Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2022/2023 – 22. 09. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretariát TFZ je presťahovaný !! Nové sídlo a kanceláriu sekretariátu TFZ nájdete v areáli Športpark Pltníky, na ulici Pltníky 25, 036 01 Martin. Žiadame všetky futbalové kluby, ako aj futbalovú verejnosť, o doručovanie poštových zásielok výhradne len na túto adresu – Turčiansky futbalový zväz, Športový park Pltníky, Pltníky 25, 036 01 Martin.

2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 26.09.2022 o 16.00 h. na sekretariáte TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-24 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 6. kolo MŠK FOMAT Martin – TJ Družstevník Ďanová dňa 25.09.2022 (nedeľa) o 14.00 hod. na HP Pltníky (zmena času).

ŠTK-M-25 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 6. kolo TJ Turčan Košťany – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 26.09.2022 (pondelok) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-26 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 6. kolo TJ Dynamo Príbovce – FO Tatran Sučany dňa 24.09.2022 (sobota) o 14.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-27 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 5. kole súťaže Romantics.sk – dorastu U-19 futbalový klub: FOMAT-B  (VD, zdravotník).

ŠTK-M-28 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 5. kole súťaže Starších žiakov U-15 futbalové kluby: FOMAT-B  (VD, zdravotník).

ŠTK-M-29 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 5. kole súťaže Prípravky U-11 futbalové kluby: Belá (HU), Blatnica (VD, tréner, zdravotník), Bystrička (VD, tréner, zdravotník), Diviaky (zdravotník), FOMAT  (VD, zdravotník), Košťany (HU), Príbovce (zdravotník), Sklabiňa (HU), Sučany (HU), Štiavnička (VD, zdravotník), Valča (VD, tréner, zdravotník), Vrútky (HU, VD),

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Disciplinárna komisia – zasadnutie 21. 09. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 88 Ďanovský Andrej 1156010 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 19.09.2022, DP 37-3,
U – 89 Gábor Jozef 1377319 Kláštor, vylúčený po 2 ŽK, DS:1SSN od 19.09.2022, DP 37-3,
U – 90 Horváth Milan 1447354 Belá, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a túto žiadosť zamieta, DP 41-1,
U – 91 Ďanovský Peter 1132945, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a túto žiadosť zamieta, DP 41-1,
U – 92 FOMAT Martin „B“, na základe podnetu ŠTK TFZ, pre porušenie RS TFZ čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT- tréner, zdravotník a vedúci družstva) starší žiaci U15, DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 93 FOMAT Martin „B“, na základe podnetu ŠTK TFZ, pre porušenie RS TFZ čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT- tréner, zdravotník a vedúci družstva) dorast U19, DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 94 Na základe podnetu ŠTK TFZ, pre porušenie RS TFZ čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT – tréner, zdravotník a vedúci družstva) v 5. kole súťaži staršej prípravky U11 futbalové kluby: Belá, Blatnica, Bystrička, Diviaky, FOMAT MT, Košťany, Príbovce, Sklabiňa, Sučany, T. Štiavnička, Valča, Vrútky. DK uvedeným FK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR akceptuje ospravedlnenie rozhodcov Šperka, Višňovec, Lilge a Ďubašáková na dni 17.-18.09.2022.

2. Chyby R v zápisoch o stretnutí hraných 17.-18.09.2022 :
Fórro  – 0,4 (chýbajú zranení hráči a najlepší hráči)
Obžut – 0,2 (chýbajú najlepší hráči)

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ