Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2017/2018 – 03. 05. 2018
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-056 V zmysle kontroly správneho vykonávania videozáznamov zo stretnutí, žiadame TJ Družstevník Háj o predloženie videozáznamu zo stretnutia II. QUICK triedy 15. kolo Háj – Slov. Pravno do 07.05.2018 do 14.00 hod. na sekretariát TFZ.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM–162 Kontumujeme MFS dorastu U19 15. kolo 28.04.2018 Vrútky „B“ – Slov. Pravno, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Vrútky podľa čl. 82/1b SP (hostia sa na MFS nedostavili).
KM–163 Žiadame FK Slov. Pravno o zaslanie písomného stanoviska k neúčasti na MFS dorastu U19 15. kola dňa 28.04.2018 Vrútky – Slov. Pravno do 09.05.2018 do 14.00 hod.
KM–164 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 22. kolo Belá-Dulice – Košťany dňa 19.05.2018 (sobota) o 10.00 hod. na ihrisku v Belej-Duliciach. Košťany uhr. 5 € v MZF.
KM–165 Dôrazne žiadame FK T. Štiavnička o podanie cez ISSF o zmenu hracích dní a času prípravky U11 sk. „Sever“ 19. a 21. kolo potvrdenú súperom.
KM–166 Berie na vedomie žiadosť FK Turany o zmenu hracieho dňa a času MFS 23. kola Turany – Príbovce. Nakoľko sa jedná o zmenu na pracovný deň 28.05.2018 (pondelok) je potrebný súhlas súpera i keď je splnená podmienka 21 dní.
KM–167 Berieme na vedomie sťažnosť p. Ing. Tibora Šuhaja, sťažnosť odstupujeme na futbalový výbor MFK Tepličan T. Teplice.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 02. 05. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 130 Gregor Dominik 1347287 T. Štiavnička, DS: 1 SSN od 30.04.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
D – 131 Ižip Róbert 1183051 Háj, DS: 1 SSN od 30.04.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 132 Chovanec Marek 1241123 Slov. Pravno, DS: 1 SSN od 30.04.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 133 Gajdoš Peter 1350344 tréner dorastu FK Slov. Pravno, DS: 3 SSN od 23.04.2018, DK zároveň ruší účinnosť D – 129, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 134 Žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku DS, DP 41-1:
Valko Michal 1175121 Turček, 2 SSP do 30.09.2018, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Upozorňujeme rozhodcov, hlavne pri mládežníckych stretnutiach, aby najlepších hráčov a ďalšie doplňujúce údaje uvádzali v kolónke „záznam rozhodcu“ a nie v kolónke „poznámky“.
2. Úhrada poplatkov za oneskorené ospravedlnenie podľa RS TFZ čl. XXI bod 3: Kepeš – 5 €.
3. KR sa zaoberala podnetom TJ Družstevník Dražkovce z MFS Príbovce – Dražkovce. K uvedeným situáciám KR zaujala nasledovné stanovisko:
– 33 min. – OT ŽK udelený správne, jednalo sa o riskantný zákrok,
– 34 min. – hráč Príboviec držal a stiahol hráča Dražkoviec v strede HP, cca 10 m na útočnej polovici HP Príboviec – bez potreby udeliť OT,
– 54 min. – hráč Príboviec v strede HP išiel do súboja s hráčom Dražkoviec tzv. šľapákom vykonaný neopatrným spôsobom. Dražkovce uhr. poplatok 10 € v MZF v zmysle RS TFZ čl. XXII bod 8.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ