Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2022/2023 – 06. 10. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac september 2022 je do 11.10.2022.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-26 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 11. kolo ATTACK Vrútky – TJ Žiara H. Štubňa dňa 16.10.2022 (nedeľa) o 14.00 hod. na HP Turčianske Kľačany (zmena HP).

ŠTK-S-27 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 12. kolo ATTACK Vrútky – TJ Dynamo Príbovce dňa 23.10.2022 (nedeľa) o 14.30 hod. na HP Pltníky (zmena času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-34 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 7. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – MŠK Fomat Martin „B“ dňa 13.10.2022 (štvrtok) o 16.30 hod. (zmena dátumu a času).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Disciplinárna komisia – zasadnutie 04. 10. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 101      Kučera Marek 1276888 Dubové – HNS, telesné napadnutie na hracej ploche, DS: 3 SSN od 03.10.2022, DP 49-2b,
U – 102      Bambušek Ľuboš 1180038 Ďanová – HNS, telesné napadnutie na hracej ploche, DS: 4 SSN od 03.10.2022, DP 49-2b,
U – 103      Tumpach Jakub 1286231 H. Štubňa – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 03.10.2022, DP 37-3,
U – 104      Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa – HNS, zmarenie gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, DS: 1 SSN od 03.10.2022, DP 45-2,
U – 105      Ďuriga Samuel 1334960 Kláštor – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 03.10.2022, DP 37-3,
U – 106      Ďuriga Samuel 1334960 Kláštor – za HNS voči DO po udelení ČK, DS: 3 SSN od 03.10.2022 po uplynutí DS uvedenú pod U-105, DP 48-2b,
U – 107      Babčaník Filip 1271304 T. Kľačany – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 03.10.2022, DP 37-3,
U – 108      Lamoš Radovan 1210616 T. Kľačany, HNS – kopnutie súpera nadmernou silou, bez úmyslu hrať loptu v neprerušenej hre, DS: 2 SSN od 03.10.2022, DP 49-2b,
U – 109      Masaryk Milan 1127794 Sklené, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a túto žiadosť zamieta, DP 41-1,
U – 110      Ďanovský Peter 1132945 Ďanová, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a túto žiadosť zamieta, DP 41-1,
U – 111      Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa – DK začína voči menovanému disciplinárne konanie za HNS voči DO po stretnutí Ďanová – Hor. Štubňa.
U –  112     DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.10.2022 o 16.00 h. zo stretnutia Ďanová – H. Štubňa:
R – Laššuth Dominik, AR1 – Mišťúrik Mário, AR2 – Maretta Tomáš
DZ: Tomčány Stanislav
Kubatka  Miroslav 1176275 – kapitán Hor. Štubňa
Tomahogh Peter  1179153 – hráč Hor. Štubňa
Schmidtová Simona, lekár Hor. Štubňa
Žilák Andrej 1160964 – kapitán Ďanová
Účasť menovaných je na zasadnutí bezpodmienečne nutná, pod následkom udelenia DS.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Na KR TFZ bol doručený videozáznam z MFS I. QUICK triedy Ďanová – H. Štubňa. KR TFZ vyhodnotila videozáznam ako nedostatočný. Na základe videozáznamu nie je možné preskúmať podnet od TJ Žiara Horná Štubňa. Vyhotovenie videozáznamu odstupujeme na riešenie DK.

2. KR TFZ pozastavuje delegovanie na stretnutia DZ p. Tomčányho do vyriešenia prípadu v zápase Ďanová – H. Štubňa.

3. KR TFZ navrhuje na nominačnú listinu R TFZ rozhodcov:
– Čeman Adrián, bytom Štefániková 145/10, 038 54 Krpeľany, tel.č.: 0949 433 633, e-mail: adrianceman66@gmail.com
– Lamoš Samuel, bytom Jánošíkova 877/13, 038 53 Turany, tel.č.: 0949 541 775, e-mail: samuellamos1810@gmail.com.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ