Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2019/2020 – 28. 11. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu blížiaceho sa termínu vyplácania vyzbieraných členských poplatkov SFZ (do 15.12.2019, rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 27.06.2019) odporúčame FK, aby si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ, najneskôr v termíne do 30.11.2019.
2. Dňa 21.11.2019 bol na FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista roka 2019“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2019“ a „Najlepší žiak za rok 2019“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ (primárne zasielať mailom (scen, fotografia) na tfz@tfz.sk, resp. poštou alebo osobne do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu) z dôvodu dovolenky sekretára TFZ).
3. Sekretár TFZ v dňoch 04.12. – 15.12.2019 bude čerpať riadnu dovolenku a bude odcestovaný mimo územia SR. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ na tel. č. 0914 358 454. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).
4. Najbližšia Úradná správa TFZ vyjde 19.12.2019.
5. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 20.12.2019 (piatok) o 16.00 hod. Miesto bude upresnené v pozvánke, ktorá bude zaslaná členom VV TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-69 Oznamujeme FK, že dňa 08.03.2020 v Turanoch sa uskutoční turnaj pod záštitou TFZ pre vekovú kategóriu prípravky U11. Záujemcovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, zašlú prihlášky prostredníctvom ISSF na Športovo-technickú komisiu alebo e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne najneskôr do 15.12.2019 spolu s kontaktom na trénera, alebo inú zodpovednú osobu za družstvo na turnaji.
ŠTK-M-70 Oznamujeme FK, že v mesiaci február 2020 sa uskutoční Zimná halová liga žiakov, ktorú organizuje TFZ v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom pre vekovú kategóriu žiakov (U13, U15). Z dôvodu, že sa jedná o projekt, ktorý bude prebiehať počas celého mesiaca a nie je to jednodňový turnaj, predbežné propozície, pre lepšie pochopenie projektu, boli zaslané na FK e-mailom (štatutári, tajomníci, ISSF manažéri..). Záujemcovia (účastníci súťaží U13 alebo U15), ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, zašlú prihlášky prostredníctvom ISSF na Športovo-technickú komisiu alebo e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne najneskôr do 15.12.2019 spolu s kontaktom na trénera, alebo inú zodpovednú osobu za družstvo na turnaji.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ