Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2019/2020 – 06. 02. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že v pondelok 10.02.2020 je plánová rozsiahla odstávka systému ISSF z dôvodu navyšovania výkonu a aktualizácie nevyhnutných technologických častí systému. Z toho dôvodu prosíme upozornite svojich hráčov, že v tento deň nebude možné vytvoriť osobné konto hráča a do skončenia odstávky nebude možné ani zadávať resp. schvaľovať prípadné žiadosti o registráciu, transfer a podobne. Predpokladaný čas odstávky je od 9.00 hod. do 15.00 hod.
2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac január 2020 je do 10.02.2020.
3. Rozhodcovom TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2019, a neprevzali si osobne na sekretariáte TFZ potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019 oznamujeme, že toto potvrdenie im bolo zaslané poštou dňa 06.02.2020.
4. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.
5. Dňa 09.02.2020 pokračuje Zimná halová liga žiakov, ktorú organizuje TFZ v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom. Druhý hrací deň so začiatkom o 11.00 hod. je vylosovaní nasledovne:
Gymnázium Turčianske Teplice: Diviaky – Košťany (U15), Diviaky – H. Štubňa (U15), Košťany – H. Štubňa (U15), Diviaky – Košťany (U13), Diviaky – Sučany (U13), Košťany – Sučany (U13).
Športová hala Diaková: Kláštor – Dražkovce (U15), Kláštor – Ďanová (U15), Dražkovce – Ďanová (U15), Kláštor – Dražkovce (U13) – 2×40 min.
SOU Strojárske Martin: T. Teplice – Krpeľany (U15) – 2×40 min., Turany – T. Štiavnička (U13) – 2×40 min.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. MŠK FOMAT Martin usporiada dňa 01.04.2020 o 16.30 hod. na ihrisku s umelou trávou, v areály ZŠ s MŠ Hurbanova Martin ukážkový tréning spojený s workshopom na tému „Tréningový proces mládeže v kategórii prípravky“. Súčasťou prezentácie bude ukážkový tréning družstva MŠK FOMAT Martin U10 a následná diskusia o nových trendov v trénovaní detí, v kategórii prípravka. Tréningovú jednotku budú viesť kvalifikovaní tréneri MŠK FOMAT Martin p. Fúčela Rastislav, Lúčanský Milan a Turčina Lukáš. Záujemcovia o uvedené vzdelávanie sa môžu informovať a prihlásiť u p. Fúčelu Rastislava na tel. čísle 0907 831 441, alebo na TFZ. Zraz prihlásených záujemcov bude 01.04.2020 o 16.30 hod. pred sekretariátom MŠK FOMAT Martin.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ