanovej
KM-31 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 4. kolo M. Čepčín – Ďanová, dňa 20.09.2017 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v M. Čepčíne.
KM-32 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 3. kolo T. Teplice – Valča, dňa 15.09.2017 (piatok) o 10.00 hod. na ihrisku v T. Tepliciach.
KM-33 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 3. kolo Košťany – Turany, dňa 31.08.2017 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku v Košťanoch.
KM-34 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 2. kolo Dražkovce – Kláštor, dňa 20.09.2017 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku v Dražkovciach. Dražkovce uhr. 10 € v MZF.
KM-35 Dôrazne upozorňujeme FK o zaslanie vzájomných dohôd o dohratí MFS prípravky do 28.08.2017 do 15.00 hod. po následkom DS. Konkrétne stretnutia: sk. „Sever“: 1. kolo Sučany – T. Štiavnička, Fomat „C“ – Turany, 2. kolo T. Štiavnička – Fomat „C“, Dražkovce – Sučany, 3. kolo Vrútky „B“ – T. Štiavnička, Príbovce – Vrútky „A“, Sučany – Fomat „D“, Fomat „C“ – Dražkovce. sk. „Juh“: 3. kolo Mošovce – M. Čepčín.
KM-36 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 1. kolo M. Čepčín – Slov. Pravno dňa 29.08.2017 (utorok) o 17.00 hod. na ihrisku v M. Čepčíne.
KM-37 Schvaľujeme žiadosť ŠK Dynamo Diviaky. Hráči Róbert Tomahogh (1361816) a Philippe Schmidt (1361901) môžu štartovať za ŠK Dynamo Diviaky v súťaži U13 riadenej KM TFZ. Hráči sa budú uvádzať v zápise o stretnutí v zázname rozhodcu.
KM-38 Z dôvodu kolidácie uvedenej v RS TFZ s MFS II. QUICK triedy nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 5. kolo Košťany – T. Štiavnička dňa 16.09.2017 (sobota) o 12.00 hod. na ihrisku v Košťanoch.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Oznamujeme FK, že do 31.07.2017 prejavili záujem v zmysle výzvy zverejnenej v úradných správach na školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov 7 záujemcovia. V tejto súvislosti oznamujeme, že záujemcovia sa môžu naďalej prihlásiť na školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v termíne do 31.08.2017. Podľa predbežného počtu prihlášok bude školenie v rámci TFZ s príspevkom TFZ a SsFZ a v prípade nižšieho počtu prihlášok v spolupráci s Liptovským futbalovým zväzom.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 22. 08. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 25 DK na základe šetrenia matriky TFZ konštatuje, že pri transfere hráča Truchlík Matuš 1145255 z MŠK Turany do TJ Družstevník Sklabiňa nebol porušený RaPP. Podľa RaPP neaktívny FK MŠK Turany nemá nárok na odstupné za amatéra pri transfere hráča do iného FK a preto DK konanie zastavuje. Uhr. 10 € v MZF.
D – 26 Na návrh KR Bodoň Erik – rozhodca, DS: 1 SSN od 15.08.2017, DP 63-2a, uhr. 10 € na účet TFZ,
D – 27 Tomčány Stanislav – DZ, DS: 2 MN od 15.08.2017, DP 63-2b, uhr. 10 € na účet TFZ,
D – 28 Buocik Patrik 1236315 Trebostovo, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 29 Jesenský Dušan 1228248 Bystrička, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 30 Boďa Jaroslav 1240922 Horná Štubňa, DS: 2 SSP do 30.11.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 31 Polonec Viliam 1254106 Ďanová, DS: 7 SSN od 21.08.2017, DP 48-2b, 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 32 Žubor Pavol 1179257 Ďanová, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 33 Michálek Ján 1223505 Slovany, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 34 Ličko Martin 1190539 Slov. Pravno, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 35 Majerík Libor 1255471 Turany, DS: 1 SSN od 21.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Predvolaný R Erik Bodoň zo stretnutia dospelých Ďanová – Lipovec, návrh na zastavenie činnosti na 1 zápas nepodmienečne podľa DP 63 bod 2.
2. Predvolaný DZ Stanislav Tomčány zo stretnutia dospelých Ďanová – Lipovec, návrh na zastavenie činnosti na 1 mesiac nepodmienečne podľa DP 63 bod 2.
3. Chyby v zápisoch: -0,5 Wehle, (popis pri ČK 13.08. . Štubňa- Mošovce), -0,4 Čavolský (najlepší hráči, kolónky – zranenia, námietky).
4. KR pozastavuje delegovanie R – Wehle Roman a zároveň menovaného predvoláva na 30.08.2017 (streda) o 16.30 hod.
5. KR predvoláva na 30.08.2017 o 16.45 hod. R – Maretta Tomáš (nesprávne vypisovanie zápisu)
6. KR predvoláva na 30.08.2017 o 17.00 hod. R – Dubovec Jakub (nesprávne popisovanie OT v zápise o stretnutí).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ