Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2021/2022 – 02. 09. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2021 je do 14.09.2021.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-12 Na základe viacnásobných upozornení v ÚS na povinnosti usporiadateľa MFS uvádzať v ZoS členov RT a hlavne dodržiavať ustanovenia Rozpisu súťaží TFZ, čl. XV., bod 8 (na MFS vo všetkých vekových kategóriách musí byť prítomná zdravotná služba…), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nezabezpečenie prítomnosti zdravotnej služby TJ Družba Malý Čepčín v MFS II. VITAR triedy 1., 3. a 5. kola a MFS U11, 3. kola Malý Čepčín – Diviaky „B“.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-10 Na základe viacnásobných upozornení v ÚS na povinnosti usporiadateľa MFS uvádzať v ZoS členov RT a hlavne dodržiavať ustanovenia Rozpisu súťaží TFZ, čl. XV., bod 8 (na MFS vo všetkých vekových kategóriách musí byť prítomná zdravotná služba…), postupujeme na disciplinárne konanie pre nezabezpečenie prítomnosti zdravotnej služby TJ Družstevník Belá – Dulice v MFS U19, 2.kolo Belá – Príbovce.

ŠTK-M-11 V zmysle upozornení a varovaní v US na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 5. a bod 8., pre opakované neplnenie povinností ISSF manažéra (príprava súpisky, vyplnenie členov RT, nezabezpečenie prítomnosti zdravotnej služby) v MFS 1. a 3. kola MFS starších žiakov U15, postupujeme TJ Dynamo Príbovce na riešenie DK.

ŠTK-M-12 Žiadame OFK Slovenské Pravno o predloženie Písomnej dohody o striedavom štarte hráčky Denisa JELEŇOVÁ 1349487 za OFK Slovenské Pravno a FOMAT Martin v termíne do 07.09.2021 osobne na TFZ. Do doručenia papierovej dohody a schválenia riadiacim orgánom nie je hráčka oprávnená štartovať na striedavý štart.

ŠTK-M-13 ŠTK TFZ na základe žiadosti ŠK Dynamo Diviaky a súhlasu všetkých účastníkov súťaže dodatočne zaraďuje družstvo dorastu U19 „B“ ŠK Dynamo Diviaky do súťaže dorastu Romantic.sk – U19 TFZ. Družstvo zaraďujeme na miesto voľného lósu s číslom 4. Všetky stretnutia s ŠK Dynamo Diviaky „B“ sa odohrajú v stredu o 16.30 hod. prípadne v iný deň/čas na základe obojstrannej dohody. Prípadné dohody o zmene termínu prosíme zaslať minimálne týždeň vopred pred plánovaným MFS z dôvodu delegovania rozhodcov. V prípade nedodržania stanovenej lehoty na zaslanie dohody o zmene termínu musia brať FK na vedomie, že na takýto zápas nemusia mať delegovanú osobu. Upravené vylosovanie bude k dispozícii v ISSF a na Futbalnete najneskôr do piatku 03.09.2021 do 12.00 hod. Rozpis zápasov bude zaslaný aj na FK na e-mailové adresy štatutárov FK.

Trénersko-metodická komisia:
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na kontrolný zraz hráčov U13 (ročník 2009). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 9. septembra 2021 (štvrtok) o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku Pltníky. Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca. Program 10.00 – 10.30 tréningová jednotka, 10.30 – 11.30 priateľský zápas. Kontrolný zraz je súčasťou prípravy na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa bude konať 16. septembra 2021.
Realizačný tím: Marián Turčina – tréner (tel. kontakt: 0905 896 614), Rastislav Fúčela a Filip Zboja – asistenti trénera.
Nominovaní hráči:
Andrej JANÍK, Dávid SITÁR, Milan VAŇKO, Tomáš OKULIAR, Filip DOLEŽAL, Matúš LIPNICKÝ, Matúš POLIAK, Filip RACH, Michal SOPKULIAK, Timotej VESELKA (BR) (všetko ATTACK VRÚTKY), Lukáš POVAŽAN (BR), Jakub KELIAR, Daniel TORBÍK (všetko Diviaky), Andrej JANEK, Matej KRUPEC (všetko Príbovce), Valerián GONTKO, Gregor ILGO, Lukáš BLIZNIAK, Samuel SLABEJ (všetko Dražkovce), Michal TOMÁŠKA, Matúš POLIAČEK, Marko KUKUČKA (všetko Sučany), Jakub BELLA, Dominik ŠTÍPALA, Samuel ŠTEFANIČIAK (všetko T. Štiavnička), Peter ČECH, Tomáš KUBIS, Lucas RUSNÁK (všetko T. Kľačany), Jakub MAJERÍK, Samuel DOLEŽAL (všetko Turany).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 31. 08. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 37 Styk Adrián 1315671 Príbovce, HNS – podrazenie súpera v čistej gólovej príležitosti mimo PÚ, DS: 1 SSN od 30.08.2021, DP 45-2,
U – 38 Lukáč Patrik 1248972 Slovany, HNS – sotenie do hráča nadmernou silou v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 30.08.2021, DP 49-2a,
U – 39 Rohoň Daniel 1284477 Lipovec, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 30.08.2021, DP 48-2b,
U – 40 Jesenský Stanislav 1275880 Belá-Dulice „B“, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 30.08.2021, DP 48-2b,
U – 41 Jesenský Jozef 1219626 Dražkovce, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-30 na 1 SSP do 31.12.2021, DP 41-1,2,
U – 42 Kmeť Ján 1082134 Sl. Pravno, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-24 na 1 SSP do 31.12.2021, DP 41-1,2,
U – 43 TJ Družba M. Čepčín – na základe podnetu ŠTK TFZ pre viacnásobné upozornenie v ÚS, DK ukladá pokarhanie podľa článku 11 DP.
U – 44 Družstevník Belá-Dulice „B“ – na základe podnetu ŠTK TFZ pre viac násobné upozornenie v ÚS, DK ukladá pokarhanie podľa článku 11 DP.
U – 45 TJ Dynamo Príbovce – na základe podnetu ŠTK TFZ pre viac násobné upozornenie v ÚS, DK ukladá pokarhanie podľa článku 11 DP.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 28.-29.08.2021: Gábor -0,4 (chýba HP, lekár), Vajdel -0,2 (chýbajú najlepší hráči).

2. R Kosturský Štefan ml. ospravedlnený z MFS I. QUICK triedy Dražkovce – Belá „B“. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ