Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19  – ročník 2022/2023 – 10. 11. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2022
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2022/2023,
– správu o prestupoch za obdobie 1.-9. mesiac 2022,
– správu o hospodárení TFZ za 1.-3. štvrťrok 2022,
– informácie k príprave 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční dňa 20.01.2023 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– informácie k príprave spoločného stretnutia s členmi odborných komisií a členov Výkonného výboru TFZ,
– informácie k príprave pracovného stretnutia s FK k Zimným ligám mládežníckych družstiev, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2022 (utorok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti administratívnej budovy Športpark Pltníky, kde predmetom stretnutia bude určenie miest konania a hracieho systému jednotlivých kategórií (U09-U19),
– informácie k Zimnému poháru TFZ SPORTIKA CUP do ktorého sa prihlásili kluby: Dražkovce, Ďanová, H. Štubňa, Košťany, Lipovec, M. Čepčín, Mošovce, Sklené, T. Kľačany. TFZ akceptuje prihlášky a bližšie informácie, ako termíny konaní jednotlivých kôl a rozlosovanie bude zaslané účastníkom e-mailom najneskôr do 25.11.2022.
Schválil:
– vrátenie zálohových platieb za rozhodcovské balíčky pre rozhodcov Gregor, Forró, Obžut, Mišťúrik, Laššuth.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2022. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022. FK, ktoré majú zostatok viac ako 20 €, resp. ešte nič nevyčerpali: Dubové (302 €), Háj (37 €), Slovany (113 €), Príbovce (595 €), Kláštor p. Znievom (259 €), Trebostovo (37 €), Diviaky (176 €), Žabokreky (44 €). Upozorňujeme hlavne FK Dubové, Háj, Slovany, Trebostovo, že aj tieto kluby môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemali v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak mali hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-32 Schvaľujeme výsledky 1.-11. kola MFS II. VITAR triedy dosiahnuté na HP vrátane kontumácie.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s MŠK Žilina organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v utorok 29.novembra 2022 od 15.00 v priestoroch presscentra štadióna MŠK Žilina. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihláška na seminár je zverejnená na web stránke SsFZ – www.ssfz.sk / úvodná stránka / aktuality. Účastnícky poplatok je 10 € a prihlášky je možné zasielať do 20.11.2022.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 08. 11. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 156 Kubík Pavol 1249034 Košťany, na základe stanoviska KR TFZ, ktorá posúdila ČK udelenú hráčovi a ČK bola udelená v súlade s PF, DS: 2 SSN od 31.10.2022, DP 46-2a
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ sa zaoberala námietkou z MFS I. QUCIK triedy Dražkovce – Košťany podanú TJ Turčan Košťany a vydáva nasledovné stanovisko:
– 90 min. – ČK hráčovi Koštian Pavlovi Kubíkovi 1249034 bola udelená v súlade s PF,
– 90 min. – druhá časť námietky (neudelenie ČK hráčom domácich) je nepreukázateľná. Uhradiť poplatok 40 € v MZF.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ