Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2019/2020 – 20. 02. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.02.2020 okrem iného zaoberal:
– hospodárením TFZ za rok 2019,
– zhodnotením 25. ročníka plesu TFZ, na ktorom boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2019: Lukáš Čiljak, Branislav Plešo, Tomáš Krnáč, Ľuboš Thomka, Ladislav Martinček, Peter Gorgosz, Peter Šulan, Peter Lúdik, Martin Ličko, Michal Kempný, Michal Bízik. Najlepší dorastenec za rok 2019 – Ján Bartoš a najlepší žiak za rok 201 – Boris Vajdel. Taktiež bola vyhlásená aj Píšťalka roka 2019 – Jakub Bajcár, Trénerská osobnosť Turca – Stanislav Petrík.
– záverečným účtom plesu,
– správou o platobnej disciplíne klubov,
– informáciami k prebiehajúcej Zimnej halovej lige žiakov,
– prípravou turnaja prípravky U11, ktorý sa uskutoční 08.03.2020 v Turanoch,
– prípravou školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční 21.-22.03.2020 v penzióne Brest v Jasenskej doline,
– prípravou stretnutia s klubmi, ktoré sa uskutoční 19.03.2020 v penzióne Čierna pani v Martine,
– obsadzovaním a využívaním tréningovej hracej plochy Pltníky pre kluby spadajúce pod TFZ.
– účasťou na futsalovom turnaji rozhodcov o pohár predsedu KR SsFZ v Lučenci podľa propozícií. 

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ obdržal ponuku na zakúpenie vstupeniek na barážový zápas Slovensko – Írsko. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovom sídle TFZ.
2. Oznamujeme FK, že neformálne stretnutie vedenia TFZ s klubmi sa uskutoční 19.03.2020 o 16.00 hod. v penzióne Čierna pani (salónik nad reštauráciou, 1. poschodie) v Martine.
3. Informujeme FK, že HP Pltníky bude možné neskôr využívať aj na majstrovské futbalové stretnutia po splnení všetkých kritérií na ktorých sa toho času pracuje. O možnosti využitia HP na MFS budeme včas informovať.
4. Dňa 23.02.2020 pokračuje Zimná halová liga žiakov, ktorú organizuje TFZ v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom. Štvrtý hrací deň so začiatkom o 11.00 hod. je vylosovaný nasledovne:
Gymnázium Turčianske Teplice: T. Teplice – Dražkovce (U15), T. Teplice – H. Štubňa (U15), Dražkovce – H. Štubňa (U15), Turany – Dražkovce (U13), Turany – Sučany (U13), Dražkovce – Sučany (U13)
Športová hala Diaková: Diviaky – Krpeľany (U15), Diviaky – Ďanová (U15), Krpeľany – Ďanová (U15), Diviaky – T. Štiavnička (U13) – 2×40 min.
SOU Strojárske Martin: Kláštor – Košťany (U15) – 2×40 min., Kláštor – Košťany (U13) – 2×40 min. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. MŠK FOMAT Martin usporiada dňa 01.04.2020 o 16.30 hod. na ihrisku s umelou trávou, v areály ZŠ s MŠ Hurbanova Martin ukážkový tréning spojený s workshopom na tému „Tréningový proces mládeže v kategórii prípravky“. Súčasťou prezentácie bude ukážkový tréning družstva MŠK FOMAT Martin U10 a následná diskusia o nových trendov v trénovaní detí, v kategórii prípravka. Tréningovú jednotku budú viesť kvalifikovaní tréneri MŠK FOMAT Martin p. Fúčela Rastislav, Lúčanský Milan a Turčina Lukáš. Záujemcovia o uvedené vzdelávanie sa môžu informovať a prihlásiť u p. Fúčelu Rastislava na tel. čísle 0907 831 441, alebo na TFZ. Zraz prihlásených záujemcov bude 01.04.2020 o 16.30 hod. pred sekretariátom MŠK FOMAT Martin.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 21. – 22. marca 2020 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 36 €, kde 26 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Žiadame všetkých R a DZ, aby na seminár priniesli aj potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu. Na seminári sa budú uzatvárať aj dohody o pracovnej činnosti, nevyhnutné k výkonu funkcie rozhodcu v súťažiach TFZ, ktoré bez potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nebude možné uzavrieť. Bližšie informácie k semináru poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470 u ktorého sa môžu prihlásiť aj noví záujemcovia o rozhodovanie.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ