Úradná správa TFZ č. 12

V týchto dňoch nás vo veku 71 rokov navždy opustil zanietenec futbalu, bývalý rozhodca a dlhoročný predseda FK Trebostovo Ľubomír Lukášik. Česť jeho pamiatke!!

Dňa 18. septembra 2019 nás po ťažkej chorobe opustil dlhoročný rozhodca a delegát zväzu oblastných a regionálnych súťaží pán Ľubomír Polonec. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok, dňa 20. septembra 2019 o 15.30 hod. v Dome smútku v Podhradí. Česť jeho pamiatke!!

 Úradná správa č. 12 – ročník 2019/2020 – 19. 09. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.09.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– správou o hospodárení TFZ za I. polrok 2019, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach,
– prípravou a určením organizačného výboru TFZ pre zabezpečenie 25. ročníka plesu TFZ s vyhlásením 11-ky roka 2019, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne dňa 24. januára 2020 v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami o podaných žiadostiach v rámci 3. etapy projektu SFZ Podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry o ktorých kluby informovali TFZ,
– školením R a DZ v zimnom období,
– prípravou školenia zdravotníkov.
Schválil:
– návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2 % z daní,
– návrh na doplnenie rozhodcov Roman Ligas a Tibor Kytas na nominačnú listinu rozhodcov TFZ,
– uvoľnenie finančných prostriedkov vybrané za disciplinárne sankcie týkajúce sa mládežníckych družstiev na organizáciu turnajov v zimnom období (predpokladaný termín konania turnajov v mesiacoch február, marec), ktoré budú organizované TFZ,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V roku 2019 je v rámci podpory mládežníckeho futbalu možné čerpať v kluboch TFZ celkovú sumu 34 545,50 Eur, t.j na jedno mládežnícke družstvo 628,10 Eur. K dnešnému dňu nebola vyčerpaná suma 8486,32 Eur. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov je do 10.12.2019. Taktiež upozorňujeme kluby, aby si skontrolovali zostatok kreditov aj v súvislosti, že príspevok bol navýšený z dôvodu dodatku zmluvy s Ministerstvom školstva, o čom SFZ informoval prostredníctvom helpdesk-u ISSF v auguste. Bližšie informácie k spôsobu čerpania kreditov boli zverejnené v predchádzajúcich úradných správach.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-14 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. DOUBLE STAR BET triedy, 9. kolo TJ Družstevník Ďanová – FC Tatran Kláštor pod Znievom dňa 12.10.2019 (sobota) o 14.30 hod.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-39 Na základe povinnosti usporiadateľov zabezpečiť na každom MSF kvalifikovanú lekársku službu a predchádzajúcich upozornení ŠTK-S-11 a ŠTK-M-24 uverejnených v úradných správach TFZ a vykonanej kontroly, postupujeme na disciplinárne riešenie za nesplnenie uvedenej povinnosti TJ Družstevník Dražkovce (MFS  dorastov U19 Dražkovce  – Mošovce), TJ Družstevník Ďanová (MFS  starších žiakov U15 Ďanová  – Žabokreky) a TJ Turčan Košťany n. Turcom (MFS starších žiakov U15 Košťany – T. Teplice).
ŠTK-M-40 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 5. kolo TJ Družstevník Belá-Dulice – ATTACK Vrútky-B dňa 29.09.2019 (nedeľa) o 10.00 hod. na HP Vrútky (zmena dátumu, času a poradia stretnutí).
ŠTK-M-41 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 6. kolo FK Slovan Žabokreky – TJ Tatran Turany dňa 1.10.2019 (utorok) o 16.00 hod. (zmena dátumu a času stretnutia).
ŠTK-M-42 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 6. kolo ATTACK Vrútky-B – FK Slovan Žabokreky dňa 05.10.2019 (sobota) o 10.00 hod. na HP Žabokreky (zmena času a poradia stretnutí).
ŠTK-M-43 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS mladšej prípravky  U9, 5. kolo TJ Družstevník Sklabiňa – ATTACK Vrútky dňa 19.09.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena času stretnutia).
ŠTK-M-44 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS mladších žiakov  U13, 3. kolo ŠK Dynamo Diviaky – TJ Tatran Sučany dňa 19.09.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena dátumu stretnutia).
ŠTK-M-45 Upozorňujeme vedúcich družstiev žiakov U15 ak majú ostaršených hráčov narodených v roku 2010 a ISSF systém im nedovolí takýchto hráčov zaradiť do zostavy, aby postupovali ako pri štarte starších hráčok (uvádzať meno v zázname rozhodcu, za ktorého hráča nastúpili)!!!

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Coerver Coaching v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom organizuje školenie pre trénerov Coerver Intro. Školenie je určené pre všetkých, najmä mládežníckych trénerov, ktorý majú záujem o oboznámenie sa s tréningovým programom Coerver Coaching, ktorý vo svojom tréningovom procese využívajú na Slovensku okrem iných mládežnícky tréneri v MŠK Žilina, Spartak Trnava či MFK Ružomberok. Miesto konania: Kláštor pod Znievom, dátum: sobota 28.09.2019 od 9.00 hod., 2 hodiny teoretických prednášok, 4 hodiny praktických ukážok na ihrisku. Viac informácií ako aj prihlášky nájdete na www.coerver.sk, časť Kurzy pre trénerov, prípadne na telefónnom čísle 0908 675 159 – Michal Pyšný, FC Tatran Kláštor pod Znievom. Cena kurzu 45 eur po zľave (viac informácií k jej uplatneniu Michal Pyšný). Za absolvovanie školenia môžu tréneri získať kredity potrebné na obnovenie trénerských licencií. Školenie však neslúži na získanie trénerskej licencie UEFA Grassroots C.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 17. 09. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 47 Prachár Jakub 1340430 Krpeľany, vylúčený za HNS voči DO v zmysle čl. 48-1c DP, DS: 3 SSN od 16.09.2019, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF,
U – 48 Novodomec Ján 1175116 Blatnica, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 16.09.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 49 TJ Družstevník Dražkovce, na základe podnetu ŠTK TFZ za nesplnenie si povinností usporiadajúceho FK, vyplývajúcich z RS TFZ 2019/2020, kap. XII bod 7 a kap. XV bod 8 – nezabezpečenie zdravotnej služby v stretnutí dorast U19 medzi Dražkovce – Mošovce podľa čl. 64-1a DP, DS: Upozornenie v zmysle čl. 10-1 DP, uhr. 5 € v MZF,
U – 50 TJ Družstevník Ďanová, na základe podnetu ŠTK TFZ za nesplnenie si povinností usporiadajúceho FK, vyplývajúcich z RS TFZ 2019/2020, kap. XII bod 7 a kap. XV bod 8 – nezabezpečenie zdravotnej služby v stretnutí starší žiaci U15 medzi Ďanová – Žabokreky podľa čl. 64-1a DP, DS: Upozornenie v zmysle čl. 10-1 DP, uhr. 5 € v MZF,
U – 51 TJ Turčan Košťany, na základe podnetu ŠTK TFZ za nesplnenie si povinností usporiadajúceho FK, vyplývajúcich z RS TFZ 2019/2020, kap. XII bod 7 a kap. XV bod 8 – nezabezpečenie zdravotnej služby v stretnutí starší žiaci U15 medzi Košťany – T. Teplice podľa čl. 64-1a DP, DS: Upozornenie v zmysle čl. 10-1 DP, uhr. 5 € v MZF,
U – 52 Koleno Tomáš 1224985 Horná Štubňa – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto jeho žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS na 1  stretnutie podmienečne do 31.12.2019, DP 41-1, 2, uhr. 10 € v MZF,
U – 53 FK ATTACK Vrútky – za nesplnenie U-46, DK v zmysle čl. 83 bod 4 DP konanie o odvolaní zastavuje, uhr. 5 € v MZF,
U – 54  Milan Reichl 1389600 VD H. Štubňa – na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí, správy DZ a vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia Belá „B“ – Horná Štubňa, pre porušenie 48-1a,b, DS: 2 SSN od 19.09.2019, DP 48-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 55 Jozef Srogončík 1038042 bezpečn. manažér. H. Štubňa – na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí a vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia Belá „B“ – Horná Štubňa,  DK v zmysle čl. 78-5b DP upúšťa od uloženia DS,
U – 56 TJ Žiara Horná Štubňa – na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení, za svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom v zmysle čl. 60 DP, DS pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie podľa čl. 12 DP, uhr. v MZF,
U – 57 TJ Žiara Horná Štubňa – na základe podnetu KR TFZ za nedodanie vyžiadaného videozáznamu zo stretnutia Horná Štubňa – Slovany podľa čl. 64-1b DP, DS pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie podľa čl. 64-4 DP, uhr. v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 14.09.-15.09.2019: Gábor -0,2 (chýba HP).
2. KR odstupuje na DK nedodanie vidozáznamu TJ Žiara Horná Štubňa zo stretnutia H. Štubňa – Slovany (31.08.2019) Vzhľadom na to, že nebol dodaný videozáznam zo stretnutia potrebný k vyhodnoteniu sťažnosti, považujeme sťažnosť Hornej Štubne voči výkonu rozhodcu za neopodstatnenú.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ