Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2017/2018 – 05. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že v zmysle záverov z konferencie TFZ konanej 16.03.2018 sa budú vykonávať platby za R a DZ od jarnej časti ročníka 2017/2018 prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry. Z toho dôvodu sa rozpis zálohových platieb nezasielal na e-mailové adresy.
2. Dňa 04.04.2018 bola na TFZ doručená ponuka zo strany SFZ na kúpu vstupeniek na priateľský zápas Slovensko – Holandsko, ktorý sa bude konať 31.05.2018 o 20.45 hod. v Trnave. Bližšie informácie na webovom sídle TFZ.
3. Splatnosť MZF za mesiac marec 2018 je 10.04.2018.
4. Zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 09.04.2018 o 16.00 hod. (pondelok) na sekretariáte TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-051 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS I. QUICK triedy, 15. kolo T. Teplice – Sklabiňa dňa 01.05.2018 o 15.00 hod.
ŠTK-052 Nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy, 15. kolo Belá „B“ – Bystrička a Dražkovce – Trebostovo, ktoré sa pre nespôsobilé HP neodohrali, dňa 01.05.20188 o 15.30 hod.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-144 Nesúhlasíme so žiadosťou FK Príbovce – dorast o zmenu hracieho dňa a času v MFS 15. kola Košťany – Príbovce (Žiadosť zamietnutá ISSF manažérom FK Košťany). Platí pôvodné vylosovanie!
KM-145 Nesúhlasíme so žiadosťou FK Príbovce – dorast o zmenu hracieho dňa a času v MFS 19. kolo Žabokreky – Príbovce (Žiadosť zamietnutá ISSF manažérom FK Žabokreky). Platí pôvodné vylosovanie!
KM-146 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 17. kola Vrútky – Príbovce dňa 13.05.2018 (nedeľa) o 11.00 hod. na ihrisku vo Vrútkach.
KM-147 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 21. kola Vrútky – Kláštor dňa 06.06.2018 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku vo Vrútkach.
KM-148 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 22. kola Kláštor – Turany dňa 13.06.2018 (streda) o 17.30 hod. na ihrisku v Kláštore
KM-149 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 15. kola Blatnica – Turany dňa 08.05.2018 (utorok) o 13.00 hod. na ihrisku v Ďanovej.
KM-150 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 15. kola Kláštor – Belá-Dulice dňa 08.05.2018 (utorok) o 10.00 hod. na ihrisku v Kláštore.
KM-151 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 15. kola Košťany – Sučany dňa 17.05.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku v Košťanoch.
KM-152 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 15. kolo Mošovce – H. Štubňa dňa 27.04.2018 (piatok) o 17.00 hod. na ihrisku v Mošovciach.
KM-153 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 16. kola Žabokreky – Mošovce dňa 08.04.2018 (nedeľa) o 12.00 hod. na ihrisku v Žabokrekoch. FK Žabokreky uhradia v MZF 10 €.
KM-154 Opätovne žiadame FK Dražkovce a FK Košťany o zaslanie vzájomnej dohody o odohraní MFS 16. kola prípravky (U11). Dohrávka z jesennej časti. V opačnom prípade KM nariadi termín            stretnutia
KM-155 Žiadame FK Príbovce a FK Žabokreky o zaslanie vzájomnej dohody na odohranie MFS žiakov U15 15. kola.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ touto cestou žiada FK, ktoré majú družstvo žiakov v súťažiach TFZ o nahlásenie 2 hráčov zo svojho družstva (narodení od 01.01.2006 do 31.12.2006) do 13.04.2018 na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, za účelom vytvorenia výberu TFZ, ktorý sa zúčastní Medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa bude konať 29.05.2018 (utorok) v Martine.
2. TMK TFZ oznamuje nomináciu hráčov U11 – ročník 2007 a mladší, na turnaj prípraviek „O Stredoslovenský pohár prípraviek 2018“, ktorý organizuje ObFZ Žiar nad Hronom za účasti výberov oblastných futbalových zväzov zo stredoslovenského regiónu. Termín a miesto konania turnaja : 07. apríla 2018 (sobota) od 9.00 hod. na futbalovom ihrisku v Žiari nad Hronom. Autobus vyzdvihne hráčov v Martine pri železničnej stanici o 7.00 hod. a v Diviakoch pri futbalovom ihrisku o 7.30 hod. Hráči si so sebou donesú obuv na prírodnú aj umelú trávu, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Ján Zelenec – tréner, Jozef Ertel – asistent trénera, Peter Moric – vedúci družstva.
Nominovaní hráči: Filip Mendel (Dražkovce), Dominik Repan, Tomáš Černák (Kláštor), Samuel Kempný (Ďanová), Šimon Šuhaj, Michal Knižka, Alex Očkaj, Nikolas Očkaj, Matej Marček, Ján Frlička (všetci Diviaky), Zelezník Filip (H. Štubňa), Samuel Gomola, Adam Kresťan (Príbovce), Adrián Paulíny (Slov. Pravno), Kristián Gregor, Dominik Štípala (T. Štiavnička)

Disciplinárna komisia – zasadnutie 03. 04. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 118 Feriančík Andrej 1273713 Ďanová, DS: 2 SSP do 31.07.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 119 Petrovič Michal 1211403 Mošovce, DS: 1 SSN od 02.04.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR opätovne žiada R Kepeš, Krkoška, Piški P., Rusnák, Vallo, Veselka, Viluda, aby do 13. apríla 2018 predložili na sekretariát TFZ potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu.
2. Úhrada poplatkov za oneskorené ospravedlnenie z MFS hraných 01.04.2018, podľa RS TFZ, čl. XXI bod 3.: Krkoška – 5 €.
3. Vykonaný pohovor s R Calík Maroš, AR2 Bajcár Jakub, DZ Vladimír Pavlák z MFS Sklabiňa – Dražkovce.
4. KR berie na vedomie vyjadrenie funkcionára TJ Belá-Dulice „B“ Milana Hanzela a vyjadrenie R Juraja Diabelka z MFS konaného dňa 24.03.2018 Ďanová – Belá „B“ (dospelí).
5. KR postupuje na DK TFZ v zmysle RS TFZ čl. XXII, bod 12, TJ Ďanová za nevyhotovenie videozáznamu z MFS Ďanová – Belá „B“ konaného 24.03.2018.
6. R Vladimír Višňovec vykonal testy z PF – vyhovel.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ