Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2023/2024 – 12. 10. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 09.10.2023
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží,
– správu o prestupoch za obdobie 1.-9. mesiac 2023,
– správu o hospodárení TFZ za 1.-3. štvrťrok 2023,
– možnosti organizácie zimného pohára pre dospelých a zimnej ligy pre mládež,
– informácie k príprave 27. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční dňa 19.01.2024 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
Schválil:
– na návrh predsedu ŠTK TFZ nového člena Športovo-technickej komisie p. Rudolfa Nováka
– úpravu cestovných náhrad pre členov a predsedov odborných komisií za účasť na zasadnutí komisií (s trvalým pobytom v meste Martin a Vrútky),
– zámer poskytnúť pre FK finančný príspevok určený na trénerskú činnosť pre mládežnícke družstvá

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje organizáciu zimného pohára TFZ pre kategóriu dospelých v mesiacoch február-marec 2024 ako aj zimnú ligu pre mládežnícke družstva v kategóriách U09-U19 v zimnom období. Organizácia pohára ako aj zimnej ligy mládeže je závislá od prejaveného záujmu. Žiadame FK o spätnú väzbu najneskôr do 31.10.2023 a to záväznou prihláškou na Zimný pohár TFZ e-mailom na tfz@tfz.sk, z dôvodu nadstavenia procesov organizovania resp. neorganizovania turnaja a následnej prípravy harmonogramu na HP Pltníky počas zimnej prípravy. Zimný pohár TFZ pre kat. dospelých by sa uskutočnil na HP Pltníky za rovnakých podmienok ako na jar 2023. Taktiež v rovnakom termíne žiadame o spätnú väzbu v prípade o záujem zúčastniť sa zimnej ligy mládeže (aj s informáciou s ktorými kategóriami má FK záujem sa zúčastniť zimnej ligy).

2. TFZ obdržal ponuku na predaj vstupeniek na kvalifikačný zápas Slovensko – Island, ktorý sa uskutoční dňa 16.11.2023 o 20.45 hod. na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Vstupenky je možné objednať v 2 kategóriách:
1. kategória: pozdĺžne tribúny – 30 €/ks
2. kategória: oblúky a tribúny za bránou – 18 €/ks
Počet vstupeniek na objednanie pre TFZ je limitovaný.  V prípade záujmu kontaktujte sekretára TFZ v termíne do 18.10.2023 do 12.00 hod. e-mailom na tfz@tfz.sk s informáciou o počte a kategórii vstupenky o ktoré máte záujem. Objednávky budú vybavené v poradí tak ako budú doručené. Vstupenky je možné zakúpiť aj v oficiálnom predaji, ktorý bude spustený dňa 12.10.2023 o 11.00 hod. prostredníctvom Ticketmedia.sk

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-21 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 13. kolo Tatran Turany – TJ Družstevník Belá-Dulice „B“ dňa 04.11.2023 (sobota) o 14.00 hod. (zmena termínu a času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-29 Opätovne predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 17.10.2023 (utorok) o 16.00 hod. Martin ZÁBORSKÝ – VD a Eduard ZÁBORSKÝ – zdravotník (Dražkovce), Dominik GREGOR – HR z MFS starších žiakov U15, 6. kolo Dražkovce – Mošovce, a opätovne žiadame TJ Družstevník Dražkovce o predloženie záznamov kamerového systému z času konania uvedeného MFS vrátane aj záznamu po skončení zápasu (dianie na lavičke náhradníkov). Videozáznam je potrebné doručiť najneskôr do 17.10.2023 do 12.00 hod.

ŠTK-M-30 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 2. kolo Playoff TJ Družstevník Belá-Dulice – TJ Družstevník Dražkovce dňa 21.10.2023 (sobota) o 14.30 hod. (zmena termínu a času).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 10. 10. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 75 Bujna Daniel 1219675 T. Kľačany – DK na základe ZoS, správy DZ vyjadrenia hráča a vlastných zistení, za telesný kontakt hráča s R na chodbe pred kabínou R, DS: 4 SSN od 02.10.2023, DP 50-2c,
U – 76 Poliak Lukáš 1469150 Mošovce, HNS, telesné napadnutie súpera na HP, hrubá urážka a telesné napadnutie lekára D, DK pokračuje v šetrení disciplinárneho previnenia,
U – 77 Jelenčík Marek 1276791 Dubové, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 09.10.2023, DP 37-3,
U – 78 Čepčány Ján 1236745 Trebostovo, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 09.10.2023, DP 37-3,
U – 79 Majer Jakub 1367461 Sl. Pravno, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 09.10.2023, DP 37-3,
U – 80 Bzdilík Tomáš 1272651 Valča, HNS – zmarenie čistej gólovej šance rukou v PÚ, DS: 1 SSN od 09.10.2023, DP 45-2,
U – 81 TJ Dynamo Krpeľany – DK obdržala žiadosť o posúdenie správnosti udelenia ČK, ktorú odstúpila KR TFZ.
U – 82 Kochol Lukáš 1277358 Krpeľany, na základe odborného stanoviska KR TFZ, DK zastavuje konanie voči menovanému a zároveň ruší účinky ČK udelenej v stretnutí M. Čepčín – Krpeľany, DP 78-4a,
U – 83 DK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.10.2023 (utorok) zo stretnutia Dražkovce – Mošovce, žiaci o 16.00 h:
Gregor Dominik, 1347287 R
Záborský Martin 1238933 Dražkovce, VD
Záborský Eduard 1016231 Dražkovce, lekár
U – 84 Chmúrny Ján 1097061 Kláštor, tréner – DK na základe odborného stanoviska KR TFZ ruší účinok U-72.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 07.-08.10.2023:
Forró -0,2 (chýba konfrontácia hráčov).
2. KR TFZ vzhliadla videozáznam z MFS I. QUICK triedy T. Kľačany – Ďanová a konštatuje, že v 88 min. bol nesprávne nariadený PK. Postup DZ pri hodnotení R bol správny.

3. Vykonané vypočutie z MFS I. QUICK triedy Dražkovce – Kláštor:
Rozhodca: Kytas Tibor
Tréner hostí: Chmúrny Ján
Asistent rozhodcu: Wehle Roman – nedostavil sa (ospravedlnený).
Na základe vlastných zistení pozastavujeme delegovanie Romana Wehleho do konca jesennej časti ročníka 2022/2023.

4. KR TFZ na základe vzhliadnutého videozáznamu z II. VITAR triedy M. Čepčín – Krpeľany, vo veci námietky – posúdenia udelenia červenej karty hráčovi Lukáš Kochol 1277358 konštatuje, že ČK bola udelená neoprávnene. Námietka – opodstatnená.

5. KR TFZ na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS I. QUICK triedy Dubové – Príbovce, vo veci námietky TJ Dynamo Príbovce – nariadený pokutový kop v 90 min. zápasu v prospech domáceho družstva, posúdila namietanú vec ako nepreukázateľnú.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ