Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2022/2023 – 15. 12. 2022

Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2023 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 14.12.2022
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2022/2023,
– zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2022/2023 a informácie k ankete Najlepší futbalista roka 2022,
– zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka 2022/2023,
– informácie k Zimnému poháru TFZ SPORTIKA CUP 2023 a k Zimnej lige mládeže,
– informácie o zabezpečení plesu, ktorý sa uskutoční 20. januára 2023 v priestoroch spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
Schválil:
– návrh rozpočtu TFZ na rok 2023 a odporúča delegátom konferencie TFZ ho schváliť na najbližšej konferencii TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 23.12.2022 do 05.01.2023 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2023 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.

2. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

3. V rámci korektného ukončenia účtovného roka, žiadame FK o kontrolu platieb MZF za mesiac november 2022 (Ďanová, Slovenské Pravno, Sklené).

4. Dňa 15.12.2022 bola zaslaná pozvánka spoločne so vstupenkami na futbalové kluby, ktorých hráči sa umiestnili v ankete Najlepší futbalista roka 2022, Najlepší dorastenec roka 2022 a Najlepší žiak roka 2022. Prosíme FK, aby informovali hráča uvedeného v liste a odovzdali mu pozvánku so vstupenkami.

5. Najbližšia úradná správa TFZ vyjde 12.01.2023.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ