Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2019/2020 – 10. 10. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 08.10.2019 na mimoriadnom zasadnutí prerokoval informácie vo veci prerozdelenia príspevku vo výške 87 000 € pre FK na území Turca v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry – III. etapy a schválil uznesenie s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na www.futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019 (ako informoval p. Letko prostredníctvom helpdesk ISSF). Žiadame Vás, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Celková suma pre kluby TFZ na čerpanie bola 34 545,50 Eur, po tom ako bol príspevok navýšený z dôvodu dodatku zmluvy s Ministerstvom školstva o čiastku 575 Eur, o čom SFZ informoval prostredníctvom helpdesk-u ISSF v auguste. K dnešnému dňu nebola vyčerpaná suma 4390 Eur (Krpeľany, Valča kredity zatiaľ nečerpali vôbec). Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk. Z nevyčerpaných kreditov je možné uhradiť aj delegované osoby za mládežnícke stretnutia.
2. Novým predsedom TJ IDOP Lipovec je p. Milan Štrbák, e-mail: mino.strbak@gmail.com, tel. č.: 0907 840 394

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-21 V zmysle čl. XVIII., bod 13., písm. „h“ Rozpisu súťaží, žiadame predložiť na kontrolu videozáznam zo stretnutia I. DOUBLE STAR BET triedy, 9. kolo: Slovany – Belá-B, videozáznamy zo stretnutí II. DOUBLE STAR BET triedy, 7. kolo: Háj – Malý Čepčín a Ďanová – Turčianska Štiavnička-B. Videozáznamy žiadame doručiť na sekretariát TFZ najneskôr do 14.10.2019 do 14.30 h. (prípadne zaslať cez online úložiská).
ŠTK-S-22 Na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS II. DOUBLE STAR BET triedy, 5. kolo ŠK Sklené – ŠK Turčianska Štiavnička „B“, eviduje ŠTK udelenú ŽK hráčovi H č. 12 Marián Špirko 1143073, ktorá nebola uvedená v ZoS. Opravu v ISSF vykoná správca súťaží.
ŠTK-S-23 Opakovane žiadame predložiť videozáznamy z MFS I. DOUBLE STAR BET triedy, 7. kolo: Blatnica – Belá „B“, 8. kolo: Slovenské Pravno – Blatnica, II. DOUBLE STAR BET triedy, 6. kolo: Turčianska Štiavnička „B“ – Turčianske Kľačany. Videozáznamy žiadame doručiť na sekretariát TFZ najneskôr do 14.10.2019 do 14.30 h. (prípadne zaslať cez online úložiská).
ŠTK-S-24 Z dôvodu nepriaznivého počasia v pôvodnom termíne konania MFS a na základe dohody uvedenej v ZoS, súhlasíme s odohraním MFS I. DOUBLE STAR BET triedy, 10. kolo TJ Slovan Bystrička – TJ Družstevník Belá-Dulice „B“, dňa 15.10.2019 (utorok) o 16.00 h.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-54 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS prípravky U11, 7. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – ATTACK Vrútky, dňa 14.10.2019 (pondelok) o 17.00 h.
ŠTK-M-55 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS žiakov U15, 8. kolo TJ Družstevník Belá-Dulice  – TJ Turčan Košťany, dňa 18.10.2019 (piatok) o 16.00 h.
ŠTK-M-56 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 9. kolo TJ ŠK Drienok Mošovce  – ATTACK Vrútky, dňa 27.10.2019 (nedeľa) o 10.00 h.
ŠTK-M-57 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS žiakov U15, 8. kolo MFK Tepličan – Tatran Turany, dňa 12.10.2019 (sobota) o 14.00 h.
ŠTK-M-58 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS žiakov U15, 9. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Dražkovce, dňa 17.10.2019 (štvrtok) o 16.30 h.
ŠTK-M-59 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 7. kolo ŠK Drienok Mošovce – TJ Družstevník Belá-Dulice, dňa 17.10.2019 (štvrtok) o 16.30 h.
ŠTK-M-60 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS staršej prípravky U11, 7. kolo TJ Družba Malý Čepčín – TJ Družstevník Ďanová, dňa 14.10.2019 (pondelok) o 16.30 h.
ŠTK-M-61 Na základe Súťažného poriadku futbalu čl. 82, písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS starších žiakov U15, 8. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ Žiara Horná Štubňa a priznávame 3 body TJ Družstevník Dražkovce. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
Nakoľko sa na TFZ predbežne prihlásil nízky počet záujemcov o školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (3), v roku 2019 ani začiatkom roku 2020 TFZ neplánuje otvoriť školenie trénerov v Martine. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúce školenia:
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality.
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality.
3. TMK SsFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 17.11.2019 (nedeľa) o 09.30 hod. v Banskej Bystrici seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 10 €. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov – 180 trénerov) posielajte do 10. novembra 2019 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka – aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 08. 10. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 69 Cvengroš Marek 1282026 Sklené – vylúčenie za podrazenie súpera zozadu v gólovej príležitosti, DS: 2 SSN + zmena podmienečnej DS 1 súťažne stretnutie na nepodmienečné, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 70 Petrovič Michal 1179102 Mošovce – vylúčený po 2 ŽK, DS:  1 SSN od 07.10.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 71 Majerčík Ferdinand 1179517 Košťany – na základe vzhliadnutého záznamu zo stretnutia a oznámenia o nedostatkoch v stretnutí Košťany – Dražkovce, za hodenie plastovej fľaše do sektoru divákov, DS: 2 SSN od 01.10.2019, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Vykonaný pohovor s R Bajcár, AR1 Šperka za účelom objasnenia okolností z MFS I. DOUBLE STAR BET triedy Košťany – Dražkovce (29.09.2019).
2. R Rastislav Vajdel, doposiaľ bez oddielovej príslušnosti sa prihlásil do TJ Družstevník Dražkovce. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ