Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2021/2022 – 09. 09. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2021 je do 14.09.2021.

2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 13.09.2021 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

3. Z dôvodu chybného nadstavenia generovania odmien v ISSF Vám boli v MZF za august 2021 vygenerované odmeny za delegované osoby (50%) za mládežnícke stretnutia dorastu resp. žiakov, ktoré rozhodnutím VV TFZ bude v sezóne 2021/2022 hradiť Turčiansky futbalový zväz. Poplatky, ktoré Vám boli vygenerované sme Vám zaslali späť dňa 08.09.2021 na bankový účet, ktorý máte vedený v ISSF.

4. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS dňa 06.10.2021 (streda) v čase 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch SČK Martin (Moyzesova 1). Žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie kurzu prvej pomoci, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 20.09.2021 do 12.00 hod.

5. Opatrenia platné pre rozdelenie okresov od 13.09.2021 (okres Martin a Turčianske Teplice budú v oranžovej farbe – stupeň ostražitosti):
Športové súťaže a tréningy:
Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení
OTP: Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Maximálny počet športovcov: 400 v exteriéri
Základ: Maximálne 50 športovcov. Povinný zoznam účastníkov.

Hromadné podujatia (počet divákov):
Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení
OTP: Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. V exteriéri sedenie maximálne 50% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita: max. do 1000 osôb v exteriéri.
Základ: V exteriéri sedenie maximálne 50% kapacity, zároveň však maximálne do 200 osôb v exteriéri a do 100 osôb v exteriéri (státie). Povinný zoznam účastníkov

O výbere režimu, v ktorom sa bude futbalový zápas konať – t.j, či bude podujatie v režime základ, OTP alebo kompletnej zaočkovanosti, rozhoduje priamo ORGANIZÁTOR  a od tohto výberu potom závisia prevádzkové podmienky, ktoré sú definované vyššie. Upozorňujeme, že podmienky nie je možné kombinovať, t.j. napr. ak organizátor zvolí účasť divákov v režime OTP, nemôže tam pustiť osoby, ktoré protokol OTP nespĺňajú. Zároveň však je možné mať rôzny režim pre divákov a pre priamych účastníkov zápasu (športovcov, realizačný tím, atď). Zdroj: SFZ

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-13 Na základe správy R a DZ o telefonickom oznámení (45 min. pred UHČ) vedúceho družstva MFK Tepličan Turčianske Teplice Michala Bartoša o nevycestovaní na MFS a následne podania na komisiu cez ISSF, v zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS I. QUICK triedy 6. kolo Košťany – Turčianske Teplice 3:0 a priznávane 3 body TJ Turčan Košťany nad Turcom. Prípad postupujeme na riešenie DK.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-14 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 5. kolo, FO Tatran Sučany – FC Tatran Kláštor po Znievom, dňa 12.09.2021 (nedeľa) o 13.00 hod. (zmena času).

ŠTK-M-15 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 Romantics.sk, 1. kolo, TJ Dynamo Príbovce – ŠK Dynamo Diviaky, dňa 08.09.2021 (streda) o 16.30 hod.

ŠTK-M-16 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 Romantics.sk,4. kolo, FO Tatran Sučany – ŠK Dynamo Diviaky, dňa 09.09.2021 (štvrtok) o 16.30 hod.

ŠTK-M-17 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 Romantics.sk, 3. kolo, TJ Družstevník Dražkovce – TJ Turčan Košťany, dňa 30.10.2021 (sobota) o 14.00 hod. (zmena termínu a času).

ŠTK-M-18 Súhlasíme so striedavým štartom hráčky Denisa Jeleňová 1349487 za OFK Slovenské Pravno a MŠK Fomat Martin v kategórii U15. FK je povinný schválenú dohodu predložiť pred stretnutím R a vedúcemu družstva hostí pri konfrontácii.

ŠTK-M-19 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Alex Černák 1403141 za FC Tatran Kláštor pod Znievom a MŠK Fomat Martin v kategórii U11. FK je povinný schválenú dohodu predložiť pred stretnutím R a vedúcemu družstva hostí pri konfrontácii.

ŠTK-M-20 V zmysle upozornení a varovaní v US na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 5. a bod 8., pre opakované neplnenie povinností ISSF manažéra (príprava súpisky, vyplnenie členov RT, nezabezpečenie prítomnosti zdravotnej služby) v MFS 1., 3. a 4. kola MFS starších žiakov U15 a v MFS 2. a 3. kola dorastu U19, postupujeme TJ Dynamo Príbovce na riešenie DK.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od TJ Turčan Košťany pre neodohrané MFS I. QUICK triedy Košťany – T. Teplice (T. Teplice nepricestovali na MFS), priznáva EK TJ Turčan Košťany podľa RS TFZ čl. XX, bod 2b) celkovú sumu vo výške 179 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF MFK Tepličan. 

Trénersko-metodická komisia:
1. TMK TFZ oznamuje nomináciu hráčov do výberu z regiónu Turiec – ročník 2009, na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 16. septembra 2021 (štvrtok) na futbalovom ihrisku na Bystričke. Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca. Zraz nominovaných hráčov je o 9.00 hod. Začiatok turnaja je o 10.00 hod. Realizačný tím: Marián Turčina – tréner (tel. kontakt: 0905 896 614), Rastislav Fúčela a Filip Zboja – asistenti trénera.
Nominovaní hráči:
Andrej JANÍK, Dávid SITÁR, Milan VAŇKO, (všetko ATTACK VRÚTKY), Gregor ILGO, Lukáš BLIZNIAK, Richard IVAŠKA (všetko Dražkovce), Jakub BELLA, Dominik ŠTÍPALA, Samuel ŠTEFANIČIAK (všetko T. Štiavnička), Tobias BRISUDA, Markus LACKO, Samuel KEMPNÝ, Maxime DELTON, Alex TUNA, Patrik NÁTNY, Dominik CESAR, Alexander BAKHSH, Adam KALNICKÝ (všetko MŠK Fomat Martin).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 07. 09. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 46 Oprava U-44 Družstevník Belá – Dulice U19 – na základe podnetu ŠTK TFZ pre viacnásobné upozornenia v ÚS, DK ukladá pokarhanie podľa článku 11 DP.
U – 47 Štrbák Dominik 1284883 H. Štubňa, HNS – prudké sotenie do súpera v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 06.09.2021, DP 49-2a,
U – 48 Čieško Jakub 1272729 Slovany, HNS voči DO, DK dňom 06.09.2021 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia.
U – 49 Maťko František 1255012 Slovany, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 06.09.2021, DP 48-2b,
U – 50 Lamoš Radovan 1210616 Kľačany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN + zmena DS 1 SSP na  nepodmienečnú uvedenú pod U-10 od 06.09.2021, DP 37-3,
U – 51 DK prijala námietku od FK Slovany, námietka je v riešení.
U – 52 Na základe podnetu ŠTK TFZ MFK Tepličan Turčianske Teplice – dospelí, pre porušenie čl. XXII  bod 9e (nenastúpenie na MFS), DK ukladá uhradiť poplatok 100 €.DP 64-4,
U – 53 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Dynamo Príbovce – pre opakované neplnenie si povinnosti ISSF manažéra v zmysle RS čl. XVIII bod 5 a bod 8, DK ukladá uhradiť podľa čl. XXII bod 9c poplatok 5 €, DP 64-4,
U – 54 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.09.2021 o 16.00 h. zo stretnutia H. Štubňa – Slovany: Čieško Jakub 1272729  Slovany, Riško Rastislav – rozhodca. Účasť menovaných na zasadnutí DK je povinná pod následkom udelenia DS.
U – 55 Žiara Horná Štubňa – DK žiada o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Horná Štubňa – Slovany.
U – 56 Na základe podnetu EK TFZ TJ Dynamo Krpeľany, DK za nesplnenie si povinnosti uvedenej pod U- 7, U-17 a následné pod U-27, ukladá DS zákaz prestupov od 07.09.2021.Uvedená DS platí do splnenia povinnosti úhrady, DP 64-1b ,DP 64-4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ