Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2019/2020 – 30. 01. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Počas zimného registračného obdobia je možné vykonať len prestup s obmedzením. Aktuálne zimné registračné obdobie je od 01.01.2020 do 31.03.2020 (aj zimné registračné obdobie zo zahraničia). Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča.
2. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.
3. Dňa 02.02.2020 začína Zimná halová liga žiakov, ktorú organizuje TFZ v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom. Prvý hrací deň so začiatkom o 11.00 hod. je vylosovaní nasledovne:
Gymnázium Turčianske Teplice: Kláštor – Diviaky (U15), Kláštor – T. Teplice (U15), Diviaky – T. Teplice (U15), Kláštor – Diviaky (U13), Kláštor – Turany (U13), Diviaky – Turany (U13).
Športová hala Diaková: Dražkovce – Košťany (U15), Dražkovce – Krpeľany (U15), Košťany – Krpeľany (U15), Dražkovce – Košťany (U13), Dražkovce – T. Štiavnička (U13), Košťany – T. Štiavnička (U13).
SOU Strojárske Martin: Ďanová – H. Štubňa (U15) – 2×40 min.
Vylosovanie ďalších hracích dní ako aj propozície boli zaslané účastníkom e-mailom. V prípade otázok týkajúcich sa Zimnej halovej ligy kontaktujte sekretára TFZ alebo p. Pyšného z Kláštora pod Znievom.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen organizuje v termíne 29.02.2020 – 18.05.2020 vo Zvolene školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.02.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
2. TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 23.02.2020 (nedeľa) o 09.00 hod. v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA  GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 14.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov – 50 trénerov) posielajte do 10. februára 2020 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka – aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com.
3. MŠK FOMAT Martin  usporiada dňa 01.04.2020 o 16.30 hod. na ihrisku s umelou trávou, v areály ZŠ s MŠ Hurbanova Martin ukážkový tréning spojený s workshopom na tému „Tréningový proces mládeže v kategórii prípravky“. Súčasťou prezentácie bude ukážkový tréning družstva MŠK FOMAT Martin U10 a následná diskusia o nových trendov v trénovaní detí, v kategórii prípravka. Tréningovú jednotku budú viesť kvalifikovaní tréneri MŠK FOMAT Martin p. Fúčela Rastislav, Lúčanský Milan a Turčina Lukáš. Záujemcovia o uvedené vzdelávanie sa môžu informovať a prihlásiť u p. Fúčelu Rastislava na tel. čísle 0907 831 441, alebo na TFZ. Zraz prihlásených záujemcov bude 01.04.2020 o 16.30 hod. pred sekretariátom MŠK FOMAT Martin.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ