Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2022/2023 – 29. 09. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 26.09.2022 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží,
– vyhodnotením seminára R a DZ,
– správou o hospodárení TFZ za 1. polrok 2022, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 30.06.2022,
– informáciou o príjmoch z 2 % z daní v roku 2022, kde TFZ získal 1274,88 €, ktoré budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci (turnaje, zimná liga a pod.),
– prípravou a zvolaním organizačného výboru TFZ pre zabezpečenie 25. ročníka plesu s vyhlásením 11-ky roka 2022, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 20.01.2023 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– možnosťami organizácie zimného pohára pre dospelých a zimnej ligy pre mládež,
– zhodnotením turnaja prípravky U11, ktorý sa konal 15.09.2022 na Pltníkoch.
Schválil:
– návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa 2% z daní pre rok 2023,
– úpravu RS TFZ 2022/2023 v časti Hospodárske náležitosti pre rozhodcov a DZ (čl. XXI, bod 1) – príplatok vo výške 3,50 € v hrubom v prípade, že rozhodca rozhoduje sám, a úprava sídla a adresy sekretariátu TFZ,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretariát TFZ je presťahovaný !! Nové sídlo a kanceláriu sekretariátu TFZ nájdete v areáli Športpark Pltníky, na ulici Pltníky 25, 036 01 Martin, číslo dverí 208. Žiadame všetky futbalové kluby, ako aj futbalovú verejnosť, o doručovanie poštových zásielok výhradne len na túto adresu – Turčiansky futbalový zväz, Športový park Pltníky, Pltníky 25, 036 01 Martin.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-25 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy, 7. kolo MFK Tepličan – TJ Dynamo Krpeľany dňa 05.11.2022 (sobota) o 13.30 hod. (zmena dátumu a času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-30 Ospravedlňujeme sa verejnosti a funkcionárom klubov, že pri príprave podkladov do Úradnej správy č. 12 došlo k chybe pri vyhodnotení súťaže Prípravky U-11, pod správou ŠTK-M-29 došlo k opakovanému uverejneniu textu správy ŠTK-M-23 a následnému odovzdaniu chybných podkladov pre DK TFZ. ŠTK sa konkrétne ospravedlňuje funkcionárom klubov Belá – Dulice, Bystrička, Sklabiňa, Sučany, Valča a Vrútky. Chyba bude administratívne opravená.

ŠTK-M-31 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 6. kolo TJ Turčan Košťany – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 06.10.2022 (štvrtok) o 16.30 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-32 Na základe ISSF podania oznamujeme FK, že družstvo mladších žiakov U13 TJ ŠK Drienok Mošovce odohrá od jarnej časti súťaženého ročníka 2022/2023 svoje domáce zápasy vo štvrtok o 17.00 hod. K stretnutiu 11. kola v jesennej časti Mošovce – Belá žiadame predložiť obojstrannú dohodu v zmysle čl. II., bod 9 písm. a) RS TFZ.

ŠTK-M-33 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 7. kolo FO Tatran Sučany – MŠK Fomat Martin „B“ dňa 05.10.2022 (streda) o 15.30 hod. (zmena dátumu a času).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Disciplinárna komisia – zasadnutie 27. 09. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 95        Jaroš Radim 1276781 T. Kľačany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 26.09.2022, DP 37-3,
U – 96        Boďa Mário 1265530 Belá-Dulice „B“, HNS – vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, DS: 1 SSN od 26.09.2022, DP 45-2,
U – 97        Záborský Stanislav 1141361 Mošovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 26.09.2022, DP 37-3,
U – 98        Vladár Artur 1286429 Dubové, HNS – kopnutie súpera hrubou silou v neprerušenej hre, DS: 1 SSN od 26.09.2022, DP 46-2a,
U – 99        Oračko Marek 1458772 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 26.09.2022, DP 37-3,
U – 100      Na základe opravy ŠTK ÚS č. 12, DK ruší účinky uložené pod U-94 pre FK: Belá-Dulice, Bystrička, Sklabiňa, Sučany, Valča a Vrútky.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR akceptuje ospravedlnenie rozhodcu Vány Marko zo stretnutia Košťany – Príbovce.

2. Chyby R v zápisoch o stretnutí hraných 24.-25.09.2022 :
Laššuth – 0,2 (neuvedení najlepší hráči)

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ