Úradná správa TFZ č. 17

Dňa 18. októbra 2019 nás vo veku nedožitých 69 rokov navždy opustil
dlhoročný funkcionár a tréner pán Milan Šimko.
Česť jeho pamiatke!!

Úradná správa č. 17 – ročník 2019/2020 – 24. 10. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 21.10.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– správou o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiaca 2019,
– správou o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 2019,
– prípravou 25. ročníka plesu TFZ,
– vyúčtovaním finančného príspevku SFZ na zabezpečenie a prevádzku sídla TFZ, ktoré bolo zaslané v druhej etape dňa 30.09.2019,
– informáciami k turnajom prípravky U11 a zimnej halovej ligy žiakov, ktoré sa budú organizovať v mesiacoch február-marec 2020,
– nomináciou na ocenenie trénerov v Stredoslovenskom regióne za rok 2019,
– nomináciou hráčov v kategórii dospelých do výberu TFZ na turnaj, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 v Púchove,
– informáciami a predloženými návrhmi SsFZ na reorganizáciu súťaží mládeže SsFZ (dorast, žiaci),
Schválil:
– novelizáciu Smernice o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ v časti dokumenty – základné dokumenty.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 22.10.2018 bol na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2019“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2019“ a „Najlepší žiak za rok 2019“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (osobne, poštou, skenom) vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ. Spolu s anketovým lístkom bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2019“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2019.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-30 Opakovane žiadame predložiť videozáznamy z MFS II. DOUBLE STAR BET triedy, 6. kolo: Turčianska Štiavnička „B“ – Turčianske Kľačany (nie Valča!!!), 7. kolo: Háj – Malý Čepčín, 9. kolo: Krpeľany – Turčianska Štiavnička „B“. Videozáznamy žiadame doručiť na sekretariát TFZ najneskôr do 28.10.2019 do 14.30 h. (prípadne zaslať cez online úložiská).
ŠTK-S-31 Na ŠTK bol dodatočne doručený požadovaný videozáznam z MFS I. DOUBLE STAR BET triedy, 7. kolo Blatnica – Belá-B.
ŠTK-S-32 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS I. DOUBLE STAR BET triedy, 13. kolo ŠK Drienok Mošovce – TJ Slovan Bystrička, dňa 26.10.2019 (sobota) o 14.00 hod. (zmena termínu).
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-64 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS prípravky U11, 10. kolo TJ Slovan Bystrička – ŠK Dynamo Diviaky, dňa 25.10.2019 (piatok) o 16.30 hod. (zmena termínu).
ŠTK-M-65 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 9. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ Družstevník Belá – Dulice, dňa 26.10.2019 (sobota) o 12.00 hod. (zmena času).
ŠTK-M-66 Opakovane predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 29.10.2019 o 16.00 hod. z MFS žiakov U15 T. Teplice – Turany vedúceho družstva Viktora Jánošíka a hráča Matúš Kleskeň 1373307.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu družstva dospelých na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v dňa 14. decembra 2019 v Púchove.
Realizačný tím TFZ Martin: Tréner – Stanislav PETRÍK.
Nominovaní hráči do výberu :
BLATNICA – Milan KOLENÍK, BYSTRIČKA – Tomáš KRNÁČ, DRAŽKOVCE – Lukáš ČILJAK, ĎANOVÁ – Jozef ŠAVOL, MOŠOVCE – Peter LÚDIK, Branislav PLEŠO, Matej ŠNIRC, PRÍBOVCE – Michal BÍZIK, SL. PRAVNO – Martin LIČKO, SUČANY – Andrej LETRIK, T. TEPLICE – Rastislav KARAS, TREBOSTOVO – Tomáš GRUSMANN, VRÚTKY – Peter GORGOSZ, ŽABOKREKY – Michal VIDLÁK, Branislav JESENSKÝ.
Bližšie informácie budú uvádzané priebežne v nasledujúcich Úradných správach TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 22. 10. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 81 Jurko Tomáš 1228652 Lipovec, vylúčený po 2ŽK, DS: 1 SSN od 21.10.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 82 Petrovič Michal 1211403 Mošovce, vylúčený za HNS – podrazenie súpera v gólovej príležitosti podľa  čl. 46-1b DP, DS: 1 SSN od 21.10.2019, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 83 Chovanec Ján 1066241 M. Čepčín, vylúčený za HNS – sotenie do brankára rukami mimo PÚ podľa čl. 49-1a DP, DS: 2 SSN od 21.10.2019, DP 49-2a, uhr. 10  €  v MZF,
U – 84 Hanzel Marek 1221104 Turček, vylúčený za HNS – sotenie do súpera mimo PÚ podľa čl. 49-1a DP, DS: 2 SSN od 21.10.2019, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí z MFS hraných 19.-20.10.2019: Višňovec -0,2 (neuved. najlepší hráči).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ