Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2019/2020 – 13. 02. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční 17.02.2020 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Dňa 07.02.2020 boli futbalovým klubom, ktoré majú mládežnícke družstva, poukázané platby od SFZ z prerozdelených členských príspevkov. Výška príspevku je 159,89 € na jedno mládežnícke družstvo. Príspevok je rozdelený do dvoch platieb (prvá časť platieb, 50% zo 159,89 €/družstvo, bola uhradená, druhá časť, druhých 50%, bude uhradená v druhej polovici mesiaca júl 2020 po ukončení sezóny a záverečnom zúčtovaní členských príspevkov). Celková suma pre FK na území regiónu Turca je 8793,95 €.
3. Dňa 13.02.2020 bola na futbalové kluby zaslaná tabuľka s obsadenosťou tréningovej hracej plochy Pltníky na mesiac marec 2020. V tabuľke sú vyznačené tréningy resp. zápasy MŠK Fomat Martin. Ostatné termíny (maximálne v celkovom rozsahu 60 hodín) sú voľné a možnosť využiť hraciu plochu má každý klub v pôsobnosti TFZ za podmienok uvedených v e-maily. Marcové termíny budú obsadzované s dodržaním zásady, aby každý klub mal rovnakú možnosť odohrať zápas resp. tréning na HP Pltníky.
4. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.
5. Dňa 16.02.2020 pokračuje Zimná halová liga žiakov, ktorú organizuje TFZ v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom. Tretí hrací deň so začiatkom o 11.00 hod. je vylosovaný nasledovne:
Gymnázium Turčianske Teplice: Diviaky – Dražkovce (U15) – 2×40 min., Diviaky – Dražkovce (U13) – 2×40 min.
Športová hala Diaková: Kláštor – Krpeľany (U15), Kláštor – H. Štubňa (U15), Krpeľany – H. Štubňa (U15), Kláštor – T. Štiavnička (U13), Kláštor – Sučany (U13), T. Štiavnička – Sučany (U13)
SOU Strojárske Martin: T. Teplice – Košťany (U15), T. Teplice – Ďanová (U15), Košťany – Ďanová (U15), Turany – Košťany (U13) – 2×40 min.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme R a DZ a taktiež aj záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. Miesto a termín konania seminára R a DZ bude zverejnené v najbližšej Úradnej správe. V prípade nových záujemcov o rozhodovanie je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ