Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2017/2018 – 26. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.04.2018 bola e-mailom na FK zaslaná informácia, ohľadom triedenia dokumentácie, resp. nábytku ktoré využíva TFZ, z dôvodu sťahovania sa v dohľadnej dobe do nových priestorov, o čom sme informovali na konferencii TFZ. V prípade záujmu o niektoré veci, zašlite do 30.04.2018 do 15.00 hod. na tfz@tfz.sk informáciu s prejavením záujmu.
2. Z dôvodu množiacich sa dotazov od FK, ohľadom hráčov a ich stavu v ISSF oznamujeme, že v ISSF má hráč stav „aktívny“ len v prípade, ak má platný registračný preukaz a uhradený členský poplatok SFZ. Ak nespĺňa jednu z týchto podmienok je vedený ako „neaktívny“. Ak je v stave „neaktívny“ nie je možné ho uviesť ani do zápisu o stretnutí. Z toho dôvodu je potrebné hráčovi vygenerovať členský poplatok SFZ. Vo funkcionalite „členské za hráčov“ je v kritériách vyhľadávania prednastavený stav „aktívny“. Ak chcete vyhľadať neaktívneho hráča, je potrebné zmeniť tento príznak vo vyhľadávaní na „neaktívny“ a až následne vyhľadať.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-055 Žiadame FK Príbovce o predloženie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii pre hráčov Jakub Čierny 1272741 a Jakub Konôpka 1277395, v termíne do 02.05.2018 na sekretariát TFZ (resp. sken na tfz@tfz.sk ).

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM–161 Na základe vzájomných dohôd nariaďujeme odohrať MFS:
– prípravky U11 sk. „Sever“, 19. kolo T. Štiavnička – Fomat MT „D“, dňa 03.05.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku v T. Štiavničke.
– prípravky U11 sk. „Sever“, 21. kolo Príbovce – T. Štiavnička, dňa 09.05.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku Príbovciach (výmena HP v jesennej časti).
– žiaci U15, 19. kolo Košťany – Príbovce, dňa 28.04.2018 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku v Košťanoch. FK Košťany uhradia poplatok 10 € v MZF.
žiaci U15, 15. kolo Dražkovce – Slov. Pravno dňa 23.05.2018 (streda) nová dohoda o 17.00 hod. na ihrisku v Dražkovciach.
dorast U19, 16. kolo Dražkovce – Žabokreky, dňa 05.05. 2018 (sobota) o 11.30 hod. na ihrisku v Dražkovciach. FK Žabokreky uhradia poplatok 5 € v MZF.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 24. 04. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 127 Tomahogh Róbert 1107215 H. Štubňa, DS: 1 SSN od 23.04.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 128 Tomahogh Peter 1179153 H Štubňa, DS: 7 SSN od 23.04.2018, DP 47-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 129 Gajdoš Peter 1350344 tréner FK Slov. Pravno dorast, DK menovanému pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie v MFZ všetkých kategórii a zároveň žiada menovaného o písomné vyjadrenie k svojmu previneniu v stretnutí dorastu Slov. Pravno – Kláštor (HNS v 89 min.). Písomné vyjadrenie je potrebné zaslať do 30.04.2018 na DK TFZ.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Úhrada poplatkov z oneskorené ospravedlnenie podľa RS TFZ čl. XXI bod 3: Maretta – 5 €.
2. R Wehle Roman – absolvoval náhradné testy z PF – vyhovel.
3. KR na základe podnetu TJ Družstevník Dražkovce žiada video z MFS I. QUICK triedy Príbovce – Dražkovce. Žiadame TJ Dynamo Príbovce o dodanie videa z MFS Príbovce – Dražkovce do pondelka 30.04.2018 do 14.00 hod.
4. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 21.-22.04.2018: Čavolský -0,2 (neuved. najlepší hráči).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ