Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2018/2019 – 15. 03. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 11.03.2019 okrem iného zaoberal:
– informáciami o turnaji prípravky U11, ktorý sa konal 02.03.2019 v Turanoch a o Stredoslovenskom turnaji prípraviek U11 – 2. ročník, ktorý sa bude konať v Žiline dňa 24.03.2019,
– prípravou medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa bude konať v predpokladanom termíne 21.05.2019 v Liptovskom Mikuláši,
– projektami v spolupráci s futbalovými klubmi slúžiace na podporu mládežníckych družstiev v regióne,
– účtovnou závierkou TFZ,
– charitatívnou reklamou s plnením v zaujímavej finančnej hodnote v prospech TFZ a FK, ktorá bola podpísaná a ktorej podmienkou je zmena názvu súťaži dospelých,
– prípravou súťaží TFZ pred jarnou časťou ročníka 2018/2019,
– informáciami k stretnutiu vedenia TFZ s FK, ktoré sa uskutoční 15.03.2019 o 16.30 hod. v hoteli Gader v Blatnici,
– informáciami k semináru R a DZ, ktorý sa uskutoční 16.-17.03.2019 v hoteli Gader v Blatnici, ktorý bude spojený aj so školením prvej pomoci a prednáškou profesionálneho rozhodcu súťaží SFZ,
– informáciami z konferencie SFZ konanej 01.03.2019 v Poprade.
Poveril:
– dočasným vedením Komisie mládeže TFZ p. Mgr. Daniela Borcovana.
Schválil:
– návrh na úpravu odmien delegovaných osôb.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu personálnych zmien v KM TFZ oznamujeme FK, že záujemcovia o prácu v komisii mládeže sa môžu prihlásiť do 30.04.2019 na sekretariáte TFZ alebo e-mailom na tfz@tfz.sk.
2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (01.03.2019 v Poprade) je možné od 01.03.2019 čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 676 621 € bude rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2018/2019 za podmienky, že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 585,70 €. Čerpanie príspevku v oprávnenej výške je možné od 01.03.2019 do 10.12.2019. Pre kluby TFZ je celková suma k čerpaniu, okrem klubu ÚTM, v sume 33 970 Eur.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK–43 Na základe žiadosti a ISSF podaní, nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy 21. kolo Dubové – Horná Štubňa dňa 11.05.2019 (sobota).
ŠTK–44 Z dôvodu rekonštrukcie HP nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy 14. kolo Bystrička – Belá Dulice „B“ 23.03.2019 (sobota) o 15.00 h. na HP FOMAT Martin (Hurbanova)
ŠTK–45 Na základe žiadosti a ISSF podania, z dôvodu konania hasičskej súťaže na HP, nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy Horná Štubňa – Trebostovo dňa 19.05.2019 (sobota) v ÚHČ.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM–81 Na základe písomného oznámenia FK Trebostovo odhlasuje družstvo mladších žiakov U13 zo súťaže pre súťažný ročník 2018/2019. Družstvá vylosované s FK Trebostovo budú mať voľno. Prípad odstupujeme na DK TFZ.
KM–82 Súhlasíme so striedavými štartami pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 pre hráčov:
– Adrián Čeman 1318874 za ATTACK Vrútky a TJ Dynamo Krpeľany v kategórii žiakov U15
– Samuel Štefunda 1320369 za ATTACK Vrútky a TJ Dynamo Krpeľany v kategórii žiakov U15

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od TJ Družstevník Dražkovce pre neodohrané MFS dorastu U19 Dražkovce – T. Teplice (T. Teplice odhlásili družstvo zo súťaže), priznáva HK TJ Družstevníku Dražkovce podľa RS TFZ čl. XX a požiadavky uvedenej v ISSF podaní celkovú sumu vo výške 128,80 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF MFK Tepličan T. Teplice.
2. Ku dňu 12.03.2019 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac február 2019 od TJ Družstevník Blatnica, ktorej splatnosť bola 11.03.2019. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje nomináciu hráčov U11 – ročník 2008 a mladší, na turnaj prípraviek „O Stredoslovenský pohár prípraviek 2019“, ktorý organizuje ObFZ Žilina za účasti výberov oblastných futbalových zväzov zo stredoslovenského regiónu. Turnaj sa uskutoční 24. marca 2019 (nedeľa) od 9.00 hod. na futbalovom ihrisku MŠK Žilina. Zraz hráčov a realizačného tímu je v Martine na parkovisku pri starej Bille (ul. Jilemnického) v Košútoch 24.03.2019 (nedeľa) o 7.30 hod. Hráči si so sebou donesú obuv na umelú trávu, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Milan Remeň – tréner, Ján Staňo – vedúci družstva, Stanislav Petrík – vedúci výpravy.
Nominovaní hráči: Maxim NABO, Martin IVAŠKA (Dražkovce), Matúš KÚDELKA, Šimon MATULA, Michal TOMAŠKA, Adrián SUŠIENKA (Sučany), Róbert JANÍK, Leo BROZMAN, Martin ČERVEŇ (Príbovce), Jakub MAJERÍK, František MAROŠ, Jakub MIŠUTA (Turany),

Disciplinárna komisia – zasadnutie 12. 03. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 140 Na základe predloženia dokladu FK Mošovce o úhrade peňažnej povinnosti od TJ Turčianske Kľačany za transfer hráča Richarda Brnu, DK ruší povinnosť pre TJ T. Kľačany uvedenú pod U-139.
U – 141 Na základe podnetu KM TFZ  FK Trebostovo – mladší žiaci, (odhlásenie družstva dorastu v priebehu súťaže) DK v zmysle čl. XXII bod 2 ods. 3 RS TFZ 2018/2019 ukladá uhradiť poplatok 150 € + 5 € za prerokovanie, DP 64 – 1b,
U – 142 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Blatnica na úhradu MZF za mesiac február 2019, ktorej splatnosť bola 11.03.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 18.03.2019 pod následkom udelenia DS. DK ukladá podľa čl. XXIII bod 7 RS TFZ 2018/2019 (opakované neuhradenie MZF v lehote splatnosti) pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64 – 1b,  64 – 4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 16. – 17. marca 2019 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Program seminára je zverejnený na webovej stránke TFZ. Začiatok seminára je posunutý na 9.30 hod. z dôvodu, aby sa účastníci seminára mohli zúčastniť 1. kola volieb prezidenta SR.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ