Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2023/2024 – 28. 09. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ zakúpil pre všetkých riadnych členov lekárske tašky s výbavou, ktorých súčasťou sú aj iontové nápoje od spoločnosti VITAR Slovakia s.r.o. Lekárske tašky s výbavou si môžu prísť prevziať zástupcovia futbalových klubov počas pracovných dní v čase od 8.00 – 16.30 hod. najneskôr do 06.10.2023. Vzhľadom na plnenie aj ďalších úloh (práca mimo sekretariátu, obed atď.) odporúčame overiť prítomnosť sekretára na mobilnom čísle 0915 261 235.

2. Upozorňujeme FK, že prestupy s obmedzením ako aj prestupy so súhlasom materského klubu je možné podávať do 30.09.2023. Aby bola žiadosť spracovaná v rámci tohto registračného obdobia, musia sa všetky zainteresované strany vyjadriť k tejto žiadosti do 30.09.2023 do 23.59 hod.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-18 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy, 6. kolo TJ Družstevník Háj – OFK Slovenské Pravno dňa 01.10.2023 (nedeľa) o 14.30 hod. (zmena termínu).

ŠTK-S-19 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním nasledovných MFS, ktoré sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnili v pôvodnom termíne:
I. QUCIK trieda, 7. kolo TJ ŠK Drienok Mošovce – TJ Dynamo Príbovce dňa 11.11.2023 (nedeľa) o 11.00 hod.
II. VITAR trieda, 5. kolo MFK Tepličan – FK Valča dňa 01.11.2023 (streda) o 13.00 hod.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-25 Na základe šetrenia a vypočutia zástupcov družstiev z MFS starších žiakov U15, 4. kolo Košťany – Príbovce, ŠTK postupuje na disciplinárne riešenie porušenie predpisov SFZ, SP a čl. VI bod 6 RS TFZ 2023/2024. ŠTK súhlasí s dohodou zúčastnených strán s odohraním uvedeného MFS dňa 04.10.2023 (streda) o 16.30 hod. na HP Príbovce (výmena poradia HP).

ŠTK-M-26 Z dôvodu chýbajúcej obojstrannej dohody sa MFS mladších žiakov U13 TJ Družstevník Belá-Dulice – TJ Družba Malý Čepčín uskutoční v pôvodnom termíne, t.j.  14.10.2023 (sobota) o 10.00 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 26. 09. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 65 Marguš Roman 1079923 Košťany – tréner, na základe ZoS zo stretnutia Košťany – Dražkovce, DK žiada menovaného o písomné vyjadrenie sa prostredníctvom ISSF na dôvod uvedenia v ZoS vo funkcii tréner počas zastavenej činnosti. Uvedené vyjadrenie žiadame zaslať do 02.10.2023.
U – 66 TJ Turčan Košťany – žiaci U15, na základe návrhu ŠTK TFZ, pre porušenie predpisov RS TFZ 2023/2024 čl. VI bod 6, DS: pokuta 100 €, DP 64-4,
U – 67 Jaško Michal, tréner TJ Turčan Košťany, žiaci U15 – na základe návrhu ŠTK TFZ, za porušenie  predpisov RS TFZ 2023/2024, čl. VI bod 6 a porušenie čl. 64-1 DP, DS: pokuta 50 €, DP 64-4,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ