Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2022/2023 – 17. 11. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 15.11.2022 bol e-mailom na FK zaslaný oznam, že FK si môžu e-mailom na tfz@tfz.sk predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2023. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 20.11.2021 (nedeľa). Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve.

2. Sekretár TFZ dňa 18.11.2022 čerpá riadnu dovolenku. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom čísle.

3. Dňa 15.11.2022 (utorok) o 16.00 hod. sa uskutočnilo pracovné stretnutie s FK, kde hlavným cieľom spoločného stretnutia bolo určenie miest konania a hracieho systému jednotlivých kategórií od U09 do U19 a ostatných všeobecných podmienok k úspešnej organizácii Zimnej ligy mládeže. Ďakujeme zúčastneným zástupcom za aktívnu účasť a konštruktívnu debatu. Zápisnica zo stretnutia bola zaslaná prihláseným klubom dňa 16.11.2022. Termíny pre kategórie U13, U15 a U19 budú upresnené začiatkom budúceho týždňa.

4. Rozlosovanie Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP bude zaslané účastníkom v priebehu budúceho týždňa. Prihlásené kluby: Dražkovce, Ďanová, H. Štubňa, Košťany, Lipovec, M. Čepčín, Mošovce, Sklené, Slovany, T. Kľačany.

5. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2022. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s MŠK Žilina organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v utorok 29. novembra 2022 od 15.00 v priestoroch presscentra štadióna MŠK Žilina. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihláška na seminár je zverejnená na web stránke SsFZ – www.ssfz.sk / úvodná stránka / aktuality. Účastnícky poplatok je 10 € a prihlášky je možné zasielať do 20.11.2022.

2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB organizuje školenie trénerov UEFA C licencie (pre trénerov bez licencie) v rozsahu 60 hod. v Banskej Bystrici v termíne od 11. januára do 27. marca 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlášky je možné zasielať do 15.12.2022.
Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/ticketing/f/futbalsfz.sk/2022/11/uefa-c-2023-bb-info.pdf

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ