Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2017/2018 – 19. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje v prípade získania finančných prostriedkov, okrem vlastných zdrojov aj od sponzorov, zorganizovať turnaje pre mládež rôznych kategórií. Týmto vyzývame FK, ktoré majú záujem o spoluprácu (poskytnutie ihriska s príslušenstvom), aby kontaktovali sekretariát TFZ v termíne do 26.04.2018.  Následne budú dohodnuté termíny a ostatné informácie k turnaju určeného prioritne pre družstvá mládeže z nášho regiónu.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-054 Na základe žiadosti a ISSF podania nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy 21. kolo Bela „B“ – Mošovce dňa 13.05.2018 (nedeľa) a MFS 23. kolo Bela „B“ – T. Teplice dňa 27.05.2018 (nedeľa) v UHČ.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-158 Na základe vzájomných dohôd, nariaďujeme odohrať MFS:
prípravky U11 sk. „Juh“ 14. kolo Slov. Pravno – Mošovce, dňa 17.04.2018 (utorok) o 17.00 hod. na ihrisku v Slov. Pravne.
– ml. žiaci U13 „JAR“, 3. kolo Dražkovce – Kláštor, dňa 06.06.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Dražkovciach.
– ml. žiaci U13 „JAR“, 1. kolo Kláštor – T. Teplice, dňa 20.04.2018 (piatok) o 17.00 hod. na ihrisku v Kláštore.
– žiaci U15, 19. kolo Košťany – Príbovce, dňa 28.04.2018 (sobota) o 13.00 hod. na ihrisku v Košťanoch. Príbovce uhr. 5 € v MZF.
– dorast U19, 16. kolo Príbovce – Kláštor, dňa 01.05.2018 (utorok) o 14.00 hod. na ihrisku v Príbovciach.
– dorast U19, 15. kolo Košťany – Príbovce, dňa 29.04.2018 (nedeľa) o 13.00 hod. na ihrisku v Košťanoch. Príbovce uhr. 5 € v MZF.
– dorast U19, 20. kolo M. Čepčín – Kláštor, dňa 01.06.2018 (piatok) o 17.00 hod. na ihrisku v M. Čepčíne.
KM-159 Zamieta žiadosť FK Dražkovce na preloženie MFS 15. kola žiakov U15 Dražkovce – Sl. Pravno. Platí pôvodný termín t.j. 16.05.2018 (streda) o 17.00 hod. Odporúčame prispôsobiť MFS U13 Dražkovce – T. Teplice.
KM-160 Na základe písomného oznámenia TJ Družba M. Čepčín, odhlasuje družstvo žiakov U13 z jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018. Družstvá vylosované s M. Čepčínom budú mať voľno. KM odporúča družstvám, ktoré majú voľno, odohrať prípravné stretnutie.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 16.04.2018 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac marec 2018 od TJ Dynamo Krpeľany, ktorej splatnosť bola 10.04.2018. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 17. 04. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 124 Skrisa Ján 1284794 Sučany, DS: 4 SSN od 16.04.2018, DP 49-2b, uhr. 5 € v MZF,
D – 125 Poliak Erik 1363833 Belá-Dulice, DS: 4 SSN od 16.04.2018, DP 49-2b, uhr. 5 € v MZF,
D – 126 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Krpeľany na úhradu MZF za mesiac marec 2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 23.04.2018 pod následkom udelenia DS. DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Úhrada poplatkov za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI bod 3.: Bajcár – 5 €.
2. Absolvovanie úvodných testov: Patrick Veselka – vyhovel, Marek Cvengroš – vyhovel.
3. Chyby R v zápisoch o stretnutí z MFS hraných 14.04.-15.04.2018: Čavolský -0,2+0,2 (neuved. najlepší hráči pri žiakoch).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ