Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2020/2021 – 24. 09. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 21.09.2020 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o medzioblastnom turnaji mladších žiakov, ktorý sa uskutočnil dňa 17.09.2020 v Námestove za účasti výberov Oravy, Liptova a Turca. Výber TFZ sa umiestnil na druhom mieste.
– informáciami o účasti výberu prípravky U11 na turnaji vo Zvolene, ktorý sa mal konať 29.09.2020, kde VV TFZ rozhodol, že sa výber turnaja nezúčastní z dôvodu neskorého oznámenia dátumu plánovaného turnaja a hlavne z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19,
– informáciami k organizácii školenia trénerov, kde VV TFZ rozhodol, že pre nízky prihlásený počet účastníkov (3) na školenie UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie), kde je potrebných min. 16 záujemcov, sa teraz v Martine neuskutoční. Taktiež školenie na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS C sa teraz v Martine neuskutoční z dôvodu nízkeho počtu prihlásených účastníkov (7).
– prípravou a zvolaním organizačného výboru TFZ pre zabezpečenie 26. ročníka plesu s vyhlásením 11-ky roka 2020, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 29.01.2020 za predpokladu že to situácia okolo koronavírusu dovolí,
– informáciami ku konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční 25.09.2020 v Poprade,
– informáciami ku kurzu prvej pomoci v spolupráci so Slovenským Červeným krížom.
Schválil:
– návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa 2% z daní

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie kurzu prvej pomoci, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 01.10.2020. Termín konania kurzu prvej pomoci je 08.10.2020 (štvrtok) so začiatkom o 14.30 hod. Počet účastníkov je z dôvodu protiepidemiologických opatrení obmedzený (max. 5 účastníkov).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-18 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy 13. kolo TJ Turčianske Kľačany – FK Valča dňa 24.10.2020 (sobota) o 14.00 hod.
ŠTK-S-19 Na základe pokračujúcej rekonštrukcie HP a ISSF podania nariaďujeme odohrať domáce MFS II. VITAR triedy 10. kolo TJ Družstevník Ďanová – ŠK Sklené dňa 04.10.2020 (nedeľa), 11. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Turčianske Kľačany dňa 11.10.2020 (nedeľa), 12. kolo TJ Družstevník Ďanová – ŠK Turčianska Štiavnička „B“ dňa 18.10.2020 (nedeľa), 13. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Háj dňa 25.10.2020 (nedeľa) na HP Pltníky  o 15.00 hod. (zmena HP a času).
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-34 V súvislosti s nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine o uzatvorení 2. stupňa ZŠ Benice, odkladáme MFS starších žiakov U15 5. kolo (dohrávka 24.9.2020) TJ Dynamo Príbovce – TJ Tatran Sučany a 9. kolo TJ Družstevník Belá – Dulice – TJ Dynamo Príbovce. MFS sa odohrajú v termínoch po uvoľnení opatrenia RÚVZ.
ŠTK-M-35 V súvislosti s nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine o uzatvorení 2. stupňa ZŠ Benice, odkladáme MFS mladších žiakov U13, 4. kolo TJ Družstevník Ďanová – ŠK T. Štiavnička. MFS sa odohrá po uvoľnení opatrenia RÚVZ.
ŠTK-M-36 V súvislosti s nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine o uzatvorení 2. stupňa ZŠ Benice, odkladáme MFS staršej prípravky U11, skupina „B“ 6. kolo MFK Tepličan Turčianske Teplice – TJ Dynamo Príbovce. MFS sa odohrá po uvoľnení opatrenia RÚVZ.
ŠTK-M-37 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS mladšej prípravky U09, 4. kolo FC Tatran Kláštor p. Znievom – TJ Družstevník Sklabiňa dňa 25.09.2020 (piatok) o 17,00 hod. (zmena dátumu a času).

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
Nakoľko sa na TFZ predbežne prihlásil nízky počet záujemcov o školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (3) ako aj na predĺženie tejto licencie (7), nateraz TFZ neplánuje otvoriť školenie trénerov v Martine. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúce školenia:
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ v termíne 23.11.2020 – 15.02.2021 v Banskej Bystrici organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
2. Školenia na predĺženie licencie:
28. október 2020 (streda) – Dolný Kubín – v spolupráci s TMK OFZ v rozsahu 5 hodín, Prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára
17. november 2020 (utorok – štátny sviatok)– Banská Bystrica – doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára

Disciplinárna komisia – zasadnutie 22. 09. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 62 Keveš Jaroslav 1180608 Belá-Dulice „B“, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 21.09.2020, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 63 Kubík Peter 1249035 Košťany, vylúčený za HNS – šliapnutie na ležiaceho súpera v prerušenej hre nadmernou silou, DS: 3 SSN od 21.09.2020, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 64 Čieško Matúš 1272730 Slovany, vylúčený za HNS – urážka delegovanej osoby, DS: 3 SSN od 21.09.2020, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 65 Šmatlák Jakub 1197374 Malý Čepčín, na základe odborného stanoviska KR TFZ a správy DZ TFZ, DK upúšťa od udelenia DS a zároveň ruší účinok ČK udelenej v zápase, DP 38-1, uhr. 10 € v MZF,
U – 66 Ďanovský Andrej 1156010 Ďanová, na základe odborného stanoviska KR TFZ a správy DZ TFZ, DK upúšťa od udelenia DS a zároveň ruší účinok ČK udelenej v zápase, DP 38-1, uhr. 10 € v MZF,
U – 67 Kováč Tomáš 1213281 Blatnica, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 21.09.2020, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 68 Grusmann Tomáš 1253938 Trebostovo, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 21.09.2020, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k udeleniu ČK hráčov D č. 10 a H č. 14 na základe vzhliadnutého videa zo 68 min. a správy delegáta zväzu z MFS II. VITAR triedy M. Čepčín – Ďanová a rozhodla takto: R nesprávne udelil ČK hráčovi D č. 10 a hráčovi H č.14. R mal správne udeliť OT ŽK D č.10 za NS – riskantne vrazenie do súpera a hráčovi H č. 14 mal správne udeliť OT ŽK za NS – sotenie do súpera riskantným spôsobom v prerušenej hre.
2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Tibor Bodoň – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ