Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2019/2020 – 05. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu, že na kurz prvej pomoci, ktorý chcel TFZ zabezpečiť v spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa prihlásilo len 5 uchádzačov, školenie v avizovanom termíne sa nekoná. So zástupcom Slovenského Červeného kríža bude dohodnutý iný termín a spôsob absolvovania kurzu pre nahlásených uchádzačov. O termínoch a bližších informáciách budú priamo prihlásení záujemcovia informovaní sekretárom TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-24 Dôrazne upozorňujeme kluby, že v zmysle čl. XXX. a XXXI. – Pravidlá a zásady organizovania súťaží U9, U11 a U13 Rozpisu súťaží TFZ, je povinnosťou klubových manažérov nahrať pred stretnutím v ISSF nominácie hráčov. Po stretnutí je povinnosťou domáceho manažéra bezodkladne zabezpečiť vyplnenie všetkých náležitostí (strelci gólov, najlepší hráči, HU, lekárske zabezpečenie) v „zápise pre laikov“ a jeho priebežné uloženie. Nesplnenie uvedených povinností do 24 hodín od skončenia MFS je považované za disciplinárne previnenie a bude postúpené na riešenie DK.
ŠTK-M-25 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 3. kolo Kláštor pod Znievom – Vrútky-B dňa 05.09.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. na HP Príbovce (zmena termínu a času).
ŠTK-M-26 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS staršej prípravky U11, sk. „C“ 2. kolo Diviaky-B – Turčianske Teplice dňa 18.09.2019 (streda) o 16.30 hod. (zmena termínu a času).
ŠTK-M-27 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Dávid Šútovec 1365478 pre súťažný ročník 2019/2020 za Tatran Sučany a MŠK Fomat Martin.
ŠTK-M-28 Na základe ISSF podania, z dôvodu kolízie HP, nariaďujeme odohrať MFS mladšej prípravky U-9, 4. kolo Vrútky – Dražkovce dňa 11.9.2019 (streda) o 17.00 hod. na HP Dražkovce (zmena poradia stretnutí).
ŠTK-M-29 Na základe upozornenia a konfrontácie s novým znením SP, upravujeme čl. VI Štart hráčov, bod 2 Rozpisu súťaží TFZ nasledovne:
V kategórii dorastu (U19) hráči narodení 01.01.2001 – 31.12.2004 a hráči narodení v roku 2005 po dovŕšení 15. roku.
Za chybu pri príprave RS sa ospravedlňujeme.
ŠTK-M-30 Súhlasíme so striedavým štartom hráčky Anna Mária Cicková 1410769 pre súťažný ročník 2019/2020 za TJ Turčan Košťany a MŠK Fomat Martin.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ odstupuje na riešenie DK za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí výberu TFZ Martin v kategórii prípravky U11, ktoré sa konalo dňa 31.08.2019 na Bystričke v zmysle RS TFZ 2019/2020 čl. XXV. bod 33 písm. c) FK: Tatran Turany, ŠK Dynamo Diviaky, Attack Vrútky, Turčan Košťany.
2. Coerver Coaching v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom organizuje školenie pre trénerov Coerver Intro. Školenie je určené pre všetkých, najmä mládežníckych trénerov, ktorý majú záujem o oboznámenie sa s tréningovým programom Coerver Coaching, ktorý vo svojom tréningovom procese využívajú na Slovensku okrem iných mládežnícky tréneri v MŠK Žilina, Spartak Trnava či MFK Ružomberok. Miesto konania: Kláštor pod Znievom, dátum: sobota 28.09.2019 od 9.00 hod., 2 hodiny teoretických prednášok, 4 hodiny praktických ukážok na ihrisku. Viac informácií ako aj prihlášky nájdete na www.coerver.sk, časť Kurzy pre trénerov, prípadne na telefónnom čísle 0908 675 159 – Michal Pyšný, FC Tatran Kláštor pod Znievom. Cena kurzu 45 eur po zľave (viac informácií k jej uplatneniu Michal Pyšný). Za absolvovanie školenia môžu tréneri získať kredity potrebné na obnovenie trénerských licencií. Školenie však neslúži na získanie trénerskej licencie UEFA Grassroots C.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 03. 09. 2019 (v.z. Mgr. Viliam Lanko):
U – 17 Boďa  Jaroslav 1240922  H. Štubňa, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.09.2019, DP 37-3, uhr.10 € v MZF,
U – 18 Hribík  Martin 1178997 H. Štubňa, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.09.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 19 Figura Adam 1274599 Valča, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.09.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 20 Weis Jozef 1286629 Háj, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.09.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 21 Oros  Peter 1120459 Valča, vylúčený za HNS – urážka DO, DS: 3 SSN od 02.09.2019 + zmena podmienečnej DS 1 SSP na nepodmienečnú, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 22 Koleno Tomáš 1224985 H. Štubňa, vylúčený za HNS – urážka DO, DS: 3 SSN od 02.09.2019, DP 48-2b, uhr. 10  v MZF,
U – 23 Kačák Michal 1164016 Košťany, vylúčený za HNS-stúpenie a prišľapnutie hráča v prerušenej hre nadmernou silou, DS: 3 SSN od 02.09.2019, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 24 Šibík Štefan 1173486 Košťany, DK na základe ZoS začína disciplinárne konanie za HNS po stretnutí, vyhrážanie sa, vulgárne výroky a opľutie DO podľa čl. 48-1c. Zároveň predvoláva menovaného na zasadnutie DK dňa 11.09.2019 (streda) o 16.30 h. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Košťany od 02.09.2019 až do vyriešenia, podľa čl. 71/1,2,3a,5b,6,7 a čl. 43/1,2a,4. Účasť nutná pod následkom uloženia DS.
U – 25 Štancel  Michal – R, DK predvoláva menovaného na zasadnutie DK dňa 11.09.2019 (streda) o 16.30 h. Účasť na zasadnutí nutná.
U – 26 Paľovčík Jozef – AR1, žiada menovaného o písomné vyjadrenie sa k HNS na DO po stretnutí Košťany – Slov. Pravno podaním cez ISSF do 09.09.2019.
U – 27 TJ Turčan Košťany – DK na základe ZoS začína disciplinárne konanie voči FK za nedostatočnú US po stretnutí Košťany – Slov. Pravno hraného dňa 01.09.2019 a zároveň predvoláva na zasadnutie DK dňa 11.09.2019 (streda) o 16.30 h. HU p. Pavla Sokola. Účasť nutná pod následkom uloženia DS.
U – 28 Cvengroš Dávid 1282001 Sklené – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a rozhodla, že žiadosti nevyhovuje, uhr. 10 € v MZF.
U – 29 TJ Tatran Turany – na základe podnetu TMK TFZ, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí výberu TFZ Martin v kategórií prípravky U11 konaného dňa 31.08.2019 na Bystričke, za porušenie RS TFZ 2019/2020 čl. XXV bod 33 písm. c) a čl. 64-1a DP. DS pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 55-4, 64-4,
U – 30 ŠK Dynamo Diviaky – na základe podnetu TMK TFZ, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí výberu TFZ Martin v kategórií prípravky U11 konaného dňa 31.08.2019 na Bystričke, za porušenie RS TFZ 2019/2020 čl. XXV bod 33 písm. c) a čl. 64-1a DP. DS pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 55-4, 64-4,
U – 31 ATTCK Vrútky – na základe podnetu TMK TFZ, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí výberu TFZ Martin v kategórií prípravky U11 konaného dňa 31.08.2019 na Bystričke, za porušenie RS TFZ 2019/2020 čl. XXV bod 33 písm. c) a čl. 64-1a DP. DS pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 55-4, 64-4,
U – 32 TJ Turčan Košťany – na základe podnetu TMK TFZ, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí výberu TFZ Martin v kategórií prípravky U11 konaného dňa 31.08.2019 na Bystričke, za porušenie RS TFZ 2019/2020 čl. XXV bod 33 písm. c) a čl. 64-1a DP. DS pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP55-4, 64-4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Predvolaný R Tibor Bodoň, nepripustenie 3 hráčov v MZF žiakov Turčan Košťany, vyriešený pohovorom a poučený ako postupovať pri takýchto situáciách.
2. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 31.08.-01.09.2019: Bukový -0,2 (chýba HU), Gábor -0,2 (chýba HU), Cvengroš -0,2 (neuved. najlepší hráči), Šperka -0,2 (neuved. najlepší hráči).
3. KR prijala podnet od TJ Žiara Horná Štubňa z MFS dospelých H. Štubňa – Slovany hraného 31.08.2019. KR predvoláva R Dominik Čavolský na zasadnutie KR dňa 10.09.2019 o 16.30 hod. ohľadom podnetu H. Štubne a úhrady uložených poplatkov.
4. KR žiada TJ Žiara Horná Štubňa o doručenie videozáznamu na sekretariát TFZ zo stretnutia H. Štubňa – Slovany v termíne do 09.09.2019.
5. KR prijala podnet od TJ Turčan Košťany z MFS dospelých Košťany – Slov. Pravno hraného 01.09.2019. KR zaujme stanovisko k podnetu po vzhliadnutí videozáznamu, ktorý bol doručený na sekretariát TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ