Úradná správa TFZ č. 35

Úradná správa č. 35 – ročník 2018/2019 – 28. 03. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-47  Na základe žiadosti a ISSF podania, nariaďujeme odohrať MFS II. QUICK triedy 13. kolo OFK Slovenské Pravno – Tatran Turany dňa 13.04.2019 (sobota) o 15.30 hod.
ŠTK-48 Na základe písomného oznámenia TJ Družstevník Ďanová odhlasuje družstvo dospelých zo súťaže I. QUICK triedy pre súťažný ročník 2018/2019. Družstvá vylosované s TJ Družstevník Ďanová budú mať voľno a výsledky budú anulované. Prípad odstupujeme na DK TFZ.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-86 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, nariaďujeme predohrať MFS dorastu U19 19. kolo ATTACK Vrútky „B“ – FC Tatran Kláštor p. Znievom dňa 24.04.2019 (streda) o 17.30 hod.
KM-87 Na základe ISSF podania (viac ako 21 dní dopredu) nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 17. kolo OFK Slovenské Pravno – TJ Turčan Košťany dňa 14.04.2019 (nedeľa) o 15.30 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 26. 03. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 145 Šnirc Matej 1248304 Mošovce, DS: 1 SSN od 25.03.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 146 Žilák Andrej 1160964 Sklabiňa, DS: 1 SSN od 25.03.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 147 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Družstevník Ďanová (odhlásenie družstva dospelých v priebehu súťaže), DK v zmysle čl. XXII bod 2 ods. 1 ukladá uhradiť poplatok 300 € + 10 € za prerokovanie, DP  64-1b, uhr. v MZF,
U – 148 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 25.3.2019:
Dolník Peter 1120032  Belá „B“, uhr. 10 € v MZF,
Murček Vladimír 1063283 Dražkovce, uhr. 10 € v MZF,
U – 149 Žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku DS, DP 41-1:
Bella Dušan 1066099 Turany – zmena zvyšku nepodmienečnej DS na podmienečnú DS do 31.12.2019, uhr. 10 € v MZF
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR pozýva na náhradné testy z PF dňa 02.04.2019 o 16.00 hod. v sídle TFZ (DO Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319) nasledovných R: Bajcár, Kulich, Parenička, Uhliar, Višňovec, Kucharčík, Franek, Viluda, Veselka, Pavlák.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ